مرتب سازی بر اساس :
ارزان ترین ها
گرانترین ها
جدیدترین ها
پربازدیدترین ها
بیشترین درصد تخفیف
66 کالا
کالباس %60 گوشت مکزیکی هایزم 250 گرمی
کالباس %60 گوشت مکزیکی هایزم 250 گرمی
shopping-cart
38,500
3%
هر بسته 37,345 تومان
سوسیس آلمانی %40 گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
سوسیس آلمانی %40 گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
shopping-cart
46,200
3%
هر بسته 44,814 تومان
کالباس 90% گوشت مرغ هایزم 250 گرمی
کالباس 90% گوشت مرغ هایزم 250 گرمی
shopping-cart
48,900
3%
هر بسته 47,433 تومان
سوسیس کوکتل 55% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
سوسیس کوکتل 55% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
shopping-cart
52,700
3%
هر بسته 51,119 تومان
سوسیس هلندی 40% گوشت هایزم
سوسیس هلندی 40% گوشت هایزم
shopping-cart
55,900
3%
هر کیلو گرم 54,223 تومان
کوکتل 55% گوشت قرمز با طعم دود هایزم 500 گرمی
کوکتل 55% گوشت قرمز با طعم دود هایزم 500 گرمی
shopping-cart
56,600
3%
هر بسته 54,902 تومان
کالباس 60% گوشت قرمز هایزم 250 گرمی
کالباس 60% گوشت قرمز هایزم 250 گرمی
shopping-cart
59,200
3%
هر بسته 57,424 تومان
سوسیس آلمانی 40% گوشت قرمز هایزم
سوسیس آلمانی 40% گوشت قرمز هایزم
shopping-cart
60,300
3%
هر کیلو گرم 58,491 تومان
سوسیس بلغاری %55 گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
سوسیس بلغاری %55 گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
shopping-cart
66,300
3%
هر بسته 64,311 تومان
کباب لقمه گوشت قرمز %70 منجمد هایزم 450 گرمی
کباب لقمه گوشت قرمز %70 منجمد هایزم 450 گرمی
shopping-cart
67,700
3%
هر جعبه 65,669 تومان
سوسیس 55% گوشت قرمز - کوکتل هلندی هایزم
سوسیس 55% گوشت قرمز - کوکتل هلندی هایزم
shopping-cart
69,100
3%
هر کیلو گرم 67,027 تومان
کالباس 90% مخلوط گوشت قرمز و مرغ هایزم 250 گرمی
کالباس 90% مخلوط گوشت قرمز و مرغ هایزم 250 گرمی
shopping-cart
70,400
3%
هر بسته 68,288 تومان
همبرگر ممتاز 60% گوشت قرمز منجمد هایزم 500 گرمی
همبرگر ممتاز 60% گوشت قرمز منجمد هایزم 500 گرمی
shopping-cart
70,600
3%
هر بسته 68,482 تومان
کالباس گوشت قرمز 40% - مارتادلا هایزم
کالباس گوشت قرمز 40% - مارتادلا هایزم
shopping-cart
74,800
3%
هر کیلو گرم 72,556 تومان
همبرگر مخصوص 75% گوشت قرمز منجمد هایزم 500 گرمی
همبرگر مخصوص 75% گوشت قرمز منجمد هایزم 500 گرمی
shopping-cart
76,700
3%
هر بسته 74,399 تومان
هات داگ ممتاز 70% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
هات داگ ممتاز 70% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
shopping-cart
78,000
3%
هر بسته 75,660 تومان
هات داگ پنیر 55% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
هات داگ پنیر 55% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
shopping-cart
78,000
3%
هر بسته 75,660 تومان
هات داگ 55% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
هات داگ 55% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
shopping-cart
80,500
3%
هر بسته 78,085 تومان
همبرگر کلاسیک 90% گوشت قرمز منجمد هایزم 500 گرمی
همبرگر کلاسیک 90% گوشت قرمز منجمد هایزم 500 گرمی
shopping-cart
83,100
3%
هر بسته 80,607 تومان
کالباس گوشت 40% - مارتادلا مخصوص هایزم
کالباس گوشت 40% - مارتادلا مخصوص هایزم
shopping-cart
83,300
3%
هر کیلو گرم 80,801 تومان
سوسیس 55% گوشت قرمز - کوکتل ساده هایزم
سوسیس 55% گوشت قرمز - کوکتل ساده هایزم
shopping-cart
85,600
3%
هر کیلو گرم 83,032 تومان
کوکتل ممتاز 70% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
کوکتل ممتاز 70% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
shopping-cart
86,700
3%
هر بسته 84,099 تومان
سوسیس 55% گوشت قرمز - کوکتل دودی هایزم
سوسیس 55% گوشت قرمز - کوکتل دودی هایزم
shopping-cart
96,700
3%
هر کیلو گرم 93,799 تومان
کالباس 60% گوشت قرمز - خشک مکزیکی هایزم
کالباس 60% گوشت قرمز - خشک مکزیکی هایزم
shopping-cart
102,800
3%
هر کیلو گرم 99,716 تومان
هات داگ ساده 55% گوشت قرمز هایزم
هات داگ ساده 55% گوشت قرمز هایزم
shopping-cart
104,400
3%
هر کیلو گرم 101,268 تومان
کالباس %90 گوشت قرمز هایزم 250 گرمی
کالباس %90 گوشت قرمز هایزم 250 گرمی
shopping-cart
104,400
3%
هر بسته 101,268 تومان
کالباس 55% گوشت قرمز - لیونر پسته دار هایزم
کالباس 55% گوشت قرمز - لیونر پسته دار هایزم
shopping-cart
124,900
3%
هر کیلو گرم 121,153 تومان
سوسیس 70% گوشت قرمز - کوکتل ممتاز هایزم
سوسیس 70% گوشت قرمز - کوکتل ممتاز هایزم
shopping-cart
135,000
3%
هر کیلو گرم 130,950 تومان
کالباس مرغ 70% هایزم
کالباس مرغ 70% هایزم
shopping-cart
139,300
3%
هر کیلو گرم 135,121 تومان
سوسیس 55% گوشت قرمز با پنیر - هات داگ پنیر هایزم
سوسیس 55% گوشت قرمز با پنیر - هات داگ پنیر هایزم
shopping-cart
149,700
3%
هر کیلو گرم 145,209 تومان
کوکتل 55% گوشت قرمز با پنیر - کوکتل پنیر هایزم
کوکتل 55% گوشت قرمز با پنیر - کوکتل پنیر هایزم
shopping-cart
170,800
3%
هر کیلو گرم 165,676 تومان
کالباس 60% گوشت قرمز - خشک اسموکی هایزم
کالباس 60% گوشت قرمز - خشک اسموکی هایزم
shopping-cart
184,700
3%
هر کیلو گرم 179,159 تومان
کالباس 70% گوشت قرمز - پپرونی هایزم
کالباس 70% گوشت قرمز - پپرونی هایزم
shopping-cart
202,100
3%
هر کیلو گرم 196,037 تومان
کالباس گوشت 60% - خشک هایزم
کالباس گوشت 60% - خشک هایزم
shopping-cart
209,100
3%
هر کیلو گرم 202,827 تومان
کالباس گوشت 80% هایزم
کالباس گوشت 80% هایزم
shopping-cart
278,500
3%
هر کیلو گرم 270,145 تومان
کالباس 90% گوشت قرمز - سالامی هایزم
کالباس 90% گوشت قرمز - سالامی هایزم
shopping-cart
292,100
3%
هر کیلو گرم 283,337 تومان
کالباس 90% گوشت قرمز - نوروزی هایزم
کالباس 90% گوشت قرمز - نوروزی هایزم
shopping-cart
365,100
3%
هر کیلو گرم 354,147 تومان
کوکتل مرغ ممتاز 70% هایزم 500 گرمی
کوکتل مرغ ممتاز 70% هایزم 500 گرمی
فاقد برنامه تامین
سوسیس هلندی 40% گوشت قرمز هایزم
سوسیس هلندی 40% گوشت قرمز هایزم
فاقد برنامه تامین
کالباس %70 گوشت قرمز هایزم 250 گرم
کالباس %70 گوشت قرمز هایزم 250 گرم
فاقد برنامه تامین
کالباس %70 گوشت قرمز هایزم 250 گرمی
کالباس %70 گوشت قرمز هایزم 250 گرمی
فاقد برنامه تامین
فلافل منجمد آماده مصرف هایزم 500 گرمی
فلافل منجمد آماده مصرف هایزم 500 گرمی
فاقد برنامه تامین
کالباس 60% گوشت مرغ هایزم 250 گرمی
کالباس 60% گوشت مرغ هایزم 250 گرمی
فاقد برنامه تامین
سوسیس 45% گوشت قرمز - هات داگ هندی هایزم
سوسیس 45% گوشت قرمز - هات داگ هندی هایزم
فاقد برنامه تامین
هات داگ هندی 45% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
هات داگ هندی 45% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
فاقد برنامه تامین
دانلود اپلیکیشن
دانلود اپلیکیشن
راه های ارتباطی
96647 - ۰۲۱
info [at] Beroozmart [dot] com

به‌روز مارت

به‌روز‌ مارت بازار آنلاین محصولات تند‌مصرف (موادغذایی تازه، شوینده، بهداشتی و ...) می‌باشد که این امکان را به مصرف کننده می‌دهد تا بتواند انواع محصولات تازه را با حق انتخاب در تنوع بسیار بالا، به‌روزترین تاریخ تولید و مناسبترین قیمت، مستقیما از تولیدکننده با ارسال رایگان خریداری نماید. حوزه فعالیت مجموعه به‌روز‌ مارت شامل محصولات پروتئینی، لبنیات، میوه و تره بار، شوینده و بهداشتی، سوپرمارکتی، عطاری، محصولات ارگانیک، کالاهای اساسی، نان و شیرینی‌جات و ... است.به روزمارت با شعار "با برنامه خرید کنید" سعی در بالا بردن کیفیت خرید مشتریان خود دارد، تا با یک برنامه‌ریزی بتوانند تازه‌ترین محصولات را با تخفیف‌های همیشگی و با حمل در دمای مناسب تهیه نمایند و بصورت رایگان درب واحد منزل خود تحویل بگیرند.

©1399- بازار آنلاین به‌روز مارت - کليه حقوق اين وب سايت متعلق به شرکت به‌روز فن آور بین الملل (سهامی خاص) می‌باشد