فقط کالاهای دارای برنامه تامین
فقط کالاهای تخفیف دار
برندها
فروشندگان
مرتب سازی بر اساس :
ارزان ترین ها
گرانترین ها
جدیدترین ها
پربازدیدترین ها
بیشترین درصد تخفیف
282 کالا
سوسیس هلندی 40% گوشت هایزم
سوسیس هلندی 40% گوشت هایزم
55,900
22%
هر کیلو گرم 43,602 تومان
سوسیس آلمانی %40 گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
سوسیس آلمانی %40 گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
46,200
5%
هر بسته 43,890 تومان
سوسیس کوکتل 55% گوشت قرمز نامی نو 250 گرمی
سوسیس کوکتل 55% گوشت قرمز نامی نو 250 گرمی
52,100
10%
هر عدد 46,890 تومان
سوسیس آلمانی 40% گوشت قرمز هایزم
سوسیس آلمانی 40% گوشت قرمز هایزم
60,300
22%
هر کیلو گرم 47,034 تومان
سوسیس بلژیکی 40% گوشت مرغ ماسیس 500 گرمی
سوسیس بلژیکی 40% گوشت مرغ ماسیس 500 گرمی
51,200
5%
هر توری 48,640 تومان
سوسیس کوکتل 55% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
سوسیس کوکتل 55% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
52,700
5%
هر بسته 50,065 تومان
تافوسیس - سویاسیس بکر 300 گرمی
تافوسیس - سویاسیس بکر 300 گرمی
65,000
20%
هر عدد 52,000 تومان
سوسیس بلغاری گوشت قرمز 55% رزا 500 گرمی
سوسیس بلغاری گوشت قرمز 55% رزا 500 گرمی
55,200
5%
هر توری 52,440 تومان
کوکتل 55% گوشت قرمز با طعم دود هایزم 500 گرمی
کوکتل 55% گوشت قرمز با طعم دود هایزم 500 گرمی
56,600
5%
هر بسته 53,770 تومان
سوسیس 55% گوشت قرمز - کوکتل هلندی هایزم
سوسیس 55% گوشت قرمز - کوکتل هلندی هایزم
69,100
22%
هر کیلو گرم 53,898 تومان
سوسیس هات داگ 55 % گوشت قرمز رزا 500 گرمی
سوسیس هات داگ 55 % گوشت قرمز رزا 500 گرمی
57,800
5%
هر توری 54,910 تومان
کراکف پنیر 60% آندره 300 گرمی
کراکف پنیر 60% آندره 300 گرمی
58,974
5%
هر عدد 56,025 تومان
سوسیس کابانوسی 70% گوشت مرغ آندره 300 گرمی
سوسیس کابانوسی 70% گوشت مرغ آندره 300 گرمی
59,255
5%
هر بسته 56,292 تومان
کوکتل دودی 55% گوشت قرمز رزا 500 گرمی
کوکتل دودی 55% گوشت قرمز رزا 500 گرمی
60,300
5%
هر توری 57,285 تومان
سوسیس کوکتل 55% گوشت مرغ رزا 500 گرمی
سوسیس کوکتل 55% گوشت مرغ رزا 500 گرمی
61,200
5%
هر توری 58,140 تومان
سوسیس هات داگ ممتاز 70% گوشت قرمز رزا 500 گرمی
سوسیس هات داگ ممتاز 70% گوشت قرمز رزا 500 گرمی
63,200
5%
هر توری 60,040 تومان
کوکتل ساده گوشت قرمز 55% ماسیس 500 گرمی
کوکتل ساده گوشت قرمز 55% ماسیس 500 گرمی
70,700
5%
هر توری 67,165 تومان
هات داگ 55% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
هات داگ 55% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
71,500
5%
هر بسته 67,925 تومان
سوسیس آلمانی %40 گوشت قرمز رزا 1 کیلو گرمی
سوسیس آلمانی %40 گوشت قرمز رزا 1 کیلو گرمی
72,100
5%
هر بسته 68,495 تومان
هات داگ ممتاز 70% گوشت قرمز آندره 300 گرمی
هات داگ ممتاز 70% گوشت قرمز آندره 300 گرمی
76,666
5%
هر بسته 72,833 تومان
کوکتل ممتاز 70% گوشت قرمز آندره 300 گرمی
کوکتل ممتاز 70% گوشت قرمز آندره 300 گرمی
76,666
5%
هر بسته 72,833 تومان
هات داگ ممتاز 70% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
هات داگ ممتاز 70% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
78,000
5%
هر بسته 74,100 تومان
کوکتل پنیر 55% گوشت قرمز آندره 300 گرمی
کوکتل پنیر 55% گوشت قرمز آندره 300 گرمی
78,913
5%
هر بسته 74,967 تومان
هات داگ وگاس - سوسیس گیاهی آندره 300 گرمی
هات داگ وگاس - سوسیس گیاهی آندره 300 گرمی
80,036
5%
هر بسته 76,034 تومان
سوسیس بلژیکی 55% گوشت قرمز دارا پروتئین
سوسیس بلژیکی 55% گوشت قرمز دارا پروتئین
shopping-cart
81,400
5%
هر کیلو گرم 77,330 تومان
کوکتل بولکی 55% گوشت قرمز آندره 500 گرمی
کوکتل بولکی 55% گوشت قرمز آندره 500 گرمی
82,844
5%
هر توری 78,702 تومان
سوسیس اسموکی آندره 500 گرمی
سوسیس اسموکی آندره 500 گرمی
84,248
5%
هر بسته 80,036 تومان
سوسیس کوکتل پنیری 55% گوشت قرمز رزا 500 گرمی
سوسیس کوکتل پنیری 55% گوشت قرمز رزا 500 گرمی
84,900
5%
هر توری 80,655 تومان
سوسیس 55% گوشت قرمز - کوکتل ساده هایزم
سوسیس 55% گوشت قرمز - کوکتل ساده هایزم
85,600
5%
هر کیلو گرم 81,320 تومان
کوکتل ممتاز 70% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
کوکتل ممتاز 70% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
86,700
5%
هر بسته 82,365 تومان
سوسیس کوکتل 55% گوشت قرمز رزا 1 کیلو گرمی
سوسیس کوکتل 55% گوشت قرمز رزا 1 کیلو گرمی
87,700
5%
هر بسته 83,315 تومان
هات داگ پنیری گودا 55% گوشت مرغ ماسیس 500 گرمی
هات داگ پنیری گودا 55% گوشت مرغ ماسیس 500 گرمی
89,300
5%
هر توری 84,835 تومان
سوسیس ماندا آندره 500 گرمی
سوسیس ماندا آندره 500 گرمی
91,269
5%
هر بسته 86,706 تومان
سوسیس آلمانی ویژه 40% گوشت قرمز دارا پروتئین
سوسیس آلمانی ویژه 40% گوشت قرمز دارا پروتئین
shopping-cart
91,300
5%
هر کیلو گرم 86,735 تومان
هات داگ باربیکیو 70% گوشت قرمز آندره 300 گرمی
هات داگ باربیکیو 70% گوشت قرمز آندره 300 گرمی
97,588
5%
هر بسته 92,708 تومان
سوسیس هندوشکا 90% گوشت بوقلمون آندره 300 گرمی
سوسیس هندوشکا 90% گوشت بوقلمون آندره 300 گرمی
97,868
5%
هر بسته 92,975 تومان
هات داگ چیکو 90% گوشت مرغ آندره 300 گرمی
هات داگ چیکو 90% گوشت مرغ آندره 300 گرمی
98,290
5%
هر بسته 93,375 تومان
سوسیس هات داگ 55 % گوشت قرمز رزا 1 کیلوگرمی
سوسیس هات داگ 55 % گوشت قرمز رزا 1 کیلوگرمی
101,100
5%
هر توری 96,045 تومان
هات داگ ساده 55% گوشت قرمز هایزم
هات داگ ساده 55% گوشت قرمز هایزم
104,400
5%
هر کیلو گرم 99,180 تومان
کوکتل شکاری 80% گوشت قرمز آندره 400 گرمی
کوکتل شکاری 80% گوشت قرمز آندره 400 گرمی
106,995
5%
هر بسته 101,646 تومان
سوسیس هات داگ ممتاز 70% گوشت قرمز رزا 1 کیلوگرمی
سوسیس هات داگ ممتاز 70% گوشت قرمز رزا 1 کیلوگرمی
112,300
5%
هر توری 106,685 تومان
هات داگ فرانکفورتر 70% گوشت قرمز آندره 400 گرمی
هات داگ فرانکفورتر 70% گوشت قرمز آندره 400 گرمی
114,437
5%
هر بسته 108,715 تومان
سوسیس بلغاری مرغ 40% آندره 1 کیلوگرمی
سوسیس بلغاری مرغ 40% آندره 1 کیلوگرمی
114,437
5%
هر توری 108,715 تومان
هات داگ هلندی 55% گوشت مرغ توری آندره 1 کیلوگرمی
هات داگ هلندی 55% گوشت مرغ توری آندره 1 کیلوگرمی
114,718
5%
هر توری 108,982 تومان
سوسیس میلانو آندره 300 گرمی
سوسیس میلانو آندره 300 گرمی
118,650
5%
هر بسته 112,717 تومان
کوکتل شکاری 80% گوشت قرمز آندره 500 گرمی
کوکتل شکاری 80% گوشت قرمز آندره 500 گرمی
119,211
5%
هر توری 113,251 تومان

سوسیس؛ غذایی برای همه‌جا و همه‌کس

سوسیس فرآورده‌ای پروتئینی است که هرقشر، سن و جنسیتی آن را مصرف می‌کنند. اگر به سراغ خرید سوسیس سالم بروید، به‌جز مزهٔ دوست‌داشتنی، یک خوراکی با ارزش غذایی بالا نصیب شما خواهد شد. مزیت دیگر این خوراکی، امکان تهیهٔ غذاهای مختلف با آن است.

مصرف سوسیس چه فوایدی برای شما خواهد داشت؟

اگر یک محصول سالم و باکیفیت انتخاب کنید، اتفاقاً برای شما مزایای مختلفی هم خواهد داشت. برخی آن‌ها عبارتند از:

 • دریافت میزان بالای پروتئین: درصد زیادی از ترکیبات این فرآورده‌ٔ غذایی را گوشت تشکیل می‌دهد؛ گوساله، مرغ یا… فرقی ندارد. در نتیجه، خوردن آن می‌تواند اکثر نیاز بدن شما به پروتئین را پوشش دهد.
 • انرژی مناسب: بسته به نوع و اندازهٔ محصول خریداری‌شده، انرژی یک دانه سوسیس متفاوت است؛ با این حال میانگین آن در حدود ۲۵۰ کیلوکالری خواهد بود. پس این مادهٔ غذایی کاملاً سیرکننده حساب می‌شود. باتوجه به قمیت سوسیس نیز، این انتخاب کاملاً مقرون‌به‌صرفه است.
 • تأمین آمینواسید مورد نیاز بدن: یکی از مواد ضروری برای ادامهٔ سوخت‌‌وساز بدن، اسیدآمینه‌ها هستند. این فرآورده‌ٔ پروتئینی بخشی از نیاز شما به آن ماده را رفع خواهد کرد.
 • وجود کربوهیدرات در سوسیس: در تهیهٔ این محصول از نشاسته، آرد و حتی گاهی شیرخشک استفاده می‌شود. پس می‌توانید درون آن میزانی کربوهیدرات نیز مشاهده کنید.

در بازار ایران چه نوع سوسیس‌هایی می‌توانید بخرید؟

این فرآوردهٔ گوشتی به صورت‌های مختلفی تولید می‌شود. به همین دلیل هم در هنگام خرید، به محصولات متنوعی دسترسی دارید. بخشی از انواع سوسیس شامل موارد زیر می‌شود:

 • آلمانی: این محصول را عموما با گوشت گوساله تهیه می‌کنند. میزان گوشت آن نیز از ۴۰ تا ۷۰ درصد متغییر است.
 • کوکتل: نسبت به نوع آلمانی، کوکتل‌ها درصد گوشت بیشتری دارند. همچنین این نوع سوسیس در طول کم‌تر و ابعاد پهن‌تری تولید می‌شود. باتوجه به طعم آن، خرید سوسیس کوکتل محبوبیت بیشتری دارد. این محصول با گوشت مرغ نیز تولید می‌شود.
 • هات‌ داگ: یکی از مشهورترین و پرطرفدارترین فرآورده‌های گوشتی درجهان، هات داگ است. به صورت سنتی هات‌داگ با گوشت قرمز تهیه می‌شود. درصد پروتئین آن نیز ۷۰ تا ۹۰ درصد است. معمولاً هات‌داگ‌ها طول زیادی دارند.
 • بلغاری: دلیل نام‌گذاری این مدل سوسیس، محل تولید آن است؛ زیرا اولین بار در کشور بلغارستان عرضه شد. یکی از ویژگی‌های مهم بلغاری، ماندگاری بالای آن است. دیگر ویژگی جالب این سوسیس ابعاد پهن آن است.
 • چوریستو: ویژگی بارز چوریتسو شکل حلزونی مانند آن است. باتوجه به درصد ۸۰ تا ۹۰ درصدی گوشت در این محصول، رنگ بیرونی آن تیره می‌شود. همچنین چوریتسوها در غلافی از رودهٔ حیوان نگه‌داری می‌شوند.
 • کراکف: درصد گوشت کراکف به ۷۰ درصد نیز می‌رسد. برخی از مدل‌های کراکف حاوی پنیر گودا نیز هستند. به همین دلیل استفاده از این محصول در انواع غذاها، رواج دارد.
 • سوسیس گیاهی: همیشه هم قرار نیست برای فرآوری این خوراکی، از پروتئین حیوانی استفاده شود. برخی از افراد به گیاه‌خواری روی می‌آورند. این دسته افراد می‌توانند از نمونه‌های گیاهی استفاده کنند.

ویژگی‌های یک سوسیس مناسب برای خرید

 • بسته‌بندی مناسب: یک محصول باکیفیت، به صورت اصولی نیز بسته‌بندی می‌شود. این کار از خراب شدن زودهنگام آن جلوگیری می‌کند.
 • درصد پروتئین گوشتی مناسب: باید میزان گوشت موجود در سوسیس برابر با حداقل استانداردهای موجود باشد. محصولاتی با پروتئین کم، پس از پخت میزان زیادی از حجم خود را از دست می‌دهند.
 • کسب استانداردهای ملی و جهانی: برندهای معتبر، محصولات باکیفیتی نیز تولید می‌کنند. به همین دلیل هم تولیدات آن‌ها مورد قبول سازمان‌های نظارتی داخلی و خارجی است. در نتیجه می‌توانید با خیال راحت از آن محصولات استفاده کنید.

خرید اینترنتی سوسیس از بازار آنلاین به‌روزمارت

در فروشگاه اینترنتی به‌روزمارت شما به انواع تولیدات معتبرترین برندهای تولیدکنندهٔ سوسیس دسترسی دارید. همچنین می‌توانید بین محصولات موجود دست به مقایسه بزنید تا بهترین قیمت را پیدا کنید.

به جز قیمت مناسب، با خرید از به‌روزمارت شانس دریافت تخفیف نیز خواهید داشت. اگر هم تهرانی باشید، ارسال سفارش شما به‌صورت رایگان انجام می‌گیرد؛ آن هم با خودروی یخچال‌دار. در نتیجه محصول به صورت کاملاً سالم به دست شما می‌رسد

اگر قصد خرید آنلاین سوسیس دارید، پس معطل نکنید.

دانلود اپلیکیشن
دانلود اپلیکیشن
راه های ارتباطی
96647 - ۰۲۱
info [at] Beroozmart [dot] com

به‌روز مارت

به‌روز‌ مارت بازار آنلاین محصولات تند‌مصرف (موادغذایی تازه، شوینده، بهداشتی و ...) می‌باشد که این امکان را به مصرف کننده می‌دهد تا بتواند انواع محصولات تازه را با حق انتخاب در تنوع بسیار بالا، به‌روزترین تاریخ تولید و مناسبترین قیمت، مستقیما از تولیدکننده با ارسال رایگان خریداری نماید. حوزه فعالیت مجموعه به‌روز‌ مارت شامل محصولات پروتئینی، لبنیات، میوه و تره بار، شوینده و بهداشتی، سوپرمارکتی، عطاری، محصولات ارگانیک، کالاهای اساسی، نان و شیرینی‌جات و ... است.به روزمارت با شعار "با برنامه خرید کنید" سعی در بالا بردن کیفیت خرید مشتریان خود دارد، تا با یک برنامه‌ریزی بتوانند تازه‌ترین محصولات را با تخفیف‌های همیشگی و با حمل در دمای مناسب تهیه نمایند و بصورت رایگان درب واحد منزل خود تحویل بگیرند.

©1399- بازار آنلاین به‌روز مارت - کليه حقوق اين وب سايت متعلق به شرکت به‌روز فن آور بین الملل (سهامی خاص) می‌باشد