فقط کالاهای دارای برنامه تامین
فقط کالاهای تخفیف دار
برندها
فروشندگان
مرتب سازی بر اساس :
ارزان ترین ها
گرانترین ها
جدیدترین ها
پربازدیدترین ها
بیشترین درصد تخفیف
157 کالا
روغن کنجد طبیعی گل آوند 170 سی سی
روغن کنجد طبیعی گل آوند 170 سی سی
shopping-cart
28,500
32%
هر عدد 19,380 تومان
روغن زیتون بکر درجه یک گل آوند 170 سی سی
روغن زیتون بکر درجه یک گل آوند 170 سی سی
shopping-cart
67,000
32%
هر عدد 45,560 تومان
روغن زیتون فرابکر فرش لاین 250 میلی لیتری
روغن زیتون فرابکر فرش لاین 250 میلی لیتری
shopping-cart
98,500
18%
هر بطری 80,770 تومان
روغن کلزا پیور 500 سی سی
روغن کلزا پیور 500 سی سی
shopping-cart
119,000
29%
هر عدد 84,490 تومان
روغن آفتابگردان فرابکر ارگانیک نیکاتیس 750 سی سی
روغن آفتابگردان فرابکر ارگانیک نیکاتیس 750 سی سی
shopping-cart
125,000
24%
هر بطری 95,000 تومان
روغن کنجد پیور 500 سی سی
روغن کنجد پیور 500 سی سی
shopping-cart
130,000
26%
هر عدد 96,200 تومان
روغن کنجد بی بو اورازان 500 گرمی
روغن کنجد بی بو اورازان 500 گرمی
shopping-cart
129,500
24%
هر عدد 98,420 تومان
روغن سرخ کردنی شیررضا 900 سی سی
روغن سرخ کردنی شیررضا 900 سی سی
shopping-cart
125,000
18%
هر عدد 102,500 تومان
روغن سرخ کردنی - حاوی روغن کنجد بیسفود 900 سی سی
روغن سرخ کردنی - حاوی روغن کنجد بیسفود 900 سی سی
shopping-cart
135,000
18%
هر بطری 110,700 تومان
روغن کنجد تصفیه شده تاپ گلدن 500 میلی لیتری
روغن کنجد تصفیه شده تاپ گلدن 500 میلی لیتری
shopping-cart
128,000
5%
هر بطری 121,600 تومان
روغن کنجد فرابکر ارگانیک نیکاتیس 750 سی سی
روغن کنجد فرابکر ارگانیک نیکاتیس 750 سی سی
shopping-cart
163,000
24%
هر بطری 123,880 تومان
روغن حیوانی حلبی پگاه 600 گرمی
روغن حیوانی حلبی پگاه 600 گرمی
shopping-cart
150,000
14%
هر عدد 129,000 تومان
روغن سرخ کردنی کنجد آفتابگردان شیررضا 980 سی سی
روغن سرخ کردنی کنجد آفتابگردان شیررضا 980 سی سی
shopping-cart
160,000
18%
هر عدد 131,200 تومان
روغن کنجد رازیان 900 سی سی
روغن کنجد رازیان 900 سی سی
shopping-cart
175,000
24%
هر بطری 133,000 تومان
روغن ارده فرابکر ارگانیک نیکاتیس 750 سی سی
روغن ارده فرابکر ارگانیک نیکاتیس 750 سی سی
shopping-cart
175,000
24%
هر بطری 133,000 تومان
روغن زیتون فرابکر ارگانیک نیکاتیس 500 سی سی
روغن زیتون فرابکر ارگانیک نیکاتیس 500 سی سی
shopping-cart
185,000
24%
هر عدد 140,600 تومان
روغن مخصوص سرخ کردنی تاپ گلدن 1 لیتری
روغن مخصوص سرخ کردنی تاپ گلدن 1 لیتری
shopping-cart
149,000
5%
هر بطری 141,550 تومان
روغن زیتون فرابکر فرش لاین 500 میلی لیتری
روغن زیتون فرابکر فرش لاین 500 میلی لیتری
shopping-cart
185,000
18%
هر بطری 151,700 تومان
روغن ذرت تصفیه شده تاپ گلدن 1 لیتری
روغن ذرت تصفیه شده تاپ گلدن 1 لیتری
shopping-cart
168,000
5%
هر بطری 159,600 تومان
روغن کنجد و کانولا تاپ گلدن 1 لیتری
روغن کنجد و کانولا تاپ گلدن 1 لیتری
shopping-cart
169,000
5%
هر بطری 160,550 تومان
روغن کنجد تصفیه شده بدون بو بیسفود 900 سی سی
روغن کنجد تصفیه شده بدون بو بیسفود 900 سی سی
shopping-cart
200,000
18%
هر بطری 164,000 تومان
روغن کنجد پیور 900 سی سی
روغن کنجد پیور 900 سی سی
shopping-cart
225,000
26%
هر عدد 166,500 تومان
روغن کنجد فرابکر بیسفود 900 سی سی
روغن کنجد فرابکر بیسفود 900 سی سی
shopping-cart
205,000
18%
هر بطری 168,100 تومان
روغن زیتون فرابکر ارگانیک نیکاتیس 750 سی سی
روغن زیتون فرابکر ارگانیک نیکاتیس 750 سی سی
shopping-cart
230,000
24%
هر بطری 174,800 تومان
روغن آفتابگردان غذای سالم 1 لیتری
روغن آفتابگردان غذای سالم 1 لیتری
shopping-cart
222,000
19%
هر بطری 179,820 تومان
روغن سرخ کردنی حاوی روغن کنجد بیسفود 1.5 لیتری
روغن سرخ کردنی حاوی روغن کنجد بیسفود 1.5 لیتری
shopping-cart
225,000
18%
هر بطری 184,500 تومان
روغن حیوانی کرمانشاهی روژان 400 گرمی
روغن حیوانی کرمانشاهی روژان 400 گرمی
shopping-cart
هر عدد 185,000 تومان
روغن زیتون بکر تاپ گلدن 500 میلی لیتری
روغن زیتون بکر تاپ گلدن 500 میلی لیتری
shopping-cart
198,000
5%
هر بطری 188,100 تومان
روغن کنجد تصفیه شیررضا 980 سی سی
روغن کنجد تصفیه شیررضا 980 سی سی
shopping-cart
230,000
18%
هر عدد 188,600 تومان
روغن ذرت و کانولا شیررضا 1.8 لیتری
روغن ذرت و کانولا شیررضا 1.8 لیتری
shopping-cart
249,000
18%
هر عدد 204,180 تومان
روغن کنجد بکر شیررضا 980 سی سی
روغن کنجد بکر شیررضا 980 سی سی
shopping-cart
255,000
18%
هر عدد 209,100 تومان
روغن زیتون تصفیه نشده برند غذای سالم 1 لیتری
روغن زیتون تصفیه نشده برند غذای سالم 1 لیتری
shopping-cart
265,000
19%
هر بطری 214,650 تومان
روغن ارده پخت و پز و سالاد شیررضا 980 سی سی
روغن ارده پخت و پز و سالاد شیررضا 980 سی سی
shopping-cart
268,000
18%
هر عدد 219,760 تومان
روغن زیتون فرابکر پیور 900 سی سی
روغن زیتون فرابکر پیور 900 سی سی
shopping-cart
284,000
21%
هر عدد 224,360 تومان
روغن کنجد تصفیه شده تاپ گلدن 1 لیتری
روغن کنجد تصفیه شده تاپ گلدن 1 لیتری
shopping-cart
238,500
5%
هر بطری 226,575 تومان
روغن کنجد برند غذای سالم 1 لیتری
روغن کنجد برند غذای سالم 1 لیتری
shopping-cart
299,000
19%
هر عدد 242,190 تومان
روغن مخصوص سرخ کردنی تاپ گلدن 1.8 لیتری
روغن مخصوص سرخ کردنی تاپ گلدن 1.8 لیتری
shopping-cart
269,000
5%
هر بطری 255,550 تومان
روغن ارده کنجد برند غذای سالم 1 لیتری
روغن ارده کنجد برند غذای سالم 1 لیتری
shopping-cart
322,000
19%
هر عدد 260,820 تومان
روغن کنجد تصفیه شده بدون بو بیسفود 1.5 لیتری
روغن کنجد تصفیه شده بدون بو بیسفود 1.5 لیتری
shopping-cart
330,000
18%
هر بطری 270,600 تومان
روغن ذرت و کلزا تاپ گلدن 1.8 لیتری
روغن ذرت و کلزا تاپ گلدن 1.8 لیتری
shopping-cart
285,000
5%
هر عدد 270,750 تومان
روغن ذرت و آفتابگردان تاپ گلدن 1.8 لیتری
روغن ذرت و آفتابگردان تاپ گلدن 1.8 لیتری
shopping-cart
285,000
5%
هر عدد 270,750 تومان
روغن کنجد فرابکر بیسفود 1.5 لیتری
روغن کنجد فرابکر بیسفود 1.5 لیتری
shopping-cart
335,000
18%
هر عدد 274,700 تومان
روغن ذرت تصفیه شده تاپ گلدن 1.8 لیتری
روغن ذرت تصفیه شده تاپ گلدن 1.8 لیتری
shopping-cart
295,000
5%
هر عدد 280,250 تومان
روغن کنجد و کانولا تاپ گلدن 1.8 لیتری
روغن کنجد و کانولا تاپ گلدن 1.8 لیتری
shopping-cart
298,000
5%
هر عدد 283,100 تومان
روغن حیوانی کرمانشاهی روژان 800 گرمی
روغن حیوانی کرمانشاهی روژان 800 گرمی
shopping-cart
هر عدد 360,000 تومان

روغن خوراکی یکی از اساسی‌ترین و پرکاربرد‌ترین مواد غذایی مورد استفاده در ایران است. این ماده غذایی به طور کلی از چربی‌های نباتی یا حیوانی به دست می‌آید. روغن‌های نباتی اغلب از گیاهان، دانه گیاه و غیره تهیه می‌شوند و حالتی مایع دارند، در صورتی که روغن‌های حیوانی حالتی سفت و جامد دارند. امروزه انواع روغن‌ها بر اساس رژیم غذایی افراد در سرتاسر جهان تولید می‌شوند و به همین دلیل هر کس می‌تواند بر اساس برنامه غذایی خود، از روغن‌های گیاهی یا حیوانی استفاده کند. کالری روغن آشپزی در هر 100 گرم، 884 کیلو کالری است اما با این حال، تمام روغن ها کالری یکسانی ندارند و به همین دلیل شاید نتوان برای آن‌ها یک کالری ثابت و مشخص در نظر گرفت. اگرچه از مضرات روغن بسیار شنیده‌ایم اما با تنوع بالایی که این محصول دارد، شما می‌توانید از کم‌خطرترین آن‌ها استفاده کنید. از روغن خوراکی برای پخت و پز غذاها و سالادهای مختلف استفاده می‌شود.

 

تفاوت روغن مایع و جامد

روغن ها را شاید بتوان به دو گروه روغن جامد و مایع تقسیم کرد. اگر بخواهیم درباره تفاوت اصلی روغن جامد و مایع صحبت کنیم، می‌توان گفت که روغن جامد عموما استخراج شده از حیوانات است اما روغن مایع از گیاهان تهیه می‌شود. جالب است بدانید که روغن‌های جامدی که از چربی‌های گیاهی و غیراشباع تولید می‌شوند، از ابتدا به این شکل نیستند. در واقع برای جلوگیری از فاسد شدن زود هنگام و بالا بردن مقاومت آن‌ها و طی فرآیندی، به صورت جامد تبدیل می‌شوند. به طور کلی، مصرف بیش از حد هیچ کدام توصیه نمی‌شود اما مضرات روغن جامد را باید بیش‌تر جدی گرفت، چرا که می‌تواند سبب افزایش بروز بیماری های قلبی و عروقی و افزایش کلسترول خون شود.

 

تفاوت روغن پخت و پز و سرخ کردنی

آیا تا به حال تفاوت بین روغن‌های سرخ کردنی و روغن‌های مخصوص پخت و پز را بررسی کرده‌اید؟ این دو روغن تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای با یکدیگر دارند که شاید خیلی از ما از آن غافل باشیم. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های روغن سرخ کردنی میزان مقاومت در برابر حرارت است. روغن سرخ‌کردنی با کیفیت، مقاومت بالایی  در برابر حرارت بالا و به طور کلی، نقطه‌ی دود بالایی دارد. همچنین روغن سرخ کردنی مرغوب عطر و بوی مطبوعی می‌دهد و از آن جایی که جذب مواد غذایی نمی‌شود، تردی خاصی به غذا می‌دهد.

 

انواع روغن خوراکی

روغن را شاید بتوان از مفیدترین و اصلی‌ترین مواد غذایی در جهان دانست که به دلیل تنوع گسترده ای که دارد می‌تواند توسط همه مردم جهان استفاده شود. روغن خوراکی می‌تواند به شکل‌های مختلفی مثل روغن سرخ کردنی‌ ، روغن مایع و روغن جامد و به دو صورت گیاهی و حیوانی تهیه و استفاده شود. اگر به دنبال پیدا کردن بهترین روغن خوراکی موجود در بازار هستید، با ما همراه باشید تا با انواع آن آشنا شوید.

 

روغن های گیاهی

انواع مختلف روغن های گیاهی عناصر و ترکیبات مغذی بسیاری دارند که هر کدام به حفظ سلامت بدن ما کمک می‌کنند. از عناصر رایج موجود در عمده‌ی این روغن‌ها، می‌توان به اسیدهای چرب امگا3 و امگا6، چربی های غیر اشباع و اشباع شده و ویتامین E موجود در آن‌ها اشاره کرد.

 

روغن آفتابگردان

روغن آفتابگردان از روغن‌های رایج و پر مصرف برای پخت و پز است که از دانه‌های گل آفتابگردان گرفته می‌شود و از روغن‌های سالم گیاهی محسوب می‌شود. وجود اسیدهای چرب ضروری مثل لینولئیک اسید، اولئیک اسید و و سایر موارد سبب محبوبیت این ماده غذایی شده است؛ چرا که ترکیب اسیدهای چرب در بدن به حفظ سلامت انسان کمک می‌کنند. از دیگر خواص روغن آفتابگردان می‌توان به بهبود سلامت پوست، بهبود سلامت قلب، تقویت سیستم ایمنی بدن، کاهش کلسترول خون، افزایش انرژی و کاهش التهابات اشاره کرد. طرز تهیه روغن آفتابگردان دشوار نیست و شما می‌توانید در منزل نیز این روغن را تهیه کنید، فقط کافیست از دانه‌های سالم استفاده کنید.

برای آشنایی با برند ها و قیمت روغن آفتابگردان شما می‌توانید به وب سایت و اپلیکیشن به روز مارت مراجعه کنید و پس از بررسی اطلاعات، نسبت به خرید روغن آفتابگردان اقدام کنید.

 

روغن زیتون

روغن زیتون از محبوب‌ترین انواع روغن‌های گیاهی محسوب می‌شود که از فشردن میوه‌های درخت زیتون به دست می‌آید. برای تهیه روغن زیتون باید از زیتون‌های رسیده و تازه استفاده شود، چرا که کیفیت زیتون استفاده شده تاثیر مستقیمی بر کیفیت روغن دارد. از این روغن برای پخت انواع غذاها، تهیه سالاد ها و غذاهای مدیترانه ای استفاده می‌شود و خواص بسیار مهمی برای سلامت بدن دارند. روغن زیتون کلسترول‌های خوب بدن (HDL) را افزایش می‌دهد و برای هضم غذا و کمک به سیستم گوارش و همچنین متعادل نگه داشتن هورمون‌ها مناسب است. از روغن زیتون علاوه بر مصرف خوراکی برای تقویت پوست و مو نیز استفاده می‌شود و مصرف آن در طب سنتی هم پیشنهاد می‌شود. از خواص روغن زیتون برای پوست می‌توان به پاکسازی پوست، رطوبت رسانی و جلوگیری از چین و چروک اشاره کرد. همچنین جلوگیری از بیماری‌های قلبی و عروقی، کمک به سیستم گوارش و هضم غذا، بهبود عملکرد حافظه و کاهش عفونت و التهابات از دیگر خواص روغن زیتون به شمار می‌آیند. قیمت روغن زیتون به نسبت روغن آفتابگردان کمی بالاتر است و شما می‌توانید از طریق وب سایت به روز مارت نسبت به خرید روغن آفتابگردان اقدام کنید.

 

روغن ذرت

یکی از انواع روغن‌های گیاهی محبوب در تمام جهان، روغن ذرت است. این روغن فرآیند تصفیه گسترده‌ای را می‌گذراند تا از ذرت گرفته شود. از این روغن معمولا برای غذاهای سرخ‌کردنی استفاده می‌شود و به دلیل گستردگی تولید آن، انتخاب اول اغلب آشپزها است. این ماده غذایی برای سلامت انسان بسیار مفید است ولی از خواص روغن ذرت می‌توان به تقویت تراکم استخوان‌ها، کاهش ریسک ابتلا به بیماری های قلبی، کاهش مشکلات بینایی، بهبود سلامت پوست، رفع حساسیت و غیره اشاره کرد. اگر به دنبال خرید این روغن به صورت آنلاین هستید، ما به شما بازار آنلاین به روز مارت را معرفی می‌کنیم. شما می‌توانید با مراجعه به وب سایت و اپلیکیشن به روز مارت اطلاعاتی مانند قیمت روغن ذرت، ارزش غذایی این ماده و لیست تامین کنندگان این ماده غذایی را مطالعه کنید و پس از بررسی، نسبت به خرید اقدام کنید.

 

 

روغن کانولا

روغن کانولا ، گونه‌ای از روغن است که از دانه‌های خرد شده‌ی گیاهی به نام کانولا تهیه می‌شود. جالب است بدانید که بعضی از سبزیجات مانند کلم بروکلی و کلم هم از خانواده گیاه کانولا هستند. این روغن همچنین امروزه به دلیل تاثیری که در تناسب اندام دارد، می‌تواند جایگزینی بسیار مناسب برای روغن‌های تصفیه شده معمولی باشد. برای تهیه این روغن، دانه‌های گرفته شده از گیاه بالغ کانولا را کوبیده و روغن گرفته شده از آن را تصفیه و بسته‌بندی می‌کنیم و هم به صورت خوراکی و هم غیر خوراکی از آن استفاده می‌کنیم. برای خرید روغن کانولا ، کافیست به وب سایت و یا اپلیکیشن به روز مارت مراجعه کنید.

 

روغن کنجد

روغن کنجد یکی از انواع روغن‌های گیاهی است که از دانه های کنجد تهیه می‌شود. این روغن عطر و طعم منحصر به فرد خود را دارد و از طعم‌دهنده ‌های محبوب غذا در بسیاری از کشورها محسوب می‌شود. برای تهیه روغن کنجد از دو کنجد بو داده و بدون بو استفاده می‌شود و شما می‌توانید مطابق با سلیقه خود، نسبت به خرید این روغن اقدام کنید. از خواص روغن کنجد برای بدن می‌توان به بهبود عملکرد سیستم گوارش، پیشگیری از ابتلا به برخی سرطان‌ها و حفظ سلامت پوست اشاره کرد. همچنین روغن کنجد برای مو بسیار مفید است و می‌تواند مواد مغذی مو و پوست کف سر را تامین کند.

تفاوت روغن ارده کنجد و روغن کنجد در چیست؟    

اگر برای تولید روغن از روش پرس سرد استفاده شود، روغن به‌دست آمده، روغن کنجد است؛ اگر همین روش روغن‌گیری را بر روی دانه کنجد بو داده و یا تفت داده شده انجام شود، روغن ارده حاصل این فرآیند، خواهد بود. ارده در حقیقت از تفت دادن و آسیاب کردن دانه کنجد تهیه می‌شود.

 

روغن سویا

روغن سویا یکی از انواع روغن است که از دانه های سویا گرفته می‌شود و حاوی اسیدهای چرب و خواص آنتی اکسیدانی است که این روغن را به انتخابی بسیار سالم و مغذی تبدیل می‌کند. این روغن، سرشار از مواد معدنی و ویتامین های مختلف است. از فواید بسیار مهم روغن سویا می‌توان به بهبود سیستم ایمنی، بهبود بینایی، کمک به سلامت پوست، کاهش ریسک ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی و پیشگیری از بیماری آلزایمر اشاره کرد.  

 

روغن نارگیل

 یکی از روغن های گرمسیری و گیاهی محبوب که فواید مختلفی برای سلامت انسان دارد، روغن نارگیل است که شامل خالص، بکر، ارگانیک، پالایش شده و تکه تکه می‌شود. این روغن گیاهی با تقویت موی سر از ریزش موی شما جلوگیری می‌کند. همچنین سیستم ایمنی شما را تقویت کرده و از پیری زودرس نیز جلوگیری می‌کند. این روغن برای مصارف آشپزی، ماساژ و به عنوان یک روغن حامل استفاده می‌شود.

 

روغن حیوانی یا روغن کرمانشاهی؟

روغن حیوانی

روغن حیوانی یا همان روغن کرمانشاهی به روغنی گفته می‌شود که از چربی شیر گوسفند، گاو و بز تهیه می‌شود. این روغن کاملا از چربی به‌دست می‌آید و به همین دلیل مصرف بیش از اندازه آن می‌تواند برای سلامتی شما مضر باشد. این روغن عطر و طعم خاصی به غذاها می‌دهد و به همین دلیل در آشپزی ملل نیز از آن استفاده می‌شود. در ایران، روغن حیوانی در بعضی شهرها تهیه می‌شود اما از آنجایی که بیش‌تر در مراتع سرسبز کرمانشاه تولید می‌شود؛ به روغن کرمانشاهی نیز معروف شده است. از دیدگاه طب سنتی، طبع این ماده غذایی گرم و تر است. افزایش انرژی و کمک به بهبود عملکرد روده‌ها از خواص روغن حیوانی محسوب می‌شوند. فراموش نکنید که در مصرف این ماده غذایی تعادل را رعایت کنید.  

 

اگر به دنبال خرید انواع روغن با کیفیت بالا و قیمت مناسب می‌گردید، ما به شما بازار آنلاین به روز مارت را معرفی می‌کنیم. شما می توانید با مراجعه به سایت و اپلیکیشن به روز مارت، نسبت به خرید آنلاین روغن اقدام کنید.

 

خواص مفید چند روغن

روغن ها بسته به نوع و نحوه تهیه آن‌ها طیف گسترده‌ای دارند و به همین دلیل خواص و مضرات روغن ها نیز متفاوت از یکدیگر خواهد بود. اگرچه در گذشته تنوع روغن‌ها محدود بود و شاید روغن زیتون و روغن آفتابگردان بیش از سایر روغن‌ها استفاده می‌شدند. امروزه انواع روغن‌های نباتی و حیوانی وجود دارند که هر کدام خواص بی‌نظیری برای سلامت شما دارند. در ادامه با چند نمونه از خواص روغن ها آشنا می‌شویم.

 

روغن زیتون و سلامت پوست و مو

روغن زیتون خواص بسیاری برای پوست دارد و به همین دلیل به آن روغن زیبایی نیز می‌گویند. اسیدهای چرب روغن زیتون، با قرار دادن سلول‌های پوستی در کنار یکدیگر سبب ساخت عروق بیش‌تر می‌شود که این موضوع، منجر به افزایش خون‌‌رسانی به پوست و شفاف شدن پوست نیز می‌شود. روغن زیتون همچنین به پوست رطوبت کافی می‌رساند و از خشکی آن جلوگیری می‌کند. از دیگر خواص روغن زیتون برای پوست، می‌توان به کاهش چین و چروک، زبری و تیره شدن پوست اشاره کرد. روغن زیتون برای مو نیز خواص فوق العاده ای دارد و امروزه از این روغن برای ساخت بسیاری از شامپوها و روغن های مخصوص سلامت مو استفاده می‌شود. شما می‌توانید این روغن را مستقیما به موهای خود بزنید و سپس موی خود را بشویید تا تاثیر آن را متوجه شوید.

 

روغن کنجد و خواص ضد التهابی

التهاب های مزمن می تواند مضر بوده و منجر به بیماری شود، به همین دلیل مهم است که تا حد ممکن رشد این التهاب های محدود شده و درمان یابند. پزشکان سنتی تایوان مدت ها است که از روغن کنجد به دلیل خاصیت ضد التهابی استفاده کرده و از آن برای درمان التهاب مفاصل، دندان درد و خراش استفاده می کنند.

روغن کنجد که امروزه طرفداران بسیاری دارد و می‌تواند التهاب را کاهش بدهد و از بیماری های مربوط به آن مثل درد مفاصل، التهاب لثه و دندان و مشکلات پوستی پیشگیری کند. همچنین این مطالعات نشان می‌دهد که روغن کنجد با کاهش تولید نیتریک اکسید، می‌تواند دلیل التهاب و عفونت را از بین ببرد.

 

روغن آفتابگردان و کلسترول

روغن آفتابگردان حاوی چربی‌های تک‌غیراشباع و چندغیراشباع است که این چربی ها در تامین انرژی شما نقش دارند. همچنین این چربی ها به عصب و دیواره های سلولی می‌چسبند و از ورود چربی و کلسترول به سلول جلوگیری می‌کنند و سطح کلسترول بدن را در سطح ایده‌آلی ثابت نگه می‌دارند. در بسیاری از روغن ها، چربی های اشباع نمی‌توانند در طول متابولیسم شکسته شوند و به همین دلیل ته نشین می‌شوند و سطح کلسترول بد را افزایش می‌دهند که این موضوع می‌تواند باعث بروز مشکلات قلبی و عروقی شود و دردهای مفصلی را در پی داشته باشد.

 

خرید روغن

اگر به دنبال خرید روغن هستید شما می‌توانید علاوه بر مراجعه حضوری به فروشگاه ها، با مراجعه به وب سایت و اپلیکیشن به روز مارت و با بررسی قیمت روغن و اطلاعات هر محصول، نسبت به خرید اینترنتی روغن اقدام کنید.

دانلود اپلیکیشن
دانلود اپلیکیشن
راه های ارتباطی
96647 - ۰۲۱
info [at] Beroozmart [dot] com

به‌روز مارت

به‌روز‌ مارت بازار آنلاین محصولات تند‌مصرف (موادغذایی تازه، شوینده، بهداشتی و ...) می‌باشد که این امکان را به مصرف کننده می‌دهد تا بتواند انواع محصولات تازه را با حق انتخاب در تنوع بسیار بالا، به‌روزترین تاریخ تولید و مناسبترین قیمت، مستقیما از تولیدکننده با ارسال رایگان خریداری نماید. حوزه فعالیت مجموعه به‌روز‌ مارت شامل محصولات پروتئینی، لبنیات، میوه و تره بار، شوینده و بهداشتی، سوپرمارکتی، عطاری، محصولات ارگانیک، کالاهای اساسی، نان و شیرینی‌جات و ... است.به روزمارت با شعار "با برنامه خرید کنید" سعی در بالا بردن کیفیت خرید مشتریان خود دارد، تا با یک برنامه‌ریزی بتوانند تازه‌ترین محصولات را با تخفیف‌های همیشگی و با حمل در دمای مناسب تهیه نمایند و بصورت رایگان درب واحد منزل خود تحویل بگیرند.

©1399- بازار آنلاین به‌روز مارت - کليه حقوق اين وب سايت متعلق به شرکت به‌روز فن آور بین الملل (سهامی خاص) می‌باشد