فقط کالاهای دارای برنامه تامین
فقط کالاهای تخفیف دار
برندها
فروشندگان
مرتب سازی بر اساس :
ارزان ترین ها
گرانترین ها
جدیدترین ها
پربازدیدترین ها
بیشترین درصد تخفیف
472 کالا
قلم گوساله قربانیان 1.5 کیلوگرمی
قلم گوساله قربانیان 1.5 کیلوگرمی
shopping-cart
35,000
10%
هر بسته 31,500 تومان
سیراب شیردان گوسفندی قربانیان 1 عددی
سیراب شیردان گوسفندی قربانیان 1 عددی
shopping-cart
39,500
10%
هر بسته 35,550 تومان
کله گوسفندی بدون مغز و زبان قربانیان 1 عددی
کله گوسفندی بدون مغز و زبان قربانیان 1 عددی
shopping-cart
40,500
10%
هر بسته 36,450 تومان
مغز گوسفندی قربانیان 2 عددی
مغز گوسفندی قربانیان 2 عددی
shopping-cart
45,000
10%
هر بسته 40,500 تومان
قلم گوساله رزا 1.5 کیلوگرمی
قلم گوساله رزا 1.5 کیلوگرمی
shopping-cart
54,000
16.7%
هر بسته 45,000 تومان
پاچه گوساله قربانیان 1 عددی
پاچه گوساله قربانیان 1 عددی
shopping-cart
55,000
10%
هر بسته 49,500 تومان
سیراب شیردان گوساله قربانیان 1 کیلوگرمی
سیراب شیردان گوساله قربانیان 1 کیلوگرمی
shopping-cart
56,500
10%
هر بسته 50,850 تومان
مغز گوسفندی قربانیان 3 عددی
مغز گوسفندی قربانیان 3 عددی
shopping-cart
67,500
10%
هر بسته 60,750 تومان
پاچه گوسفندی قربانیان 4 عددی
پاچه گوسفندی قربانیان 4 عددی
shopping-cart
69,000
10%
هر بسته 62,100 تومان
سیرابی گوسفندی رالاگ
سیرابی گوسفندی رالاگ
shopping-cart
70,000
10%
هر بسته 63,000 تومان
گوشت چرخ کرده گوساله ممتاز مهیا پروتئین 500 گرمی
گوشت چرخ کرده گوساله ممتاز مهیا پروتئین 500 گرمی
shopping-cart
96,750
3.1%
هر بسته 93,750 تومان
گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفند رزا 500 گرمی
گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفند رزا 500 گرمی
shopping-cart
96,750
3.1%
هر بسته 93,750 تومان
گوشت چرخ کرده مخلوط ممتاز روناک پروتئین 500 گرمی
گوشت چرخ کرده مخلوط ممتاز روناک پروتئین 500 گرمی
shopping-cart
96,750
3.1%
هر بسته 93,750 تومان
نیم دست کله پاچه گوسفندی قربانیان
نیم دست کله پاچه گوسفندی قربانیان
shopping-cart
105,000
10%
هر بسته 94,500 تومان
دل گوسفندی قربانیان 500 گرمی
دل گوسفندی قربانیان 500 گرمی
shopping-cart
105,000
10%
هر بسته 94,500 تومان
جگر و دل و قلوه گوسفندی قربانیان 500 گرمی
جگر و دل و قلوه گوسفندی قربانیان 500 گرمی
shopping-cart
105,000
10%
هر بسته 94,500 تومان
گوشت گردن گوسفندی داخلی رزا 500 گرمی
گوشت گردن گوسفندی داخلی رزا 500 گرمی
shopping-cart
98,000
3.1%
هر بسته 95,000 تومان
گوشت مخلوط گوساله رالاگ 500 گرمی
گوشت مخلوط گوساله رالاگ 500 گرمی
shopping-cart
120,000
11%
هر بسته 106,800 تومان
گوشت چلو گوشتی ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی
گوشت چلو گوشتی ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی
shopping-cart
121,000
11%
هر بسته 107,690 تومان
قلوه گوسفندی قربانیان 500 گرمی
قلوه گوسفندی قربانیان 500 گرمی
shopping-cart
120,000
10%
هر بسته 108,000 تومان
گوشت کفدست گوسفندی داخلی رزا 500 گرمی
گوشت کفدست گوسفندی داخلی رزا 500 گرمی
shopping-cart
117,000
2.6%
هر بسته 114,000 تومان
گوشت خورشتی ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی
گوشت خورشتی ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی
shopping-cart
128,500
11%
هر بسته 114,365 تومان
گوشت تازه ران گوسفندی داخلی رزا 500 گرمی
گوشت تازه ران گوسفندی داخلی رزا 500 گرمی
shopping-cart
117,500
2.6%
هر بسته 114,500 تومان
گوشت خورشتی گوساله داخلی رزا 400 گرمی
گوشت خورشتی گوساله داخلی رزا 400 گرمی
shopping-cart
117,200
2%
هر بسته 114,800 تومان
گوشت ران ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی
گوشت ران ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی
shopping-cart
130,000
11%
هر بسته 115,700 تومان
گوشت سردست ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی
گوشت سردست ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی
shopping-cart
130,000
11%
هر بسته 115,700 تومان
گوشت ماهیچه ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی
گوشت ماهیچه ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی
shopping-cart
132,500
11%
هر بسته 117,925 تومان
گوشت نگینی استانبولی گوساله رالاگ 500 گرمی
گوشت نگینی استانبولی گوساله رالاگ 500 گرمی
shopping-cart
133,000
11%
هر بسته 118,370 تومان
گوشت قیمه ای گوساله رالاگ 500 گرمی
گوشت قیمه ای گوساله رالاگ 500 گرمی
shopping-cart
138,000
11%
هر بسته 122,820 تومان
کله پاچه کامل گوسفندی قربانیان
کله پاچه کامل گوسفندی قربانیان
shopping-cart
138,000
10%
هر بسته 124,200 تومان
گوشت ران گوساله داخلی رزا 500 گرمی
گوشت ران گوساله داخلی رزا 500 گرمی
shopping-cart
128,500
2.3%
هر بسته 125,500 تومان
دنبه گوسفندی رالاگ 1 کیلوگرمی
دنبه گوسفندی رالاگ 1 کیلوگرمی
shopping-cart
140,000
9%
هر بسته 127,400 تومان
گوشت نگینی استانبولی گوساله مهیا پروتئین 500 گرمی
گوشت نگینی استانبولی گوساله مهیا پروتئین 500 گرمی
shopping-cart
131,000
2.3%
هر بسته 128,000 تومان
کله و پاچه گوسفندی رالاگ
کله و پاچه گوسفندی رالاگ
shopping-cart
150,000
10%
هر بسته 135,000 تومان
گوشت تازه قلوه گاه گوسفندی داخلی رزا 1 کیلوگرمی
گوشت تازه قلوه گاه گوسفندی داخلی رزا 1 کیلوگرمی
shopping-cart
145,000
4.1%
هر بسته 139,000 تومان
گوشت بیف استراگانف گوساله مهیا پروتئین 500 گرمی
گوشت بیف استراگانف گوساله مهیا پروتئین 500 گرمی
shopping-cart
143,500
2.1%
هر بسته 140,500 تومان
گوشت قیمه ای گوساله مهیا پروتئین 500 گرمی
گوشت قیمه ای گوساله مهیا پروتئین 500 گرمی
shopping-cart
146,500
2%
هر بسته 143,500 تومان
جگر و دل و قلوه گوسفندی قربانیان 800 گرمی
جگر و دل و قلوه گوسفندی قربانیان 800 گرمی
shopping-cart
166,000
10%
هر بسته 149,400 تومان
گوشت گردن ممتاز گوسفندی رالاگ 1 کیلوگرمی
گوشت گردن ممتاز گوسفندی رالاگ 1 کیلوگرمی
shopping-cart
178,000
10%
هر بسته 160,200 تومان
گوشت استیک گوساله رالاگ 500 گرمی
گوشت استیک گوساله رالاگ 500 گرمی
shopping-cart
183,000
11%
هر بسته 162,870 تومان
جگر و دل کامل گوسفندی رالاگ
جگر و دل کامل گوسفندی رالاگ
shopping-cart
180,000
9%
هر کیلو گرم 163,800 تومان
گوشت راسته ممتاز گوسفندی رالاگ 1 کیلوگرمی
گوشت راسته ممتاز گوسفندی رالاگ 1 کیلوگرمی
shopping-cart
182,000
9%
هر بسته 165,620 تومان
گوشت چرخ کرده گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی
گوشت چرخ کرده گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی
shopping-cart
197,500
16%
هر بسته 165,900 تومان
نیم شقه ران ممتاز گوسفندی رالاگ 3 کیلوگرمی
نیم شقه ران ممتاز گوسفندی رالاگ 3 کیلوگرمی
shopping-cart
185,000
9%
هر کیلو گرم 168,350 تومان

گوشت قرمز یکی از مهم‌ترین مواد پروتئینی است که در اغلب غذاها مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای پخت انواع خورشت‌ها و یا غذاهای جدید هم‌چون لازانیا، ماکارونی و یا حتی پیتزا، به گوشت قرمز نیاز خواهید داشت. به همین خاطر باید برای خرید گوشت روش‌های مختلفی را در پیش بگیرید تا بتوانید با توجه به قیمت و البته کیفیت گوشت قرمز، بهترین و مناسب‌ترین محصول را در اختیار داشته باشید.

خرید آنلاین گوشت قرمز

خرید انواع گوشت قرمز در بسیاری از مواقع چالش‌‌برانگیز است. برخی از مهم‌ترین چالش‌های این موضوع، به موارد زیر تعلق دارد:

 • یافتن یک فروشنده مطمئن برای خرید گوشت
 • حمل و نقل گوشت خریداری‌شده تا منزل به روش مطمئن برای جلوگیری از خراب‌شدن گوشت
 • در نظر گرفتن زمان مشخص برای رفت و برگشت در صورت دور بودن از فروشنده‌های معتبر
 • بررسی قیمت انواع گوشت در بازار و یافتن بهترین قیمت با بالاترین کیفیت

 همه موارد بالا برخی از چالش‌های مختلفی است که اغلب افراد در زمان خرید انواع گوشت با آن روبه‌رو می‌شوند. برای حل این مشکل، می‌توانید خرید آنلاین انواع گوشت قرمز را امتحان کنید و با بررسی قیمت آن‌ها از برندهای معتبر کشور، بهترین محصول را یافته و آن را بخرید.

در بازار آنلاین به‌روزمارت، می‌توانید به‌راحتی و در کمترین زمان ممکن، قیمت انواع گوشت از برندهای معتبر را با هم مقایسه کرده و سپس با توجه به نیاز خود، برای خرید انواع گوشت اقدام کنید.

مزایای خرید آنلاین گوشت قرمز

ارسال خریدها در کمترین زمان ممکن با ماشین استاندارد و یخچال‌ دار، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های خرید از فروشگاه آنلاین به‌روز مارت است. دیگر مزیت مهم که باید در نظر داشته باشید، ارائه بهترین قیمت انواع گوشت قرمز است. در واقع باید بدانید که در به‌روز مارت، انواع برندهای معتبر، محصولات خود را ارائه می‌دهند و می‌توانید محصولاتی با بهترین کیفیت و با مناسب‌ترین قیمت را در این محیط یافته و خریداری کنید. بدین شکل علاوه ‌بر اطمینان از یافتن بهترین قیمت گوشت قرمز و باکیفیت‌ترین محصول، خریدهای شما به بهترین شکل ممکن تا منزل‌تان ارسال می‌شوند.

با توجه به همه این موارد، باید به شما بگوییم که خرید انواع گوشت از فروشگاه آنلاین به‌روز مارت، بهترین و ساده‌ترین روش خرید گوشت خواهد بود. کافی است یک‌بار خرید گوشت قرمز از به‌روزمارت را تجربه کنید تا برای همیشه، خرید سنتی را کنار بگذارید.

دانلود اپلیکیشن
دانلود اپلیکیشن
راه های ارتباطی
96647 - ۰۲۱
info [at] Beroozmart [dot] com

به‌روز مارت

به‌روز‌ مارت بازار آنلاین محصولات تند‌مصرف (موادغذایی تازه، شوینده، بهداشتی و ...) می‌باشد که این امکان را به مصرف کننده می‌دهد تا بتواند انواع محصولات تازه را با حق انتخاب در تنوع بسیار بالا، به‌روزترین تاریخ تولید و مناسبترین قیمت، مستقیما از تولیدکننده با ارسال رایگان خریداری نماید. حوزه فعالیت مجموعه به‌روز‌ مارت شامل محصولات پروتئینی، لبنیات، میوه و تره بار، شوینده و بهداشتی، سوپرمارکتی، عطاری، محصولات ارگانیک، کالاهای اساسی، نان و شیرینی‌جات و ... است.به روزمارت با شعار "با برنامه خرید کنید" سعی در بالا بردن کیفیت خرید مشتریان خود دارد، تا با یک برنامه‌ریزی بتوانند تازه‌ترین محصولات را با تخفیف‌های همیشگی و با حمل در دمای مناسب تهیه نمایند و بصورت رایگان درب واحد منزل خود تحویل بگیرند.

©1399- بازار آنلاین به‌روز مارت - کليه حقوق اين وب سايت متعلق به شرکت به‌روز فن آور بین الملل (سهامی خاص) می‌باشد