فقط کالاهای دارای برنامه تامین
فقط کالاهای تخفیف دار
برندها
فروشندگان
مرتب سازی بر اساس :
ارزان ترین ها
گرانترین ها
جدیدترین ها
پربازدیدترین ها
بیشترین درصد تخفیف
654 کالا
کالباس مرغ 60% نامی نو 200 گرمی
کالباس مرغ 60% نامی نو 200 گرمی
38,500
10%
هر عدد 34,650 تومان
ژامبون مرغ 70% نامی نو 200 گرمی
ژامبون مرغ 70% نامی نو 200 گرمی
40,000
10%
هر عدد 36,000 تومان
کالباس خشک 60% گوشت نامی نو 200 گرمی
کالباس خشک 60% گوشت نامی نو 200 گرمی
40,100
10%
هر عدد 36,090 تومان
کالباس %60 گوشت مکزیکی هایزم 250 گرمی
کالباس %60 گوشت مکزیکی هایزم 250 گرمی
38,500
5%
هر بسته 36,575 تومان
کالباس مرغ 60% ماسیس 200 گرمی
کالباس مرغ 60% ماسیس 200 گرمی
39,600
5%
هر عدد 37,620 تومان
کالباس مرغ و قارچ 60% نامی نو 200 گرمی
کالباس مرغ و قارچ 60% نامی نو 200 گرمی
43,500
10%
هر عدد 39,150 تومان
کالباس خشک ممتاز 70% نامی نو 200 گرمی
کالباس خشک ممتاز 70% نامی نو 200 گرمی
45,400
10%
هر عدد 40,860 تومان
کالباس قارچ و مرغ 60% ماسیس 200 گرمی
کالباس قارچ و مرغ 60% ماسیس 200 گرمی
45,000
5%
هر عدد 42,750 تومان
سوسیس آلمانی %40 گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
سوسیس آلمانی %40 گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
46,200
5%
هر بسته 43,890 تومان
همبرگر 30% گوشت قرمز منجمد آندره 500 گرمی
همبرگر 30% گوشت قرمز منجمد آندره 500 گرمی
46,375
5%
هر بسته 44,056 تومان
کالباس خشک گوشت قرمز 60% ماسیس 200 گرمی
کالباس خشک گوشت قرمز 60% ماسیس 200 گرمی
46,800
5%
هر عدد 44,460 تومان
ژامبون مرغ 90% ماسیس 200 گرمی
ژامبون مرغ 90% ماسیس 200 گرمی
47,700
5%
هر عدد 45,315 تومان
کالباس 90% گوشت مرغ هایزم 250 گرمی
کالباس 90% گوشت مرغ هایزم 250 گرمی
48,900
5%
هر بسته 46,455 تومان
سوسیس کوکتل 55% گوشت قرمز نامی نو 250 گرمی
سوسیس کوکتل 55% گوشت قرمز نامی نو 250 گرمی
52,100
10%
هر عدد 46,890 تومان
ژامبون مرغ دودی 90% نامی نو 200 گرمی
ژامبون مرغ دودی 90% نامی نو 200 گرمی
53,400
10%
هر عدد 48,060 تومان
بیکن مرغ 90% دودی نامی نو 200 گرمی
بیکن مرغ 90% دودی نامی نو 200 گرمی
54,200
10%
هر عدد 48,780 تومان
سوسیس کوکتل 55% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
سوسیس کوکتل 55% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
52,700
5%
هر بسته 50,065 تومان
کوکتل 55% گوشت قرمز با طعم دود هایزم 500 گرمی
کوکتل 55% گوشت قرمز با طعم دود هایزم 500 گرمی
56,600
5%
هر بسته 53,770 تومان
بیکن مخلوط مرغ و گوشت 90% دودی نامی نو 200 گرمی
بیکن مخلوط مرغ و گوشت 90% دودی نامی نو 200 گرمی
61,900
10%
هر عدد 55,710 تومان
کراکف پنیر 60% آندره 300 گرمی
کراکف پنیر 60% آندره 300 گرمی
58,974
5%
هر عدد 56,025 تومان
کالباس 60% گوشت قرمز هایزم 250 گرمی
کالباس 60% گوشت قرمز هایزم 250 گرمی
59,200
5%
هر بسته 56,240 تومان
سوسیس کابانوسی 70% گوشت مرغ آندره 300 گرمی
سوسیس کابانوسی 70% گوشت مرغ آندره 300 گرمی
59,255
5%
هر بسته 56,292 تومان
سوسیس هلندی 40% گوشت هایزم
سوسیس هلندی 40% گوشت هایزم
59,700
5%
هر کیلو گرم 56,715 تومان
سوسیس آلمانی 40% گوشت قرمز هایزم
سوسیس آلمانی 40% گوشت قرمز هایزم
60,300
5%
هر کیلو گرم 57,285 تومان
هات داگ 55% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
هات داگ 55% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
64,500
5%
هر بسته 61,275 تومان
کالباس مرغ و قارچ 60% آندره 300 گرمی
کالباس مرغ و قارچ 60% آندره 300 گرمی
68,803
5%
هر بسته 65,363 تومان
سوسیس 55% گوشت قرمز - کوکتل هلندی هایزم
سوسیس 55% گوشت قرمز - کوکتل هلندی هایزم
69,100
5%
هر کیلو گرم 65,645 تومان
کالباس 90% مخلوط گوشت قرمز و مرغ هایزم 250 گرمی
کالباس 90% مخلوط گوشت قرمز و مرغ هایزم 250 گرمی
70,400
5%
هر بسته 66,880 تومان
ژامبون گوشت قرمز دودی 90% نامی نو 200 گرمی
ژامبون گوشت قرمز دودی 90% نامی نو 200 گرمی
76,500
10%
هر عدد 68,850 تومان
ژامبون گوشت 90% ماسیس 200 گرمی
ژامبون گوشت 90% ماسیس 200 گرمی
72,500
5%
هر عدد 68,875 تومان
بیکن گوشت قرمز 90% دودی نامی نو 200 گرمی
بیکن گوشت قرمز 90% دودی نامی نو 200 گرمی
77,900
10%
هر عدد 70,110 تومان
کالباس گوشت قرمز 40% - مارتادلا هایزم
کالباس گوشت قرمز 40% - مارتادلا هایزم
74,800
5%
هر کیلو گرم 71,060 تومان
همبرگر 60% گوشت قرمز منجمد آندره 500 گرمی
همبرگر 60% گوشت قرمز منجمد آندره 500 گرمی
76,004
5%
هر جعبه 72,204 تومان
کالباس مرغ پرسی 90% آندره 300 گرمی
کالباس مرغ پرسی 90% آندره 300 گرمی
76,526
5%
هر بسته 72,699 تومان
کالباس خشک 60% گوشت قرمز آندره 300 گرمی
کالباس خشک 60% گوشت قرمز آندره 300 گرمی
76,526
5%
هر بسته 72,699 تومان
هات داگ ممتاز 70% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
هات داگ ممتاز 70% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
78,000
5%
هر بسته 74,100 تومان
کوکتل پنیر 55% گوشت قرمز آندره 300 گرمی
کوکتل پنیر 55% گوشت قرمز آندره 300 گرمی
80,738
5%
هر بسته 76,701 تومان
هات داگ ممتاز 70% گوشت قرمز آندره 300 گرمی
هات داگ ممتاز 70% گوشت قرمز آندره 300 گرمی
81,300
5%
هر بسته 77,235 تومان
کوکتل ممتاز 70% گوشت قرمز آندره 300 گرمی
کوکتل ممتاز 70% گوشت قرمز آندره 300 گرمی
81,300
5%
هر بسته 77,235 تومان
همبرگر 60% گوشت منجمد ب.آ 500 گرمی
همبرگر 60% گوشت منجمد ب.آ 500 گرمی
92,700
15%
هر بسته 78,795 تومان
کالباس گوشت 40% - مارتادلا مخصوص هایزم
کالباس گوشت 40% - مارتادلا مخصوص هایزم
83,300
5%
هر کیلو گرم 79,135 تومان
هات داگ وگاس - سوسیس گیاهی آندره 300 گرمی
هات داگ وگاس - سوسیس گیاهی آندره 300 گرمی
84,108
5%
هر بسته 79,903 تومان
سوسیس 55% گوشت قرمز - کوکتل ساده هایزم
سوسیس 55% گوشت قرمز - کوکتل ساده هایزم
85,600
5%
هر کیلو گرم 81,320 تومان
کوکتل ممتاز 70% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
کوکتل ممتاز 70% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
86,700
5%
هر بسته 82,365 تومان
برگر مرغ 70% گوشت کاملا پخته منجمد ب.آ 450 گرمی
برگر مرغ 70% گوشت کاملا پخته منجمد ب.آ 450 گرمی
97,000
15%
هر بسته 82,450 تومان
کوکتل بولکی 55% گوشت قرمز آندره 500 گرمی
کوکتل بولکی 55% گوشت قرمز آندره 500 گرمی
87,618
5%
هر توری 83,237 تومان
همبرگر 75% گوشت قرمز منجمد آندره 500 گرمی
همبرگر 75% گوشت قرمز منجمد آندره 500 گرمی
88,886
5%
هر جعبه 84,442 تومان

معرفی و راهنمای خرید فرآورده‌‌های پروتئینی

محصولات پروتئینی شامل طیف وسیعی از فرآورده‌ها می‌شود؛ از سوسیس و کالباس بگیرید تا ناگت و گوشت‌های طعم‌دار شده. مزهٔ دوست‌داشتنی، تنوع و سهولت استفاده، دلیل اصلی محبوبیت این نوع محصولات هستند.

چرا باید در سبد غذایی خود جایی برای این محصولات باز کنید؟

مهم‌ترین مزیت فرآورده‌های پروتئینی، مشخص است. در این محصولات میزان زیادی پروتئین وجود دارد. علاوه بر آن، اجناس مرغوب و باکیفیت دارای مواد ضروری برای بدن هستند. از جملهٔ آن‌ها ویتامین ک، د، آ و ب است.

همچنین برخی مواد معدنی مثل آهن، روی، منیزیم، پتاسیم و… در آن‌ها وجود دارد. یکی دیگر از خواص فرآورده‌های پروتئینی، کالری آن‌ها است. مصرف به‌اندازهٔ این محصولات، انرژی موردنیاز شما را تأمین می‌کند؛ البته نباید در خوردن این فرآورده‌ها افراط کنید.

انواع فراورده های پروتئینی در بازار ایران

خوشبختانه بازار کشور از تنوع مناسبی در این زمینه برخوردار است. مهمترین محصولاتی که با گوشت‌های مختلف تولید می‌شوند. عبارت هستند از:

 • سوسیس: این محصول به احتمال زیاد پرطرفدارترین نوع از این فرآورده‌ها است. پیدا کردن کسی که در عمرش این غذا را نخورده، قدری سخت است. خود این محصول، در مدل‌های مختلفی تولید می‌شود؛ سوسیس آلمانی، هلندی، بلغاری، بلژیکی، هات‌ داگ، کوکتل، کراکف و چوریتسو جزو این مدل‌ها هستند. برای تهیهٔ سوسیس از گوشت گاو، مرغ، بوقلمون یا مواد اولیهٔ گیاهی استفاده می‌شود.
 • کالباس: کالباس نیز غذایی بسیار مشهور است. این فرآوردهٔ پروتئینی هم مدل‌های مختلفی دارد. کالباس مارتادلا، خشک، لیونر، دودی، قارچ و مرغ، ژامبون، سالامی و پپرونی محبوب‌ترین انواع کالباس‌اند. کالباس نیز با گوشت مرغ،گاو یا به صورت گیاهی تولید می‌شود.
 • بیکن: یکی از خوشمزه‌‌ترین فرآورده‌های پروتئینی، بیکن است. برای تهیهٔ این محصول از گوشت پهلو استفاده می‌کنند. سپس گوشت‌ها توسط هوا خشک یا دودی می‌شوند. مهم‌ترین نمونه‌های بیکن عبارتند از: بیکن مرغ، گوشت قرمز، بوقلمون، مخلوط، ایرلندی، فرانسوی و دودی.
 • برگر: کسی نمی‌تواند از خوردن یک برگر خوشمزه و آب‌دار بگذرد. این فرآوردهٔ غذایی از گوشت چرخ کرده تهیه می‌گردد. طبخ آن، هم به صورت گریل و هم سرخ‌شده ممکن است. معمولاً برگرها را براساس درصد گوشت‌شان طبقه‌بندی می‌کنند: برگر ۳۰ درصد، ۶۰ درصد، ۷۵ درصد و ۹۰ درصد. همبرگر هم از گوشت مرغ درست می‌شود و هم از گوشت گاو. همچنین برگر گیاهی نیز در بازار موجود است.
 • استیک: این غذا از گوشت راست تهیه می‌شود. پخت آن هم، به صورت کبابی یا سرخ‌شده انجام می‌گیرد. در نهایت نیز گوشت به چندین برش تقسیم و سرو می‌شود. استیک، فرآوردهٔ پروتئینی سالم و مفیدی است. برای پخت این غذا در منزل می‌توانید از محصولات آماده استفاده کنید. خوشبختانه در بازار استیک گوساله، استیک مرغ و استیک بوقلمون عرضه می‌شود.

خرید اینترنتی فرآورده‌های پروتئینی از به‌روز مارت

بازار آنلاین به‌روز مارت مرجعی برای خرید انواع کالاهای تندمصرف است. در این فروشگاه اینترنتی به انواع محصولات پروتئینی نیز دسترسی دارید. به دلیل حضور برندهای متنوع و سرشناس در این بازار آنلاین، می‌توانید به‌راحتی کالای مورد نظر خود را پیدا کنید.

همچنین قیمت فرآورده‌های پروتئینی در به‌روز مارت، با تخفیف همراه است. پس فرصت یک خرید اقتصادی را برای شما وجود دارد.

در ضمن سفارش‌های شما (اگر ساکن تهران باشید) به صورت رایگان ارسال می‌شود. برای حفظ کیفیت و سلامت خرید شما، این کار با استفاده از ماشین‌های یخچال‌ دار انجام می‌گیرد.

دانلود اپلیکیشن
دانلود اپلیکیشن
راه های ارتباطی
96647 - ۰۲۱
info [at] Beroozmart [dot] com

به‌روز مارت

به‌روز‌ مارت بازار آنلاین محصولات تند‌مصرف (موادغذایی تازه، شوینده، بهداشتی و ...) می‌باشد که این امکان را به مصرف کننده می‌دهد تا بتواند انواع محصولات تازه را با حق انتخاب در تنوع بسیار بالا، به‌روزترین تاریخ تولید و مناسبترین قیمت، مستقیما از تولیدکننده با ارسال رایگان خریداری نماید. حوزه فعالیت مجموعه به‌روز‌ مارت شامل محصولات پروتئینی، لبنیات، میوه و تره بار، شوینده و بهداشتی، سوپرمارکتی، عطاری، محصولات ارگانیک، کالاهای اساسی، نان و شیرینی‌جات و ... است.به روزمارت با شعار "با برنامه خرید کنید" سعی در بالا بردن کیفیت خرید مشتریان خود دارد، تا با یک برنامه‌ریزی بتوانند تازه‌ترین محصولات را با تخفیف‌های همیشگی و با حمل در دمای مناسب تهیه نمایند و بصورت رایگان درب واحد منزل خود تحویل بگیرند.

©1399- بازار آنلاین به‌روز مارت - کليه حقوق اين وب سايت متعلق به شرکت به‌روز فن آور بین الملل (سهامی خاص) می‌باشد