فقط کالاهای دارای برنامه تامین
فقط کالاهای تخفیف دار
برندها
فروشندگان
مرتب سازی بر اساس :
ارزان ترین ها
گرانترین ها
جدیدترین ها
پربازدیدترین ها
بیشترین درصد تخفیف
168 کالا
قلم گوساله قربانیان 1.5 کیلوگرمی
قلم گوساله قربانیان 1.5 کیلوگرمی
shopping-cart
35,000
10%
هر بسته 31,500 تومان
قلم گوساله رزا 1.5 کیلوگرمی
قلم گوساله رزا 1.5 کیلوگرمی
shopping-cart
54,000
16.7%
هر بسته 45,000 تومان
گوشت مخلوط گوساله رالاگ 500 گرمی
گوشت مخلوط گوساله رالاگ 500 گرمی
shopping-cart
120,000
11%
هر بسته 106,800 تومان
گوشت چلو گوشتی ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی
گوشت چلو گوشتی ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی
shopping-cart
121,000
11%
هر بسته 107,690 تومان
گوشت ران ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی
گوشت ران ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی
shopping-cart
128,500
11%
هر بسته 114,365 تومان
گوشت خورشتی ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی
گوشت خورشتی ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی
shopping-cart
128,500
11%
هر بسته 114,365 تومان
گوشت خورشتی گوساله داخلی رزا 400 گرمی
گوشت خورشتی گوساله داخلی رزا 400 گرمی
shopping-cart
117,200
2%
هر بسته 114,800 تومان
گوشت سردست ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی
گوشت سردست ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی
shopping-cart
130,000
11%
هر بسته 115,700 تومان
گوشت نگینی استانبولی گوساله رالاگ 500 گرمی
گوشت نگینی استانبولی گوساله رالاگ 500 گرمی
shopping-cart
132,000
11%
هر بسته 117,480 تومان
گوشت ماهیچه ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی
گوشت ماهیچه ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی
shopping-cart
132,500
11%
هر بسته 117,925 تومان
گوشت ران گوساله داخلی رزا 500 گرمی
گوشت ران گوساله داخلی رزا 500 گرمی
shopping-cart
128,500
2.3%
هر بسته 125,500 تومان
گوشت نگینی استانبولی گوساله مهیا پروتئین 500 گرمی
گوشت نگینی استانبولی گوساله مهیا پروتئین 500 گرمی
shopping-cart
131,000
2.3%
هر بسته 128,000 تومان
گوشت قیمه ای گوساله رالاگ 500 گرمی
گوشت قیمه ای گوساله رالاگ 500 گرمی
shopping-cart
146,000
11%
هر بسته 129,940 تومان
گوشت بیف استراگانف گوساله مهیا پروتئین 500 گرمی
گوشت بیف استراگانف گوساله مهیا پروتئین 500 گرمی
shopping-cart
143,500
2.1%
هر بسته 140,500 تومان
گوشت قیمه ای گوساله مهیا پروتئین 500 گرمی
گوشت قیمه ای گوساله مهیا پروتئین 500 گرمی
shopping-cart
146,500
2%
هر بسته 143,500 تومان
گوشت استیک گوساله رالاگ 500 گرمی
گوشت استیک گوساله رالاگ 500 گرمی
shopping-cart
183,000
11%
هر بسته 162,870 تومان
گوشت چلو گوشتی ممتاز گوساله رالاگ 800 گرمی
گوشت چلو گوشتی ممتاز گوساله رالاگ 800 گرمی
shopping-cart
191,000
11%
هر بسته 169,990 تومان
قلوه گاه گوساله رزا 1 کیلوگرمی
قلوه گاه گوساله رزا 1 کیلوگرمی
shopping-cart
179,500
3.3%
هر بسته 173,500 تومان
گوشت بیفتک مهیا پروتئین 500 گرمی
گوشت بیفتک مهیا پروتئین 500 گرمی
shopping-cart
177,000
1.7%
هر بسته 174,000 تومان
گوشت مخلوط گوساله رالاگ 800 گرمی
گوشت مخلوط گوساله رالاگ 800 گرمی
shopping-cart
196,500
11%
هر بسته 174,885 تومان
گوشت استیک گوساله مهیا پروتئین 500 گرمی
گوشت استیک گوساله مهیا پروتئین 500 گرمی
shopping-cart
180,000
1.7%
هر بسته 177,000 تومان
گوشت سردست ممتاز گوساله رالاگ 800 گرمی
گوشت سردست ممتاز گوساله رالاگ 800 گرمی
shopping-cart
210,000
11%
هر بسته 186,900 تومان
گوشت ران ممتاز گوساله رالاگ 800 گرمی
گوشت ران ممتاز گوساله رالاگ 800 گرمی
shopping-cart
210,000
11%
هر بسته 186,900 تومان
گوشت ماهیچه ممتاز گوساله رالاگ 800 گرمی
گوشت ماهیچه ممتاز گوساله رالاگ 800 گرمی
shopping-cart
214,400
11%
هر بسته 190,816 تومان
گوشت نگینی استانبولی گوساله رالاگ 800 گرمی
گوشت نگینی استانبولی گوساله رالاگ 800 گرمی
shopping-cart
218,000
11%
هر بسته 194,020 تومان
گوشت قیمه ای گوساله رالاگ 800 گرمی
گوشت قیمه ای گوساله رالاگ 800 گرمی
shopping-cart
233,600
9%
هر بسته 212,576 تومان
گوشت خورشتی ممتاز گوساله رالاگ 800 گرمی
گوشت خورشتی ممتاز گوساله رالاگ 800 گرمی
shopping-cart
239,000
11%
هر بسته 212,710 تومان
گوشت چلو گوشتی ممتاز گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی
گوشت چلو گوشتی ممتاز گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی
shopping-cart
241,000
10%
هر بسته 216,900 تومان
گوشت مخلوط گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی
گوشت مخلوط گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی
shopping-cart
245,000
11%
هر بسته 218,050 تومان
گوشت ران ممتاز گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی
گوشت ران ممتاز گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی
shopping-cart
257,000
11%
هر بسته 228,730 تومان
گوشت قیمه ای - خورشتی گوساله رویال طعم 800 گرمی
گوشت قیمه ای - خورشتی گوساله رویال طعم 800 گرمی
shopping-cart
234,400
2%
هر بسته 229,600 تومان
گوشت خورشتی گوساله ممتاز روناک پروتئین 800 گرمی
گوشت خورشتی گوساله ممتاز روناک پروتئین 800 گرمی
shopping-cart
234,400
2%
هر بسته 229,600 تومان
گوشت خورشتی گوساله رزا 800 گرمی
گوشت خورشتی گوساله رزا 800 گرمی
shopping-cart
234,400
2%
هر بسته 229,600 تومان
گوشت خورشتی گوساله ممتاز مهیا پروتئین 800 گرمی
گوشت خورشتی گوساله ممتاز مهیا پروتئین 800 گرمی
shopping-cart
234,400
2%
هر بسته 229,600 تومان
گوشت خورشتی ممتاز گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی
گوشت خورشتی ممتاز گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی
shopping-cart
257,000
10%
هر بسته 231,300 تومان
گوشت سردست ممتاز گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی
گوشت سردست ممتاز گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی
shopping-cart
262,000
11%
هر بسته 233,180 تومان
گوشت گوساله مخلوط ممتاز روناک پروتئین 1 کیلوگرمی
گوشت گوساله مخلوط ممتاز روناک پروتئین 1 کیلوگرمی
shopping-cart
240,000
2.5%
هر بسته 234,000 تومان
گوشت مخلوط گوساله رویال طعم 1 کیلوگرمی
گوشت مخلوط گوساله رویال طعم 1 کیلوگرمی
shopping-cart
240,000
2.5%
هر بسته 234,000 تومان
گوشت نگینی استانبولی گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی
گوشت نگینی استانبولی گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی
shopping-cart
265,000
11%
هر بسته 235,850 تومان
گوشت ماهیچه ممتاز گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی
گوشت ماهیچه ممتاز گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی
shopping-cart
266,000
11%
هر بسته 236,740 تومان
گوشت سردست گوساله داخلی رزا 1 کیلوگرمی
گوشت سردست گوساله داخلی رزا 1 کیلوگرمی
shopping-cart
256,000
2.3%
هر بسته 250,000 تومان
گوشت سر دست گوساله رویال طعم 1 کیلوگرمی
گوشت سر دست گوساله رویال طعم 1 کیلوگرمی
shopping-cart
256,000
2.3%
هر بسته 250,000 تومان
ران گوساله رزا 1 کیلوگرمی
ران گوساله رزا 1 کیلوگرمی
shopping-cart
257,000
2.3%
هر بسته 251,000 تومان
گوشت ران گوساله رویال طعم 1 کیلوگرمی
گوشت ران گوساله رویال طعم 1 کیلوگرمی
shopping-cart
257,000
2.3%
هر بسته 251,000 تومان
گوشت ران گوساله ممتاز روناک پروتئین 1 کیلوگرمی
گوشت ران گوساله ممتاز روناک پروتئین 1 کیلوگرمی
shopping-cart
257,000
2.3%
هر بسته 251,000 تومان
رولت ماهیچه گوساله مهیا پروتئین 1 کیلوگرمی
رولت ماهیچه گوساله مهیا پروتئین 1 کیلوگرمی
shopping-cart
260,000
2.3%
هر بسته 254,000 تومان
رولت ماهیچه گوساله رزا 1 کیلوگرمی
رولت ماهیچه گوساله رزا 1 کیلوگرمی
shopping-cart
260,000
2.3%
هر بسته 254,000 تومان
ماهیچه گوساله ممتاز روناک پروتئین 1 کیلوگرمی
ماهیچه گوساله ممتاز روناک پروتئین 1 کیلوگرمی
shopping-cart
260,000
2.3%
هر بسته 254,000 تومان

گوشت گوساله چیست؟

یکی از محبوب‌ترین انواع گوشت قرمز، گوشت گوساله است. این نوع گوشت در غذاهای مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد و به دلیل مشخصه‌های اختصاصی خود، طرفداران زیادی دارد. چربی کمتر نسبت به گوشت گوسفندی، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های گوشت گوساله است.

مشخصه های گوشت گوساله نسبت به سایر گوشت های قرمز

کمتر بودن میزان چربی گوشت گوساله، خطر ابتلا به چربی خون را کمی کاهش می‌دهد. هر چند با وجود چربی کمتر، استفاده بی‌رویه می‌تواند باعث بروز بیماری‌ شود.

برخی از مهم‌ترین مشخصه‌های اختصاصی این نوع گوشت، شامل موارد زیر است:

 • رنگ: گوشت گوساله رنگ قرمز تیره‌تری دارد و با توجه به همین ویژگی، می‌توانید آن‌ را در زمان خرید به‌راحتی نسبت به سایر گوشت‌های قرمز دیگر، تشخیص دهید.
 • بافت: گوشت و راسته گوساله بافت عضلانی و سفت‌تری دارد. پخت این نوع گوشت نیز کمی طولانی‌تر است و به چند ساعت زمان نیاز خواهد داشت.
 • طعم: طعم این نوع گوشت قرمز، ملایم‌تر بوده و مصرف آن برای افرادی که طعم گوشت قرمز برایشان ناخوشایند است، مناسب‌تر خواهد بود.
 • قیمت: دیگر مشخصه مهم این نوع گوشت، قیمت آن است. قیمت گوشت گوساله نسبت به دیگر انواع گوشت قرمز هم‌چون گوسفندی، کمی پایین‌تر بوده و برای اغلب افراد، تهیه آن راحت‌تر است.

نکات مهم برای داشتن گوشت گوساله تازه

برای اینکه بتوانید در وعده‌های غذایی مختلف از راسته گوساله به‌صورت تازه استفاده کنید، باید گوشت مورد نیاز خود را به‌صورت روزانه یا هفتگی خریداری کنید. بی‌شک خرید مقدار زیادی گوشت و نگهداری آن در طولانی‌مدت، باعث می‌شود که کیفیت آن کاهش یافته و طعم گوشت تغییر کند.

به دلایل مختلفی مثل مشغله زیاد و دوربودن از فروشگاه‌های معتبر، افراد زیادی مجبورند گوشت مصرفی خود را به‌صورت ماهانه خریداری کنند. اگر شما هم با چالش تغییر طعم و کاهش کیفیت گوشت در درازمدت مواجه هستید، پیشنهاد می‌کنیم با بررسی راه‌های جدید و متنوع، گوشت گوساله مورد نیاز خود را راحت‌تر، سریع‌تر و بر اساس قیمت روز گوشت گوساله به صورت آنلاین تهیه کنید.

برای خرید گوشت گوساله تنظیم بازار و یا گوشت آزاد، روش‌های مختلفی وجود دارد. می‌توانید گوشت را به ‌صورت حضوری از فروشنده‌های سطح شهر خریداری کرده و یا به‌صورت آنلاین،  از فروشگاه‌ه به‌وز مارت با پایین‌ترین قیمت سفارش دهید.

مزایای خرید اینترنتی گوشت

در صورتی که با این سوال مهم مواجه هستید که چرا باید خرید اینترنتی گوشت گوساله را امتحان کنید، در پاسخ به شما باید این مزایا را یادآور شویم:

 • خرید سریع
 • امکان بررسی قیمت گوشت از تامین‌کننده‌های مختلف
 • حمل و نقل استاندارد با ماشین‌های یخچال‌ دار
 • بررسی برندهای مختلف و خرید گوشت بر اساس قیمت روز

همه موارد بالا، از مزایای خرید اینترنتی گوشت هستند. در بازار آنلاین به‌روز مارت، می‌توانید قیمت روز این نوع گوشت را بررسی کرده و با توجه به برندهای معتبر موجود، یکی از محصولات متناسب با نیاز خود را خریداری کنید.

به‌روز مارت و برندهای متنوع گوشت گوساله

در به‌روز مارت امکان مشاهده و مقایسه انواع برندهای گوشت گوساله وجود دارد.

شما می‌توانید هر برندی را که خواستید بر اساس نیاز خود سفارش داده و سرد و سالم درِ منزل تحویل بگیرید. زیرا ما تمامی محصولات را با ماشین‌های استاندارد یخچال دار ارسال می‌کنیم.

دانلود اپلیکیشن
دانلود اپلیکیشن
راه های ارتباطی
96647 - ۰۲۱
info [at] Beroozmart [dot] com

به‌روز مارت

به‌روز‌ مارت بازار آنلاین محصولات تند‌مصرف (موادغذایی تازه، شوینده، بهداشتی و ...) می‌باشد که این امکان را به مصرف کننده می‌دهد تا بتواند انواع محصولات تازه را با حق انتخاب در تنوع بسیار بالا، به‌روزترین تاریخ تولید و مناسبترین قیمت، مستقیما از تولیدکننده با ارسال رایگان خریداری نماید. حوزه فعالیت مجموعه به‌روز‌ مارت شامل محصولات پروتئینی، لبنیات، میوه و تره بار، شوینده و بهداشتی، سوپرمارکتی، عطاری، محصولات ارگانیک، کالاهای اساسی، نان و شیرینی‌جات و ... است.به روزمارت با شعار "با برنامه خرید کنید" سعی در بالا بردن کیفیت خرید مشتریان خود دارد، تا با یک برنامه‌ریزی بتوانند تازه‌ترین محصولات را با تخفیف‌های همیشگی و با حمل در دمای مناسب تهیه نمایند و بصورت رایگان درب واحد منزل خود تحویل بگیرند.

©1399- بازار آنلاین به‌روز مارت - کليه حقوق اين وب سايت متعلق به شرکت به‌روز فن آور بین الملل (سهامی خاص) می‌باشد