فقط کالاهای دارای برنامه تامین
فقط کالاهای تخفیف دار
برندها
فروشندگان
مرتب سازی بر اساس :
ارزان ترین ها
گرانترین ها
جدیدترین ها
پربازدیدترین ها
بیشترین درصد تخفیف
273 کالا
سوسیس آلمانی %40 گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
سوسیس آلمانی %40 گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
shopping-cart
46,200
22%
هر بسته 36,036 تومان
سوسیس کوکتل 55% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
سوسیس کوکتل 55% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
shopping-cart
52,700
22%
هر بسته 41,106 تومان
سوسیس هلندی 40% گوشت هایزم
سوسیس هلندی 40% گوشت هایزم
shopping-cart
55,900
22%
هر کیلو گرم 43,602 تومان
کوکتل 55% گوشت قرمز با طعم دود هایزم 500 گرمی
کوکتل 55% گوشت قرمز با طعم دود هایزم 500 گرمی
shopping-cart
56,600
22%
هر بسته 44,148 تومان
کراکف پنیر 60% آندره 300 گرمی
کراکف پنیر 60% آندره 300 گرمی
shopping-cart
58,974
22%
هر عدد 46,000 تومان
تافوسیس - سویاسیس بکر 300 گرمی
تافوسیس - سویاسیس بکر 300 گرمی
shopping-cart
65,000
29%
هر عدد 46,150 تومان
 سوسیس کابانوسی 70% گوشت مرغ آندره 300 گرمی
سوسیس کابانوسی 70% گوشت مرغ آندره 300 گرمی
shopping-cart
59,255
22%
هر بسته 46,219 تومان
سوسیس کوکتل 55% گوشت قرمز نامی نو 250 گرمی
سوسیس کوکتل 55% گوشت قرمز نامی نو 250 گرمی
shopping-cart
52,100
10%
هر عدد 46,890 تومان
سوسیس آلمانی 40% گوشت قرمز هایزم
سوسیس آلمانی 40% گوشت قرمز هایزم
shopping-cart
60,300
22%
هر کیلو گرم 47,034 تومان
سوسیس جنوا 98% گوشت قرمز آندره 150 گرمی
سوسیس جنوا 98% گوشت قرمز آندره 150 گرمی
shopping-cart
67,399
22%
هر بسته 52,571 تومان
سوسیس 55% گوشت قرمز - کوکتل هلندی هایزم
سوسیس 55% گوشت قرمز - کوکتل هلندی هایزم
shopping-cart
69,100
22%
هر کیلو گرم 53,898 تومان
کراکف پنیر دودی 60% آندره 300 گرمی
کراکف پنیر دودی 60% آندره 300 گرمی
shopping-cart
73,717
22%
هر بسته 57,499 تومان
سوسیس هندوشکا 90% گوشت بوقلمون آندره 300 گرمی
سوسیس هندوشکا 90% گوشت بوقلمون آندره 300 گرمی
shopping-cart
76,666
22%
هر بسته 59,799 تومان
کوکتل ممتاز 70% گوشت قرمز آندره 300 گرمی
کوکتل ممتاز 70% گوشت قرمز آندره 300 گرمی
shopping-cart
76,666
22%
هر بسته 59,799 تومان
هات داگ ممتاز 70% گوشت قرمز آندره 300 گرمی
هات داگ ممتاز 70% گوشت قرمز آندره 300 گرمی
shopping-cart
76,666
22%
هر بسته 59,799 تومان
هات داگ ممتاز 70% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
هات داگ ممتاز 70% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
shopping-cart
78,000
22%
هر بسته 60,840 تومان
کوکتل پنیر 55% گوشت قرمز آندره 300 گرمی
کوکتل پنیر 55% گوشت قرمز آندره 300 گرمی
shopping-cart
78,913
22%
هر بسته 61,552 تومان
هات داگ وگاس - سوسیس گیاهی آندره 300 گرمی
هات داگ وگاس - سوسیس گیاهی آندره 300 گرمی
shopping-cart
80,036
22%
هر بسته 62,428 تومان
هات داگ 55% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
هات داگ 55% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
shopping-cart
80,500
22%
هر بسته 62,790 تومان
سوسیس بلژیکی 55% گوشت قرمز دارا پروتئین
سوسیس بلژیکی 55% گوشت قرمز دارا پروتئین
shopping-cart
81,400
22%
هر کیلو گرم 63,492 تومان
هات داگ پنیری گودا 55% گوشت مرغ ماسیس 500 گرمی
هات داگ پنیری گودا 55% گوشت مرغ ماسیس 500 گرمی
shopping-cart
81,500
22%
هر توری 63,570 تومان
کوکتل دودی 55% گوشت قرمز آندره 500 گرمی
کوکتل دودی 55% گوشت قرمز آندره 500 گرمی
shopping-cart
82,002
22%
هر بسته 63,961 تومان
کراکف سالامی دودی 90% گوشت قرمز آندره 300 گرمی
کراکف سالامی دودی 90% گوشت قرمز آندره 300 گرمی
shopping-cart
82,844
22%
هر عدد 64,618 تومان
کوکتل بولکی 55% گوشت قرمز آندره 500 گرمی
کوکتل بولکی 55% گوشت قرمز آندره 500 گرمی
shopping-cart
82,844
22%
هر بسته 64,618 تومان
سوسیس اسموکی آندره 500 گرمی
سوسیس اسموکی آندره 500 گرمی
shopping-cart
84,248
22%
هر بسته 65,714 تومان
کوکتل ژاپنی 55% گوشت قرمز آندره 500 گرمی
کوکتل ژاپنی 55% گوشت قرمز آندره 500 گرمی
shopping-cart
85,091
22%
هر بسته 66,371 تومان
سوسیس 55% گوشت قرمز - کوکتل ساده هایزم
سوسیس 55% گوشت قرمز - کوکتل ساده هایزم
shopping-cart
85,600
22%
هر کیلو گرم 66,768 تومان
کوکتل ممتاز 70% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
کوکتل ممتاز 70% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
shopping-cart
86,700
22%
هر بسته 67,626 تومان
سوسیس بلژیکی 40% گوشت مرغ ماسیس 1 کیلوگرمی
سوسیس بلژیکی 40% گوشت مرغ ماسیس 1 کیلوگرمی
shopping-cart
87,500
22%
هر توری 68,250 تومان
سوسیس ماندا آندره 500 گرمی
سوسیس ماندا آندره 500 گرمی
shopping-cart
91,269
22%
هر بسته 71,190 تومان
سوسیس آلمانی ویژه 40% گوشت قرمز دارا پروتئین
سوسیس آلمانی ویژه 40% گوشت قرمز دارا پروتئین
shopping-cart
91,300
22%
هر کیلو گرم 71,214 تومان
هات داگ باربیکیو 70% گوشت قرمز آندره 300 گرمی
هات داگ باربیکیو 70% گوشت قرمز آندره 300 گرمی
shopping-cart
97,588
22%
هر بسته 76,118 تومان
هات داگ چیکو 90% گوشت مرغ آندره 300 گرمی
هات داگ چیکو 90% گوشت مرغ آندره 300 گرمی
shopping-cart
98,290
22%
هر بسته 76,666 تومان
هات داگ ساده 55% گوشت قرمز هایزم
هات داگ ساده 55% گوشت قرمز هایزم
shopping-cart
104,400
22%
هر کیلو گرم 81,432 تومان
کوکتل شکاری 80% گوشت قرمز آندره 400 گرمی
کوکتل شکاری 80% گوشت قرمز آندره 400 گرمی
shopping-cart
106,995
22%
هر بسته 83,456 تومان
کوکتل ممتاز ویژه 70% گوشت قرمز آندره 500 گرمی
کوکتل ممتاز ویژه 70% گوشت قرمز آندره 500 گرمی
shopping-cart
111,348
22%
هر بسته 86,852 تومان
هات داگ فرانکفورتر 70% گوشت قرمز آندره 400 گرمی
هات داگ فرانکفورتر 70% گوشت قرمز آندره 400 گرمی
shopping-cart
114,437
22%
هر بسته 89,261 تومان
سوسیس بلغاری مرغ 40% آندره 1 کیلوگرمی
سوسیس بلغاری مرغ 40% آندره 1 کیلوگرمی
shopping-cart
114,437
22%
هر توری 89,261 تومان
کوکتل هلندی 55% آندره 1 کیلوگرمی
کوکتل هلندی 55% آندره 1 کیلوگرمی
shopping-cart
114,718
22%
هر توری 89,480 تومان
هات داگ هلندی 55% گوشت مرغ توری آندره 1 کیلوگرمی
هات داگ هلندی 55% گوشت مرغ توری آندره 1 کیلوگرمی
shopping-cart
114,718
22%
هر توری 89,480 تومان
کوکتل پنیر دار 55% گوشت قرمز آندره 500 گرمی
کوکتل پنیر دار 55% گوشت قرمز آندره 500 گرمی
shopping-cart
115,139
22%
هر بسته 89,809 تومان
سوسیس میلانو آندره 300 گرمی
سوسیس میلانو آندره 300 گرمی
shopping-cart
118,650
22%
هر بسته 92,547 تومان
کوکتل شکاری 80% گوشت قرمز آندره 500 گرمی
کوکتل شکاری 80% گوشت قرمز آندره 500 گرمی
shopping-cart
119,211
22%
هر بسته 92,985 تومان
سوسیس بلغاری 55% گوشت قرمز ماسیس 1 کیلوگرمی
سوسیس بلغاری 55% گوشت قرمز ماسیس 1 کیلوگرمی
shopping-cart
131,300
22%
هر توری 102,414 تومان
سوسیس هات داگ 70% گوشت قرمز دارا پروتئین
سوسیس هات داگ 70% گوشت قرمز دارا پروتئین
shopping-cart
133,400
22%
هر کیلو گرم 104,052 تومان
سوسیس بلغاری 70% گوشت قرمز دارا پروتئین
سوسیس بلغاری 70% گوشت قرمز دارا پروتئین
shopping-cart
133,400
22%
هر کیلو گرم 104,052 تومان

سوسیس؛ غذایی برای همه‌جا و همه‌کس

سوسیس فرآورده‌ای پروتئینی است که هرقشر، سن و جنسیتی آن را مصرف می‌کنند. اگر به سراغ خرید سوسیس سالم بروید، به‌جز مزهٔ دوست‌داشتنی، یک خوراکی با ارزش غذایی بالا نصیب شما خواهد شد. مزیت دیگر این خوراکی، امکان تهیهٔ غذاهای مختلف با آن است.

مصرف سوسیس چه فوایدی برای شما خواهد داشت؟

اگر یک محصول سالم و باکیفیت انتخاب کنید، اتفاقاً برای شما مزایای مختلفی هم خواهد داشت. برخی آن‌ها عبارتند از:

 • دریافت میزان بالای پروتئین: درصد زیادی از ترکیبات این فرآورده‌ٔ غذایی را گوشت تشکیل می‌دهد؛ گوساله، مرغ یا… فرقی ندارد. در نتیجه، خوردن آن می‌تواند اکثر نیاز بدن شما به پروتئین را پوشش دهد.
 • انرژی مناسب: بسته به نوع و اندازهٔ محصول خریداری‌شده، انرژی یک دانه سوسیس متفاوت است؛ با این حال میانگین آن در حدود ۲۵۰ کیلوکالری خواهد بود. پس این مادهٔ غذایی کاملاً سیرکننده حساب می‌شود. باتوجه به قمیت سوسیس نیز، این انتخاب کاملاً مقرون‌به‌صرفه است.
 • تأمین آمینواسید مورد نیاز بدن: یکی از مواد ضروری برای ادامهٔ سوخت‌‌وساز بدن، اسیدآمینه‌ها هستند. این فرآورده‌ٔ پروتئینی بخشی از نیاز شما به آن ماده را رفع خواهد کرد.
 • وجود کربوهیدرات در سوسیس: در تهیهٔ این محصول از نشاسته، آرد و حتی گاهی شیرخشک استفاده می‌شود. پس می‌توانید درون آن میزانی کربوهیدرات نیز مشاهده کنید.

در بازار ایران چه نوع سوسیس‌هایی می‌توانید بخرید؟

این فرآوردهٔ گوشتی به صورت‌های مختلفی تولید می‌شود. به همین دلیل هم در هنگام خرید، به محصولات متنوعی دسترسی دارید. بخشی از انواع سوسیس شامل موارد زیر می‌شود:

 • آلمانی: این محصول را عموما با گوشت گوساله تهیه می‌کنند. میزان گوشت آن نیز از ۴۰ تا ۷۰ درصد متغییر است.
 • کوکتل: نسبت به نوع آلمانی، کوکتل‌ها درصد گوشت بیشتری دارند. همچنین این نوع سوسیس در طول کم‌تر و ابعاد پهن‌تری تولید می‌شود. باتوجه به طعم آن، خرید سوسیس کوکتل محبوبیت بیشتری دارد. این محصول با گوشت مرغ نیز تولید می‌شود.
 • هات‌ داگ: یکی از مشهورترین و پرطرفدارترین فرآورده‌های گوشتی درجهان، هات داگ است. به صورت سنتی هات‌داگ با گوشت قرمز تهیه می‌شود. درصد پروتئین آن نیز ۷۰ تا ۹۰ درصد است. معمولاً هات‌داگ‌ها طول زیادی دارند.
 • بلغاری: دلیل نام‌گذاری این مدل سوسیس، محل تولید آن است؛ زیرا اولین بار در کشور بلغارستان عرضه شد. یکی از ویژگی‌های مهم بلغاری، ماندگاری بالای آن است. دیگر ویژگی جالب این سوسیس ابعاد پهن آن است.
 • چوریستو: ویژگی بارز چوریتسو شکل حلزونی مانند آن است. باتوجه به درصد ۸۰ تا ۹۰ درصدی گوشت در این محصول، رنگ بیرونی آن تیره می‌شود. همچنین چوریتسوها در غلافی از رودهٔ حیوان نگه‌داری می‌شوند.
 • کراکف: درصد گوشت کراکف به ۷۰ درصد نیز می‌رسد. برخی از مدل‌های کراکف حاوی پنیر گودا نیز هستند. به همین دلیل استفاده از این محصول در انواع غذاها، رواج دارد.
 • سوسیس گیاهی: همیشه هم قرار نیست برای فرآوری این خوراکی، از پروتئین حیوانی استفاده شود. برخی از افراد به گیاه‌خواری روی می‌آورند. این دسته افراد می‌توانند از نمونه‌های گیاهی استفاده کنند.

ویژگی‌های یک سوسیس مناسب برای خرید

 • بسته‌بندی مناسب: یک محصول باکیفیت، به صورت اصولی نیز بسته‌بندی می‌شود. این کار از خراب شدن زودهنگام آن جلوگیری می‌کند.
 • درصد پروتئین گوشتی مناسب: باید میزان گوشت موجود در سوسیس برابر با حداقل استانداردهای موجود باشد. محصولاتی با پروتئین کم، پس از پخت میزان زیادی از حجم خود را از دست می‌دهند.
 • کسب استانداردهای ملی و جهانی: برندهای معتبر، محصولات باکیفیتی نیز تولید می‌کنند. به همین دلیل هم تولیدات آن‌ها مورد قبول سازمان‌های نظارتی داخلی و خارجی است. در نتیجه می‌توانید با خیال راحت از آن محصولات استفاده کنید.

خرید اینترنتی سوسیس از بازار آنلاین به‌روزمارت

در فروشگاه اینترنتی به‌روزمارت شما به انواع تولیدات معتبرترین برندهای تولیدکنندهٔ سوسیس دسترسی دارید. همچنین می‌توانید بین محصولات موجود دست به مقایسه بزنید تا بهترین قیمت را پیدا کنید.

به جز قیمت مناسب، با خرید از به‌روزمارت شانس دریافت تخفیف نیز خواهید داشت. اگر هم تهرانی باشید، ارسال سفارش شما به‌صورت رایگان انجام می‌گیرد؛ آن هم با خودروی یخچال‌دار. در نتیجه محصول به صورت کاملاً سالم به دست شما می‌رسد

اگر قصد خرید آنلاین سوسیس دارید، پس معطل نکنید.

دانلود اپلیکیشن
دانلود اپلیکیشن
راه های ارتباطی
96647 - ۰۲۱
info [at] Beroozmart [dot] com

به‌روز مارت

به‌روز‌ مارت بازار آنلاین محصولات تند‌مصرف (موادغذایی تازه، شوینده، بهداشتی و ...) می‌باشد که این امکان را به مصرف کننده می‌دهد تا بتواند انواع محصولات تازه را با حق انتخاب در تنوع بسیار بالا، به‌روزترین تاریخ تولید و مناسبترین قیمت، مستقیما از تولیدکننده با ارسال رایگان خریداری نماید. حوزه فعالیت مجموعه به‌روز‌ مارت شامل محصولات پروتئینی، لبنیات، میوه و تره بار، شوینده و بهداشتی، سوپرمارکتی، عطاری، محصولات ارگانیک، کالاهای اساسی، نان و شیرینی‌جات و ... است.به روزمارت با شعار "با برنامه خرید کنید" سعی در بالا بردن کیفیت خرید مشتریان خود دارد، تا با یک برنامه‌ریزی بتوانند تازه‌ترین محصولات را با تخفیف‌های همیشگی و با حمل در دمای مناسب تهیه نمایند و بصورت رایگان درب واحد منزل خود تحویل بگیرند.

©1399- بازار آنلاین به‌روز مارت - کليه حقوق اين وب سايت متعلق به شرکت به‌روز فن آور بین الملل (سهامی خاص) می‌باشد