فقط کالاهای دارای برنامه تامین
فقط کالاهای تخفیف دار
برندها
فروشندگان
مرتب سازی بر اساس :
ارزان ترین ها
گرانترین ها
جدیدترین ها
پربازدیدترین ها
بیشترین درصد تخفیف
645 کالا
کالباس %60 گوشت مکزیکی هایزم 250 گرمی
کالباس %60 گوشت مکزیکی هایزم 250 گرمی
shopping-cart
38,500
22%
هر بسته 30,030 تومان
همبرگر 30% گوشت قرمز منجمد آندره 500 گرمی
همبرگر 30% گوشت قرمز منجمد آندره 500 گرمی
shopping-cart
42,511
22%
هر بسته 33,158 تومان
کالباس مرغ 60% نامی نو 200 گرمی
کالباس مرغ 60% نامی نو 200 گرمی
shopping-cart
38,500
10%
هر عدد 34,650 تومان
ژامبون مرغ 70% نامی نو 200 گرمی
ژامبون مرغ 70% نامی نو 200 گرمی
shopping-cart
40,000
10%
هر عدد 36,000 تومان
سوسیس آلمانی %40 گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
سوسیس آلمانی %40 گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
shopping-cart
46,200
22%
هر بسته 36,036 تومان
کالباس خشک 60% گوشت نامی نو 200 گرمی
کالباس خشک 60% گوشت نامی نو 200 گرمی
shopping-cart
40,100
10%
هر عدد 36,090 تومان
کالباس 90% گوشت مرغ هایزم 250 گرمی
کالباس 90% گوشت مرغ هایزم 250 گرمی
shopping-cart
48,900
22%
هر بسته 38,142 تومان
کالباس مرغ و قارچ 60% نامی نو 200 گرمی
کالباس مرغ و قارچ 60% نامی نو 200 گرمی
shopping-cart
43,500
10%
هر عدد 39,150 تومان
کالباس خشک ممتاز 70% نامی نو 200 گرمی
کالباس خشک ممتاز 70% نامی نو 200 گرمی
shopping-cart
45,400
10%
هر عدد 40,860 تومان
سوسیس کوکتل 55% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
سوسیس کوکتل 55% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
shopping-cart
52,700
22%
هر بسته 41,106 تومان
سوسیس هلندی 40% گوشت هایزم
سوسیس هلندی 40% گوشت هایزم
shopping-cart
55,900
22%
هر کیلو گرم 43,602 تومان
کوکتل 55% گوشت قرمز با طعم دود هایزم 500 گرمی
کوکتل 55% گوشت قرمز با طعم دود هایزم 500 گرمی
shopping-cart
56,600
22%
هر بسته 44,148 تومان
کراکف پنیر 60% آندره 300 گرمی
کراکف پنیر 60% آندره 300 گرمی
shopping-cart
58,974
22%
هر عدد 46,000 تومان
تافوسیس - سویاسیس بکر 300 گرمی
تافوسیس - سویاسیس بکر 300 گرمی
shopping-cart
65,000
29%
هر عدد 46,150 تومان
تافوباس بکر 300 گرمی
تافوباس بکر 300 گرمی
shopping-cart
65,000
29%
هر عدد 46,150 تومان
کالباس 60% گوشت قرمز هایزم 250 گرمی
کالباس 60% گوشت قرمز هایزم 250 گرمی
shopping-cart
59,200
22%
هر بسته 46,176 تومان
 سوسیس کابانوسی 70% گوشت مرغ  آندره 300 گرمی
سوسیس کابانوسی 70% گوشت مرغ آندره 300 گرمی
shopping-cart
59,255
22%
هر بسته 46,219 تومان
کالباس قارچ و مرغ 55% سورن 300 گرمی
کالباس قارچ و مرغ 55% سورن 300 گرمی
shopping-cart
58,000
20%
هر بسته 46,400 تومان
سوسیس کوکتل 55% گوشت قرمز نامی نو 250 گرمی
سوسیس کوکتل 55% گوشت قرمز نامی نو 250 گرمی
shopping-cart
52,100
10%
هر عدد 46,890 تومان
سوسیس آلمانی 40% گوشت قرمز هایزم
سوسیس آلمانی 40% گوشت قرمز هایزم
shopping-cart
60,300
22%
هر کیلو گرم 47,034 تومان
ژامبون مرغ دودی 90% نامی نو 200 گرمی
ژامبون مرغ دودی 90% نامی نو 200 گرمی
shopping-cart
53,400
10%
هر عدد 48,060 تومان
بیکن مرغ 90% دودی نامی نو 200 گرمی
بیکن مرغ 90% دودی نامی نو 200 گرمی
shopping-cart
54,200
10%
هر عدد 48,780 تومان
کالباس مرغ 60% آندره 300 گرمی
کالباس مرغ 60% آندره 300 گرمی
shopping-cart
64,029
22%
هر بسته 49,942 تومان
سوسیس جنوا 98% گوشت قرمز آندره 150 گرمی
سوسیس جنوا 98% گوشت قرمز آندره 150 گرمی
shopping-cart
67,399
22%
هر بسته 52,571 تومان
کالباس گوشت مرغ - سورنتو 90% سورن 300 گرمی
کالباس گوشت مرغ - سورنتو 90% سورن 300 گرمی
shopping-cart
67,000
20%
هر بسته 53,600 تومان
کالباس مرغ و قارچ 60% آندره 300 گرمی
کالباس مرغ و قارچ 60% آندره 300 گرمی
shopping-cart
68,803
22%
هر بسته 53,666 تومان
سوسیس 55% گوشت قرمز - کوکتل هلندی هایزم
سوسیس 55% گوشت قرمز - کوکتل هلندی هایزم
shopping-cart
69,100
22%
هر کیلو گرم 53,898 تومان
کالباس 90% مخلوط گوشت قرمز و مرغ هایزم 250 گرمی
کالباس 90% مخلوط گوشت قرمز و مرغ هایزم 250 گرمی
shopping-cart
70,400
22%
هر بسته 54,912 تومان
همبرگر ممتاز 60% گوشت قرمز منجمد هایزم 500 گرمی
همبرگر ممتاز 60% گوشت قرمز منجمد هایزم 500 گرمی
shopping-cart
70,600
22%
هر بسته 55,068 تومان
بیکن مخلوط مرغ و گوشت 90% دودی نامی نو 200 گرمی
بیکن مخلوط مرغ و گوشت 90% دودی نامی نو 200 گرمی
shopping-cart
61,900
10%
هر عدد 55,710 تومان
کراکف پنیر دودی 60% آندره 300 گرمی
کراکف پنیر دودی 60% آندره 300 گرمی
shopping-cart
73,717
22%
هر بسته 57,499 تومان
کالباس وگاس گیاهی آندره 300 گرمی
کالباس وگاس گیاهی آندره 300 گرمی
shopping-cart
74,419
22%
هر بسته 58,047 تومان
کالباس گوشت قرمز 40% - مارتادلا هایزم
کالباس گوشت قرمز 40% - مارتادلا هایزم
shopping-cart
74,800
22%
هر کیلو گرم 58,344 تومان
همبرگر 60% گوشت قرمز منجمد آندره 500 گرمی
همبرگر 60% گوشت قرمز منجمد آندره 500 گرمی
shopping-cart
76,004
22%
هر جعبه 59,283 تومان
کالباس مرغ پرسی 90% آندره 300 گرمی
کالباس مرغ پرسی 90% آندره 300 گرمی
shopping-cart
76,526
22%
هر بسته 59,690 تومان
کالباس خشک 60% گوشت قرمز آندره 300 گرمی
کالباس خشک 60% گوشت قرمز آندره 300 گرمی
shopping-cart
76,526
22%
هر بسته 59,690 تومان
سوسیس هندوشکا 90% گوشت  بوقلمون آندره 300 گرمی
سوسیس هندوشکا 90% گوشت بوقلمون آندره 300 گرمی
shopping-cart
76,666
22%
هر بسته 59,799 تومان
هات داگ ممتاز 70% گوشت قرمز آندره 300 گرمی
هات داگ ممتاز 70% گوشت قرمز آندره 300 گرمی
shopping-cart
76,666
22%
هر بسته 59,799 تومان
کوکتل ممتاز 70% گوشت قرمز آندره 300 گرمی
کوکتل ممتاز 70% گوشت قرمز آندره 300 گرمی
shopping-cart
76,666
22%
هر بسته 59,799 تومان
هات داگ ممتاز 70% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
هات داگ ممتاز 70% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
shopping-cart
78,000
22%
هر بسته 60,840 تومان
کوکتل پنیر 55% گوشت قرمز آندره 300 گرمی
کوکتل پنیر 55% گوشت قرمز آندره 300 گرمی
shopping-cart
78,913
22%
هر بسته 61,552 تومان
همبرگر گوشت قرمز 60% منجمد بون آدو 450 گرمی
همبرگر گوشت قرمز 60% منجمد بون آدو 450 گرمی
shopping-cart
79,868
22%
هر بسته 62,297 تومان
هات داگ وگاس - سوسیس گیاهی آندره 300 گرمی
هات داگ وگاس - سوسیس گیاهی آندره 300 گرمی
shopping-cart
80,036
22%
هر بسته 62,428 تومان
هات داگ 55% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
هات داگ 55% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
shopping-cart
80,500
22%
هر بسته 62,790 تومان
کالباس مارتادلا 40% گوشت قرمز دارا پروتئین
کالباس مارتادلا 40% گوشت قرمز دارا پروتئین
shopping-cart
81,400
22%
هر کیلو گرم 63,492 تومان
سوسیس بلژیکی 55% گوشت قرمز دارا پروتئین
سوسیس بلژیکی 55% گوشت قرمز دارا پروتئین
shopping-cart
81,400
22%
هر کیلو گرم 63,492 تومان
هات داگ پنیری گودا 55% گوشت مرغ ماسیس 500 گرمی
هات داگ پنیری گودا 55% گوشت مرغ ماسیس 500 گرمی
shopping-cart
81,500
22%
هر توری 63,570 تومان

معرفی و راهنمای خرید فراورده‌ های پروتئینی

محصولات پروتئینی شامل طیف وسیعی از فرآورده‌ها می‌شود؛ از سوسیس و کالباس بگیرید تا ناگت و گوشت‌های طعم‌دار شده. مزهٔ دوست‌داشتنی، تنوع و سهولت استفاده، دلیل اصلی محبوبیت این نوع محصولات هستند.

چرا باید در سبد غذایی خود جایی برای این محصولات باز کنید؟

مهم‌ترین مزیت فرآورده‌های پروتئینی، مشخص است. در این محصولات میزان زیادی پروتئین وجود دارد. علاوه بر آن، اجناس مرغوب و باکیفیت دارای مواد ضروری برای بدن هستند. از جملهٔ آن‌ها ویتامین ک، د، آ و ب است.

همچنین برخی مواد معدنی مثل آهن، روی، منیزیم، پتاسیم و… در آن‌ها وجود دارد. یکی دیگر از خواص فرآورده‌های پروتئینی، کالری آن‌ها است. مصرف به‌اندازهٔ این محصولات، انرژی موردنیاز شما را تأمین می‌کند؛ البته نباید در خوردن این فرآورده‌ها افراط کنید.

انواع فراورده های پروتئینی در بازار ایران

خوشبختانه بازار کشور از تنوع مناسبی در این زمینه برخوردار است. مهمترین محصولاتی که با گوشت‌های مختلف تولید می‌شوند. عبارت هستند از:

  • سوسیس: این محصول به احتمال زیاد پرطرفدارترین نوع از این فرآورده‌ها است. پیدا کردن کسی که در عمرش این غذا را نخورده، قدری سخت است. خود این محصول، در مدل‌های مختلفی تولید می‌شود؛ سوسیس آلمانی، هلندی، بلغاری، بلژیکی، هات‌ داگ، کوکتل، کراکف و چوریتسو جزو این مدل‌ها هستند. برای تهیهٔ سوسیس از گوشت گاو، مرغ، بوقلمون یا مواد اولیهٔ گیاهی استفاده می‌شود.
  • کالباس: کالباس نیز غذایی بسیار مشهور است. این فرآوردهٔ پروتئینی هم مدل‌های مختلفی دارد. کالباس مارتادلا، خشک، لیونر، دودی، قارچ و مرغ، ژامبون، سالامی و پپرونی محبوب‌ترین انواع کالباس‌اند. کالباس نیز با گوشت مرغ،گاو یا به صورت گیاهی تولید می‌شود.
  • بیکن: یکی از خوشمزه‌‌ترین فرآورده‌های پروتئینی، بیکن است. برای تهیهٔ این محصول از گوشت پهلو استفاده می‌کنند. سپس گوشت‌ها توسط هوا خشک یا دودی می‌شوند. مهم‌ترین نمونه‌های بیکن عبارتند از: بیکن مرغ، گوشت قرمز، بوقلمون، مخلوط، ایرلندی، فرانسوی و دودی.
  • برگر: کسی نمی‌تواند از خوردن یک برگر خوشمزه و آب‌دار بگذرد. این فرآوردهٔ غذایی از گوشت چرخ کرده تهیه می‌گردد. طبخ آن، هم به صورت گریل و هم سرخ‌شده ممکن است. معمولاً برگرها را براساس درصد گوشت‌شان طبقه‌بندی می‌کنند: برگر ۳۰ درصد، ۶۰ درصد، ۷۵ درصد و ۹۰ درصد. همبرگر هم از گوشت مرغ درست می‌شود و هم از گوشت گاو. همچنین برگر گیاهی نیز در بازار موجود است.
  • استیک: این غذا از گوشت راست تهیه می‌شود. پخت آن هم، به صورت کبابی یا سرخ‌شده انجام می‌گیرد. در نهایت نیز گوشت به چندین برش تقسیم و سرو می‌شود. استیک، فرآوردهٔ پروتئینی سالم و مفیدی است. برای پخت این غذا در منزل می‌توانید از محصولات آماده استفاده کنید. خوشبختانه در بازار استیک گوساله، استیک مرغ و استیک بوقلمون عرضه می‌شود.

خرید اینترنتی فراورده های پروتئینی از به‌روزمارت

بازار آنلاین به‌روز مارت مرجعی برای خرید انواع کالاهای تندمصرف است. در این فروشگاه اینترنتی به انواع محصولات پروتئینی نیز دسترسی دارید. به دلیل حضور برندهای متنوع و سرشناس در این بازار آنلاین، می‌توانید به‌راحتی کالای مورد نظر خود را پیدا کنید.

همچنین قمیت فراورده های پروتئینی در به‌روز مارت، با تخفیف همراه است. پس فرصت یک خرید اقتصادی را برای شما وجود دارد.

در ضمن سفارش‌های شما (اگر ساکن تهران باشید) به صورت رایگان ارسال می‌شود. برای حفظ کیفیت و سلامت خرید شما، این کار با استفاده از ماشین‌های یخچال‌ دار انجام می‌گیرد.

دانلود اپلیکیشن
دانلود اپلیکیشن
راه های ارتباطی
96647 - ۰۲۱
info [at] Beroozmart [dot] com

به‌روز مارت

به‌روز‌ مارت بازار آنلاین محصولات تند‌مصرف (موادغذایی تازه، شوینده، بهداشتی و ...) می‌باشد که این امکان را به مصرف کننده می‌دهد تا بتواند انواع محصولات تازه را با حق انتخاب در تنوع بسیار بالا، به‌روزترین تاریخ تولید و مناسبترین قیمت، مستقیما از تولیدکننده با ارسال رایگان خریداری نماید. حوزه فعالیت مجموعه به‌روز‌ مارت شامل محصولات پروتئینی، لبنیات، میوه و تره بار، شوینده و بهداشتی، سوپرمارکتی، عطاری، محصولات ارگانیک، کالاهای اساسی، نان و شیرینی‌جات و ... است.به روزمارت با شعار "با برنامه خرید کنید" سعی در بالا بردن کیفیت خرید مشتریان خود دارد، تا با یک برنامه‌ریزی بتوانند تازه‌ترین محصولات را با تخفیف‌های همیشگی و با حمل در دمای مناسب تهیه نمایند و بصورت رایگان درب واحد منزل خود تحویل بگیرند.

©1399- بازار آنلاین به‌روز مارت - کليه حقوق اين وب سايت متعلق به شرکت به‌روز فن آور بین الملل (سهامی خاص) می‌باشد