فقط کالاهای دارای برنامه تامین
فقط کالاهای تخفیف دار
برندها
فروشندگان
مرتب سازی بر اساس :
ارزان ترین ها
گرانترین ها
جدیدترین ها
پربازدیدترین ها
بیشترین درصد تخفیف
411 کالا
گردن مرغ بدون پوست رویال طعم 700 گرمی
گردن مرغ بدون پوست رویال طعم 700 گرمی
shopping-cart
15,400
18.2%
هر بسته 12,600 تومان
گردن مرغ روناک پروتئین 900 گرمی
گردن مرغ روناک پروتئین 900 گرمی
shopping-cart
19,800
18.2%
هر بسته 16,200 تومان
بازو مرغ رویال طعم 700 گرمی
بازو مرغ رویال طعم 700 گرمی
shopping-cart
37,100
7.5%
هر بسته 34,300 تومان
بال و بازو مرغ ساده رویال طعم 700 گرمی
بال و بازو مرغ ساده رویال طعم 700 گرمی
shopping-cart
43,750
6.4%
هر بسته 40,950 تومان
بازوی ساده مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی
بازوی ساده مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی
shopping-cart
47,700
7.5%
هر بسته 44,100 تومان
بازو مرغ ساده رزا 900 گرمی
بازو مرغ ساده رزا 900 گرمی
shopping-cart
47,700
7.5%
هر بسته 44,100 تومان
بازو مرغ ساده روناک پروتئین 900 گرمی
بازو مرغ ساده روناک پروتئین 900 گرمی
shopping-cart
47,700
7.5%
هر بسته 44,100 تومان
بازو کبابی مرغ زعفرانی مهیا پروتئین 900 گرمی
بازو کبابی مرغ زعفرانی مهیا پروتئین 900 گرمی
shopping-cart
50,080
7.2%
هر بسته 46,480 تومان
بال مرغ ساده رویال طعم 700 گرمی
بال مرغ ساده رویال طعم 700 گرمی
shopping-cart
50,400
5.6%
هر بسته 47,600 تومان
بال و بازوی زعفرانی رزا 900 گرمی
بال و بازوی زعفرانی رزا 900 گرمی
shopping-cart
59,033
6.1%
هر بسته 55,433 تومان
بال مرغ ساده رالاگ 900 گرمی
بال مرغ ساده رالاگ 900 گرمی
shopping-cart
70,200
15%
هر بسته 59,670 تومان
بال مرغ ساده روناک پروتئین 900 گرمی
بال مرغ ساده روناک پروتئین 900 گرمی
shopping-cart
64,800
5.6%
هر بسته 61,200 تومان
بال مرغ ساده مهیا پروتئین 900 گرمی
بال مرغ ساده مهیا پروتئین 900 گرمی
shopping-cart
64,800
5.6%
هر بسته 61,200 تومان
بال مرغ ساده رزا 900 گرمی
بال مرغ ساده رزا 900 گرمی
shopping-cart
64,800
5.6%
هر بسته 61,200 تومان
بال کبابی مرغ زعفرانی مهیا پروتئین 900 گرمی
بال کبابی مرغ زعفرانی مهیا پروتئین 900 گرمی
shopping-cart
68,040
5.3%
هر بسته 64,440 تومان
بال مرغ زعفرانی رزا 900 گرمی
بال مرغ زعفرانی رزا 900 گرمی
shopping-cart
68,040
5.3%
هر بسته 64,440 تومان
ران مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 900 گرمی
ران مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 900 گرمی
shopping-cart
73,800
4.9%
هر بسته 70,200 تومان
ران مرغ بدون پوست رویال طعم 900 گرمی
ران مرغ بدون پوست رویال طعم 900 گرمی
shopping-cart
73,800
4.9%
هر بسته 70,200 تومان
ران مرغ بدون پوست رزا 900 گرمی
ران مرغ بدون پوست رزا 900 گرمی
shopping-cart
73,800
4.9%
هر بسته 70,200 تومان
مغر ران مرغ بدون پوست رویال طعم 900 گرمی
مغر ران مرغ بدون پوست رویال طعم 900 گرمی
shopping-cart
78,300
4.6%
هر بسته 74,700 تومان
مغز ران مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی
مغز ران مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی
shopping-cart
78,300
4.6%
هر بسته 74,700 تومان
مغز ران مرغ رزا 900 گرمی
مغز ران مرغ رزا 900 گرمی
shopping-cart
78,300
4.6%
هر بسته 74,700 تومان
فیله سینه مرغ رویال طعم 700 گرمی
فیله سینه مرغ رویال طعم 700 گرمی
shopping-cart
81,200
3.4%
هر بسته 78,400 تومان
ساق مرغ بدون پوست رزا 900 گرمی
ساق مرغ بدون پوست رزا 900 گرمی
shopping-cart
86,400
4.2%
هر بسته 82,800 تومان
ساق ران مرغ بدون پوست رویال طعم 900 گرمی
ساق ران مرغ بدون پوست رویال طعم 900 گرمی
shopping-cart
86,400
4.2%
هر بسته 82,800 تومان
ساق مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 900 گرمی
ساق مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 900 گرمی
shopping-cart
86,400
4.2%
هر بسته 82,800 تومان
سینه مرغ بدون پوست رویال طعم 900 گرمی
سینه مرغ بدون پوست رویال طعم 900 گرمی
shopping-cart
87,300
4.1%
هر بسته 83,700 تومان
سینه مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 900 گرمی
سینه مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 900 گرمی
shopping-cart
87,300
4.1%
هر بسته 83,700 تومان
سینه مرغ بدون پوست رزا 900 گرمی
سینه مرغ بدون پوست رزا 900 گرمی
shopping-cart
87,300
4.1%
هر بسته 83,700 تومان
جوجه کباب ران مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی
جوجه کباب ران مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی
shopping-cart
104,400
3.4%
هر بسته 100,800 تومان
جوجه کباب بی استخوان ساده روناک پروتئین 900 گرمی
جوجه کباب بی استخوان ساده روناک پروتئین 900 گرمی
shopping-cart
104,400
3.4%
هر بسته 100,800 تومان
شنیسل بی آرد رزا 900 گرمی
شنیسل بی آرد رزا 900 گرمی
shopping-cart
104,400
3.4%
هر بسته 100,800 تومان
شنیسل بی آرد مهیا پروتئین 900 گرمی
شنیسل بی آرد مهیا پروتئین 900 گرمی
shopping-cart
104,400
3.4%
هر بسته 100,800 تومان
شنیسل سینه مرغ بدون آرد رویال طعم 900 گرمی
شنیسل سینه مرغ بدون آرد رویال طعم 900 گرمی
shopping-cart
104,400
3.4%
هر بسته 100,800 تومان
جوجه سینه بدون استخوان ساده مهیا پروتئین 900 گرمی
جوجه سینه بدون استخوان ساده مهیا پروتئین 900 گرمی
shopping-cart
104,400
3.4%
هر بسته 100,800 تومان
جوجه کباب ساده رزا 900 گرمی
جوجه کباب ساده رزا 900 گرمی
shopping-cart
104,400
3.4%
هر بسته 100,800 تومان
جوجه کباب ران مرغ زعفرانی مهیا پروتئین 900 گرمی
جوجه کباب ران مرغ زعفرانی مهیا پروتئین 900 گرمی
shopping-cart
109,620
3.3%
هر بسته 106,020 تومان
جوجه کباب زعفرانی رزا 900 گرمی
جوجه کباب زعفرانی رزا 900 گرمی
shopping-cart
109,620
3.3%
هر بسته 106,020 تومان
جوجه کباب ران زعفرانی رزا 900 گرمی
جوجه کباب ران زعفرانی رزا 900 گرمی
shopping-cart
109,620
3.3%
هر بسته 106,020 تومان
فیله مرغ رزا 900 گرمی
فیله مرغ رزا 900 گرمی
shopping-cart
114,300
3.1%
هر بسته 110,700 تومان
فیله مرغ ساده رویال طعم 900 گرمی
فیله مرغ ساده رویال طعم 900 گرمی
shopping-cart
114,300
3.1%
هر بسته 110,700 تومان
فیله مرغ روناک پروتئین 900 گرمی
فیله مرغ روناک پروتئین 900 گرمی
shopping-cart
114,300
3.1%
هر بسته 110,700 تومان
ران مرغ بدون پوست رویال طعم 1.5 کیلوگرمی
ران مرغ بدون پوست رویال طعم 1.5 کیلوگرمی
shopping-cart
123,000
4.9%
هر بسته 117,000 تومان
مغز ران مرغ بدون پوست رویال طعم 1.5 کیلوگرمی
مغز ران مرغ بدون پوست رویال طعم 1.5 کیلوگرمی
shopping-cart
130,500
4.6%
هر بسته 124,500 تومان
ران مرغ بدون پوست رالاگ 1.8 کیلوگرمی
ران مرغ بدون پوست رالاگ 1.8 کیلوگرمی
shopping-cart
150,000
15%
هر بسته 127,500 تومان
ساق ران مرغ بدون پوست رویال طعم 1.5 کیلوگرمی
ساق ران مرغ بدون پوست رویال طعم 1.5 کیلوگرمی
shopping-cart
144,000
4.2%
هر بسته 138,000 تومان

مرغ یکی از طیور اهلی شده از خانواده‌ی ماکیان است که از گوشت، تخم‌مرغ و پر آن استفاده می‌شود. این پرنده‌ی اهلی به صورت خانگی و یا صنعتی در مرغداری‌ها پرورش داده می‌شود. پرورش و استفاده از گوشت مرغ سابقه‌ی دیرینه‌ای دارد و به هزاران سال پیش باز می‌گردد. گوشت مرغ پرمصرف‌ترین گوشت سفید است که بخش عمده‌ای از غذای روزانه‌ی انسان‌ها را در دنیا تشکیل می‌دهد. علاوه بر گوشت مرغ، از پر آن برای تهیه پوشاک و از تخم‌مرغ که بسیار مغذی و مفید است به عنوان صبحانه، میان‌وعده و یا در تهیه غذاها استفاده می‌شود.

گوشت مرغ دارای رنگ سفید و بافت منسجم و بدون چربی است و از منابع اصلی تامین کننده‌ی پروتئین به شمار می‌رود. علاوه بر آن بسیاری از ویتامین‌ها و مواد مغذی ضروری بدن را تامین می‌کند؛ از این رو اهمیت زیادی برای حفظ سلامتی دارد. متخصصان تغذیه استفاده از آن را برای دو الی سه مرتبه در هفته توصیه می‌کنند. با استفاده از این گوشت می‌توان غذاهای بسیار خوشمزه و لذیذ تهیه کرد و از خواص بالای آن بهره برد. در ادامه با انواع قسمت‌های گوشت مرغ و کاربر آن‌ها در غذاها آشنا می‌شویم:

سینه مرغ

گوشت سینه مرغ دارای رنگ سفید و بافتی سفت است. این قسمت چربی اشباع شده‌ی کمی دارد و کالری آن بسیار پایین است. میزان کالری مرغ برای 100 گرم سینه مرغ پخته شده بدون پوست، 165 کیلوکالری است و مصرف آن برای ورزشکاران، افرادی که رژیم‌های غذایی لاغری را دنبال می‌کنند و یا بیمارانی که پرهیز غذایی دارند، بسیار مناسب است. گوشت سینه مرغ گوشتی محبوب است که آن را به صورت فیله شده استفاده می‌کنند. این گوشت سرشار از پروتئین، انواع ویتامین، آهن و مواد معدنی مورد نیاز بدن است. از خواص سینه مرغ می‌توان به تقویت سیستم ایمنی بدن، کاهش وزن و لاغری، بازسازی و حفاظت از ماهیچه‌ها، کاهش استرس، استحکام و رشد استخوان‌ها اشاره کرد. با استفاده از سینه و فیله مرغ می‌توان غذاهای خوشمزه‌ای نظیر جوجه زعفرانی، شنیسل مرغ، همبرگر مرغ، الویه، انواع سالاد، کتلت، جوجه کباب و بسیاری از غذاهای لذیذ را تهیه کرد. برای خرید سینه مرغ می‌توانید به بازار آنلاین به‌روز مارت مراجعه کرده و از دسته‌بندی پروتئینی، قیمت سینه مرغ برندهای پروتئینی معتبر را مقایسه کرده و متناسب با نیازتان سفارش دهید.

شنیسل مرغ

شنیسل یکی از غذاهای خوشمزه و پرطرفدار در دنیاست که با استفاده از گوشت مرغ تهیه می‌شود. طرز تهیه این غذا به مرغ سوخاری شبیه است. تفاوت شنیسل با مرغ سوخاری در نوع گوشت مرغی است که برای تهیه آن استفاده می‌شود. برای تهیه شنیسل، گوشت فیله مرغ به صورت ورقه‌ای برش داده می‌شود در صورتی که مرغ سوخاری را می‌توان با استفاده از گوشت سینه، ران، کتف و یا بال تهیه کرد. در ادامه با طرز تهیه شنیسل مرغ آشنا می‌شویم:

 مواد لازم:

 • سینه مرغ: دو عدد
 • سیر: دو حبه
 • تخم مرغ: دو عدد
 • آرد سوخاری: یک لیوان
 • آرد سفید: یک لیوان
 • کنجد: به میزان لازم
 • روغن مایع: به میزان لازم برای سرخ کردن
 • نمک، فلفل سیاه، پاپریکا، زنجبیل: به میزان دلخواه

طرز تهیه:

ابتدا استخوان‌های سینه مرغ را جدا کرده و آن را به‌صورت افقی از پهلو برش بزنید. بهتر است برش‌ها بین دو تا سه سانتی‌متر ضخامت داشته باشند تا تکه‌های مرغ در زمان پخت، از هم جدا نشده و یک‌دست پخته شوند. در ظرفی جداگانه تخم‌مرغ‌ها را هم بزنید تا کاملاً مخلوط شود. سپس سیر را رنده کرده و همراه با نمک، فلفل سیاه، پاپریکا و زنجبیل به تخم‌مرغ اضافه کنید و هم بزنید. سپس آرد سوخاری و آرد سفید را در ظرف مناسبی ریخته و مخلوط کنید. در این فاصله کمی روغن در ماهیتابه ریخته و روی حرارت قرار دهید تا داغ شود. فیله‌های برش خورده را در مخلوط تخم‌مرغ و ادویه قرار داده سپس در ظرف آرد بگذارید تا تمام سطح آن را بپوشاند. زمانی که هر دو طرف مرغ به آرد سوخاری آغشته شد، آن را در روغن داغ قرار دهید تا کاملاً سرخ شود. بعد از طلایی شدن یک طرف مرغ، آن را برگردانید تا سمت دیگرش هم بپزد. سپس آن را روی کاغذ روغنی یا دستمال آشپزخانه قرار دهید تا روغن اضافه‌اش گرفته شود. شنیسل مرغ را می‌توانید همراه با سیب‌زمینی سرخ‌شده، کاهو، خیارشور و گوجه‌فرنگی سرو کنید و از طعم آن لذت ببرید.

ران مرغ

یکی دیگر از قسمت‌های محبوب مرغ، گوشت ران مرغ است. گوشت ران نسبت به سینه، رنگ تیره و بافت نرم‌تری داشته و به دلیل چرب بودن، طعم خوشمزه و لذیذتری دارد. میزان کالری مرغ برای 100 گرم گوشت ران پخته شده بدون استخوان و پوست به‌طور میانگین 200 کیلوکالری دارد. ران مرغ پروتئین کمتری نسبت به سینه مرغ دارد و میزان آهن، روی، چربی و کربوهیدرات موجود در آن بیشتر است. ارزش تغذیه‌ای ران مرغ مانند گوشت قرمز بوده و برای افرادی که مبتلا به اسیداوریک بالا هستند گوشتی مناسب است. می‌توان از این گوشت سفید جایگزین گوشت قرمز استفاده کرد و از خواص آن بهره‌مند شد. از خواص گوشت ران می‌توان به تولید گلبول‌های قرمز خون، بهبود کم خونی، کمک به افزایش وزن و افزایش حجم ماهیچه‌ها، بهبود اختلالات تغذیه‌ای اشاره کرد. همچنین مصرف سوپ مرغ باعث بهبود علائم سرفه، آبریزش بینی و گلو درد در دوران سرماخوردگی می‌شود و برای خانم‌های باردار، افراد در سن رشد و سالمندان بسیار مفید است. با استفاده از ران و  مغز ران مرغ می‌توان انواع خورشت و خوراک، مرغ سوخاری و غذاهای خوشمزه‌ی دیگری نیز تهیه کرد. برای خرید ران مرغ می‌توانید از دسته‌بندی پروتئینی در بازار آنلاین به‌روز مارت، قیمت ران مرغ برندهای پروتئینی معتبر را مقایسه کرده و متناسب با نیازتان سفارش داده و به صورت رایگان درب منزل تحویل بگیرید.

طرز تهیه خورشت با مرغ

خورشت مرغ از خورشت‌های مرسوم و پرطرفدار ایرانی است. این خورشت را می‌توان همراه با شوید پلو، زرشک پلو و برنج زعفرانی سرو کرد. این خورشت یکی از غذاهای اصلی مهمانی‌ها و مجالس است و معمولاً با سس غلیظ و بدون آب تهیه می‌شود. برای آشنایی با طرز تهیه این خورشت با ما همراه باشید:

مواد لازم:

 • ران یا مغز ران: چهار تکه
 • پیاز متوسط: دو عدد
 • سیب‌زمینی متوسط: دو عدد
 • هویج: دو عدد
 • رب گوجه‌فرنگی: سه قاشق غذاخوری
 • روغن مایع: به میزان لازم
 • نمک، فلفل سیاه و زردچوبه: به میزان لازم

طرز  تهیه:

پیاز را به‌صورت نگینی خُرد کرده و در قابلمه‌ای مناسب بریزید. سپس کمی روغن به آن اضافه کرده و روی حرارت قرار دهید تا سرخ شود. بعد از طلایی شدن پیاز‌ها، زردچوبه را اضافه کرده و تفت دهید. سپس حرارت را کم کنید و مرغ‌ها را در قابلمه بچینید تا سرخ شود. بعد از آن، رب گوجه‌فرنگی را اضافه کرده و خوب تفت دهید. رب گوجه را هر چقدر بیشتر تفت دهید، در نهایت خورشت خوش‌رنگ‌تری خواهید داشت. در مرحله بعد هویج‌های خلال شده را اضافه کرده و به مدت پنج دقیقه تفت دهید. نمک و فلفل سیاه را به مرغ اضافه کرده و سه لیوان آب جوشیده در قابلمه بریزید. سپس درب آن را بگذارید و به مدت یک ساعت زمان دهید تا مرغ مغزپخت شده و خورشت جا بیوفتد. این خورشت را همراه با سیب‌زمینی سرخ‌کرده سرو کنید.

بال و کتف مرغ

بال و کتف مرغ از غذاهای لذیذی است که به صورت کبابی درست می‌شود و این روزها طرفداران زیادی دارد. کتف و بال کبابی، غذایی چرب و خوشمزه است که دلیل لذیذ بودن آن چربی‌های انباشته شده در این قسمت است. هر 100 گرم بال مرغ بدون پوست و استخوان به‌طور میانگین 288 کیلو کالری و 23 درصد چربی دارد و مصرف بیش از حد آن باعث افزایش کلسترول و چربی خون می‌شود. بال و کتف مرغ را علاوه بر کباب کردن می‌توان به صورت سرخ شده، آب پز و برای تهیه خوراک، پاچینی مرغ و بال و کتف زعفرانی استفاده کرد. قبل از مصرف بال و کتف بهتر است چربی‌های قابل مشاهده‌ی آن را جدا کنید تا سلامت بدن را به خطر نیندازد.

طرز تهیه پاچینی مرغ

پاچینی از قسمت بالای بال مرغ که بازو نام دارد، تهیه می‌شود. این غذای خوشمزه و کم دردسر‌ را می‌توان بسیار سریع در منزل تهیه کرد و از طعم آن لذت برد. همچنین می‌توان آن را به عنوان غذاهای اصلی، پیش غذا یا میان وعده در دورهمی‌ها تهیه و سرو کرد. در ادامه با طرز تهیه پاچینی آشنا می‌شویم:

مواد لازم:

 • بازوی مرغ: شش عدد
 • پیاز: یک عدد
 • آب لیمو ترش: دو قاشق غذاخوری
 • آرد ذرت: یک قاشق غذاخوری
 • کنجد: چهار قاشق غذاخوری
 • پودر سوخاری: یک پیمانه
 • تخم‌مرغ: یک عدد
 • پنیر پارمیزان: دو قاشق غذاخوری
 • نمک، فلفل سیاه، آویشن: به مقدار دلخواه
 • زعفران دم کرده: سه قاشق چای‌خوری
 • روغن: به میزان لازم برای سرخ کردن

طرز تهیه:

بازوها را در ظرفی مناسب بریزید و پیازهای خُرد شده را همراه با نمک، فلفل، آویشن، زعفران و لیموترش به آن اضافه کنید. مرغ و مواد را کاملاً مخلوط کنید و برای چند ساعت در یخچال قرار دهید تا مزه‌دار شود و طعم مواد به خرد گوشت برود. بعد از مزه‌دار شدن مرغ‌ها، قسمت بالای آن را برش بزنید تا گوشت از استخوان جدا شود، سپس با کمک دست یا چاقو گوشت بازو را به سمت پایین بکشید تا به‌طور کامل از استخوان جدا شود. در این مرحله گوشت بازو را به سمت انتهای بازو ببرید تا به حالت گرد و توپی شکل تبدیل شود. این کار برای فرم‌دهی گوشت بازو است. زمانی که بازوها کاملا فرم گرفت آن‌ها را کنار بگذارید. ظرف دیگری بردارید و پودر سوخاری، آرد ذرت، کنجد، نمک، فلفل، آویشن و پنیر پارمزان را مخلوط کنید. در یک کاسه تخم‌مرغ را شکانده و هم بزنید تا یک‌دست شود. بازوها را ابتدا در مخلوط پودر سوخاری بزنید سپس در تخم مرغ قرار دهید و مجدداً در پودر سوخاری بزنید تا کاملاً آغشته شود. بعد از آماده کردن همه‌ی بازوها، در شیرجوش یا تابه‌ای کوچک و نسبتاً گود روغن بریزید. روغن باید به میزانی باشد که روی بازو را بپوشاند. روغن را روی حرارت متوسط قرار دهید تا به خوبی داغ شود. پاچینی‌های آماده شده را به مدت 20 دقیقه در روغن داغ قرار داده و اجازه دهید تا سرخ شوند. حرارت باید متوسط باشد تا پاچینی‌ها به خوبی مغز پخت شوند. بعد از سرخ شدن، آن‌ها را روی دستمال آشپزخانه یا کاغذ روغنی قرار دهید تا روغن اضافی‌اش گرفته شود. این غذا را می‌توانید همراه با سیب‌زمینی سرخ‌کرده سرو کنید.

گردن مرغ

گردن مرغ  هم مانند بال و کتف از قسمت‌های چرب و لذیذ مرغ است که طرفداران بسیاری دارد. چربی‌های انباشته شده در گردن دلیل خوشمزگی آن است. گردن مرغ را می‌توان به صورت سرخ شده، کبابی و در تهیه انواع سوپ‌ها استفاده کرد. هر 100 گرم گردن کبابی یا سرخ شده به‌طور میانگین 154 کیلوکالری و 9 گرم چربی دارد. متخصصان تغذیه استفاده بیش از اندازه‌ی آن را توصیه نمی‌کنند زیرا باعث افزایش کلسترول و چربی خون می‌شود.

فواید گوشت مرغ

بدن ما برای ادامه حیات خود، به انواع ویتامین‌ها و مواد معدنی نیاز دارد. گوشت مرغ ارزش غذایی بالایی داشته و علاوه بر آن که منبع مناسبی برای جذب پروتئین به شمار می‌رود، ویتامین و مواد معدنی مورد نیاز بدن را تامین می‎کند. این گوشت سرشار از ویتامین گروه B است که برای جلوگیری از اختلالات پوستی، افزایش ایمنی بدن، رفع ضعف، هضم منظم غذا، بهبود دستگاه عصبی، جلوگیری از بروز استرس و افزایش تمرکز کودکان و بزرگسالان مفید هستند. همچنین از بروز میگرن، نارسایی‌های قلبی، سفید شدن مو، کلسترول بالا و دیابت پیشگیری می‌کند. در صورتیکه به اندازه کافی ویتامین B دریافت نکنید، ممکن است در سنین بالاتر به بیماری آب مروارید دچار شوید. ویتامین D موجود در گوشت مرغ، موجب جذب کلسیم و تقویت استخوان می‌شود. ویتامین A موجود در آن بینایی را تقویت می‌کند و مواد معدنی از قبیل آهن در مقابله با کم خونی و بهبود فعالیت ماهیچه‌ها نقش دارند. فسفر موجود در گوشت مرغ باعث بهبود سلامت استخوان، عملکرد مغز، و سلامت دندان می‌شود. علاوه بر این موارد، سلنیوم، پتاسیم، روی، آهن و آمینو اسیدها از مواد مغذی مرغ هستند که بدن برای سلامتی به آن‌ها نیاز دارد. از دیگر خواص مرغ می‌توان به عملکرد مناسب سیستم گوارشی، حفاظت از بدن در مقابل رادیکال‌های مضر آزاد، بهبود عملکرد غده‌ی تیروئید، پیشگیری از سرطان و آلزایمر، کنترل فشار خون، کنترل کلسترول خون، بازسازی و حفاظت از ماهیچه‌ها و تسهیل عملکرد کلیه‌ها اشاره کرد.

مضرات گوشت مرغ

گوشت مرغ در مقایسه با گوشت قرمز کلسترول کمتری داشته و مفیدتر است. اما پوست مرغ دارای چربی بسیاری است که در زمان طبخ باید از آن جدا شود. جدا نکردن پوست مرغ در زمان سرخ کردن و طبخ آن، باعث افزایش کلسترول و چربی خون می‌شود. همچنین مصرف، بال، کتف و گردن به دلیل چربی بالا باعث افزایش وزن و انباشتگی چربی، افزایش موهای زائد، رشد کیست در رحم و سینه‌ها و ابتلا به آکنه‌ی پوستی می‌شود و مصرف آن‌ها برای خانم‌ها توصیه نمی‌شود.

فواید گوشت مرغ در طب سنتی

طبع گوشت مرغ خانگی گرم و تر بوده و طبع مرغ‌های ماشینی به دلیل تغذیه‌ی متفاوت و نداشتن تحرک، به سمت سردی می‌رود. در کل، گوشت مرغ در مقایسه با گوشت قرمز، طبع سردتری دارد و رطوبت بالایش باعث افزایش وزن و چاقی می‌شود. برای تعدیل طبع مرغ بهتر است آن را همراه با مصلحاتش مصرف کنید. سیر، آویشن، زعفران، زنجبیل، ترخون و مرزه مصلح گوشت مرغ و بهبود دهنده مزاج و طبع آن هستند. همچنین می‌توانید گوشت مرغ را همراه با ادویه، زردچوبه و پیاز سرخ کنید تا طبع آن گرم‌تر شود. از خواص گوشت مرغ در طب سنتی می‌توان به تولید کننده خون صالح، تقویت مغز و بهبود تمرکز، تقویت قوای جنسی، رفع خیالات بیهوده اشاره کرد. مصرف این گوشت برای بانوان در دوران بارداری و شیردهی، افرادی که مبتلا به بیماری ضعف دستگاه گوارش و بیماری‌های سوداوی هستند، مفید است. افرادی که مزاج گرم دارند بهتر است آن را بدون ادویه و گرمی‌جات استفاده کرده و در مصرف این گوشت زیاده روی نکنند. استفاده از گوشت مرغ در فصل پاییز و در مناطق سرد و خشک توصیه می‌شود.

مضرات گوشت مرغ در طب سنتی

 مصرف گوشت مرغ برای تمام مزاج‌ها مفید نیست و افرادی که مزاج سرد دارند بهتر است در مصرف این گوشت زیاده‌روی نکنند. در طب سنتی هر چه پرنده‌ها دور پرواز تر باشند گوشت مفیدتری دارند. مصرف گوشت مرغ‌هایی که چاق و زمین‌گیر هستند توصیه نمی‌شود زیرا خاصیت کمتر و ضرر و زیان بیشتری دارند.

خرید آنلاین مرغ

برای خرید مرغ، خرید جوجه زعفرانی و سایر محصولات پروتئینی نیاز به مراجعه به فروشگاه‌ها و هایپرمارکت‌ها نیست و تنها با مراجعه به بازار آنلاین به‌روز مارت، می‌توانید خرید اینترنتی مرغ را انجام دهید. در این بازار علاوه بر خرید محصولات پروتئینی می‌توانید از قیمت مرغ تازه و قیمت روز مرغ مطلع شوید و محصولات برند‌های مختلف را از لحاظ قیمت، کیفیت و شرایط نگهداری مقایسه کنید. در فروشگاه اینترنتی به‌روز مارت قیمت گوشت مرغ به دلیل حذف واسطه‌ها بسیار مناسب بوده و این امکان برای شما فراهم شده است که محصولات پروتئینی تولید روز را با تخفیف‌های ویژه و قیمت‌های مناسب خریداری کنید. برای خرید این محصولات به دسته‌بندی پروتئینی بروید و انواع گوشت‌های تازه و باکیفیت را انتخاب کرده، سفارش دهید و به صورت رایگان درب منزل تحویل بگیرید.

دانلود اپلیکیشن
دانلود اپلیکیشن
راه های ارتباطی
96647 - ۰۲۱
info [at] Beroozmart [dot] com

به‌روز مارت

به‌روز‌ مارت بازار آنلاین محصولات تند‌مصرف (موادغذایی تازه، شوینده، بهداشتی و ...) می‌باشد که این امکان را به مصرف کننده می‌دهد تا بتواند انواع محصولات تازه را با حق انتخاب در تنوع بسیار بالا، به‌روزترین تاریخ تولید و مناسبترین قیمت، مستقیما از تولیدکننده با ارسال رایگان خریداری نماید. حوزه فعالیت مجموعه به‌روز‌ مارت شامل محصولات پروتئینی، لبنیات، میوه و تره بار، شوینده و بهداشتی، سوپرمارکتی، عطاری، محصولات ارگانیک، کالاهای اساسی، نان و شیرینی‌جات و ... است.به روزمارت با شعار "با برنامه خرید کنید" سعی در بالا بردن کیفیت خرید مشتریان خود دارد، تا با یک برنامه‌ریزی بتوانند تازه‌ترین محصولات را با تخفیف‌های همیشگی و با حمل در دمای مناسب تهیه نمایند و بصورت رایگان درب واحد منزل خود تحویل بگیرند.

©1399- بازار آنلاین به‌روز مارت - کليه حقوق اين وب سايت متعلق به شرکت به‌روز فن آور بین الملل (سهامی خاص) می‌باشد