فقط کالاهای دارای برنامه تامین
فقط کالاهای تخفیف دار
برندها
فروشندگان
مرتب سازی بر اساس :
ارزان ترین ها
گرانترین ها
جدیدترین ها
پربازدیدترین ها
بیشترین درصد تخفیف
273 کالا
سوسیس آلمانی %40 گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
سوسیس آلمانی %40 گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
shopping-cart
46,200
22%
هر بسته 36,036 تومان
سوسیس بلژیکی 40% گوشت مرغ ماسیس 500 گرمی
سوسیس بلژیکی 40% گوشت مرغ ماسیس 500 گرمی
shopping-cart
46,700
22%
هر توری 36,426 تومان
سوسیس هلندی 40% گوشت مرغ ماسیس 500 گرمی
سوسیس هلندی 40% گوشت مرغ ماسیس 500 گرمی
shopping-cart
47,500
22%
هر توری 37,050 تومان
سوسیس کوکتل 55% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
سوسیس کوکتل 55% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
shopping-cart
52,700
22%
هر بسته 41,106 تومان
سوسیس هلندی 40% گوشت هایزم
سوسیس هلندی 40% گوشت هایزم
shopping-cart
55,900
22%
هر کیلو گرم 43,602 تومان
کوکتل 55% گوشت قرمز با طعم دود هایزم 500 گرمی
کوکتل 55% گوشت قرمز با طعم دود هایزم 500 گرمی
shopping-cart
56,600
22%
هر بسته 44,148 تومان
کراکف پنیر 60% آندره 300 گرمی
کراکف پنیر 60% آندره 300 گرمی
shopping-cart
58,974
22%
هر عدد 46,000 تومان
تافوسیس - سویاسیس بکر 300 گرمی
تافوسیس - سویاسیس بکر 300 گرمی
shopping-cart
65,000
29%
هر عدد 46,150 تومان
 سوسیس کابانوسی 70% گوشت مرغ آندره 300 گرمی
سوسیس کابانوسی 70% گوشت مرغ آندره 300 گرمی
shopping-cart
59,255
22%
هر بسته 46,219 تومان
سوسیس کوکتل 55% گوشت قرمز نامی نو 250 گرمی
سوسیس کوکتل 55% گوشت قرمز نامی نو 250 گرمی
shopping-cart
52,100
10%
هر عدد 46,890 تومان
سوسیس آلمانی 40% گوشت قرمز هایزم
سوسیس آلمانی 40% گوشت قرمز هایزم
shopping-cart
60,300
22%
هر کیلو گرم 47,034 تومان
کوکتل ساده گوشت قرمز 55% ماسیس 500 گرمی
کوکتل ساده گوشت قرمز 55% ماسیس 500 گرمی
shopping-cart
64,400
22%
هر توری 50,232 تومان
سوسیس جنوا 98% گوشت قرمز آندره 150 گرمی
سوسیس جنوا 98% گوشت قرمز آندره 150 گرمی
shopping-cart
67,399
22%
هر بسته 52,571 تومان
سوسیس 55% گوشت قرمز - کوکتل هلندی هایزم
سوسیس 55% گوشت قرمز - کوکتل هلندی هایزم
shopping-cart
69,100
22%
هر کیلو گرم 53,898 تومان
کوکتل ژاپنی گوشت قرمز 55% ماسیس 500 گرمی
کوکتل ژاپنی گوشت قرمز 55% ماسیس 500 گرمی
shopping-cart
72,600
22%
هر توری 56,628 تومان
کراکف پنیر دودی 60% آندره 300 گرمی
کراکف پنیر دودی 60% آندره 300 گرمی
shopping-cart
73,717
22%
هر بسته 57,499 تومان
سوسیس هندوشکا 90% گوشت بوقلمون آندره 300 گرمی
سوسیس هندوشکا 90% گوشت بوقلمون آندره 300 گرمی
shopping-cart
76,666
22%
هر بسته 59,799 تومان
کوکتل ممتاز 70% گوشت قرمز آندره 300 گرمی
کوکتل ممتاز 70% گوشت قرمز آندره 300 گرمی
shopping-cart
76,666
22%
هر بسته 59,799 تومان
هات داگ ممتاز 70% گوشت قرمز آندره 300 گرمی
هات داگ ممتاز 70% گوشت قرمز آندره 300 گرمی
shopping-cart
76,666
22%
هر بسته 59,799 تومان
هات داگ ممتاز 70% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
هات داگ ممتاز 70% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
shopping-cart
78,000
22%
هر بسته 60,840 تومان
هات داگ پنیر 55% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
هات داگ پنیر 55% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
shopping-cart
78,000
22%
هر بسته 60,840 تومان
کوکتل پنیر 55% گوشت قرمز آندره 300 گرمی
کوکتل پنیر 55% گوشت قرمز آندره 300 گرمی
shopping-cart
78,913
22%
هر بسته 61,552 تومان
هات داگ وگاس - سوسیس گیاهی آندره 300 گرمی
هات داگ وگاس - سوسیس گیاهی آندره 300 گرمی
shopping-cart
80,036
22%
هر بسته 62,428 تومان
هات داگ 55% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
هات داگ 55% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
shopping-cart
80,500
22%
هر بسته 62,790 تومان
سوسیس بلژیکی 55% گوشت قرمز دارا پروتئین
سوسیس بلژیکی 55% گوشت قرمز دارا پروتئین
shopping-cart
81,400
22%
هر کیلو گرم 63,492 تومان
هات داگ پنیری گودا 55% گوشت مرغ ماسیس 500 گرمی
هات داگ پنیری گودا 55% گوشت مرغ ماسیس 500 گرمی
shopping-cart
81,500
22%
هر توری 63,570 تومان
کوکتل دودی 55% گوشت قرمز آندره 500 گرمی
کوکتل دودی 55% گوشت قرمز آندره 500 گرمی
shopping-cart
82,002
22%
هر بسته 63,961 تومان
کراکف سالامی دودی 90% گوشت قرمز آندره 300 گرمی
کراکف سالامی دودی 90% گوشت قرمز آندره 300 گرمی
shopping-cart
82,844
22%
هر عدد 64,618 تومان
کوکتل بولکی 55% گوشت قرمز آندره 500 گرمی
کوکتل بولکی 55% گوشت قرمز آندره 500 گرمی
shopping-cart
82,844
22%
هر بسته 64,618 تومان
سوسیس کوکتل پنیری 55% گوشت مرغ ماسیس 500 گرمی
سوسیس کوکتل پنیری 55% گوشت مرغ ماسیس 500 گرمی
shopping-cart
83,900
22%
هر توری 65,442 تومان
سوسیس اسموکی آندره 500 گرمی
سوسیس اسموکی آندره 500 گرمی
shopping-cart
84,248
22%
هر بسته 65,714 تومان
کوکتل ژاپنی 55% گوشت قرمز آندره 500 گرمی
کوکتل ژاپنی 55% گوشت قرمز آندره 500 گرمی
shopping-cart
85,091
22%
هر بسته 66,371 تومان
کوکتل ویژه گوشت قرمز 70% ماسیس 500 گرمی
کوکتل ویژه گوشت قرمز 70% ماسیس 500 گرمی
shopping-cart
85,500
22%
هر توری 66,690 تومان
سوسیس 55% گوشت قرمز - کوکتل ساده هایزم
سوسیس 55% گوشت قرمز - کوکتل ساده هایزم
shopping-cart
85,600
22%
هر کیلو گرم 66,768 تومان
هات داگ ویژه گوشت قرمز 70% ماسیس 500 گرمی
هات داگ ویژه گوشت قرمز 70% ماسیس 500 گرمی
shopping-cart
86,200
22%
هر توری 67,236 تومان
کوکتل ممتاز 70% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
کوکتل ممتاز 70% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
shopping-cart
86,700
22%
هر بسته 67,626 تومان
سوسیس بلژیکی 40% گوشت مرغ ماسیس 1 کیلوگرمی
سوسیس بلژیکی 40% گوشت مرغ ماسیس 1 کیلوگرمی
shopping-cart
87,500
22%
هر توری 68,250 تومان
سوسیس هلندی 40% گوشت مرغ ماسیس 1 کیلوگرمی
سوسیس هلندی 40% گوشت مرغ ماسیس 1 کیلوگرمی
shopping-cart
88,700
22%
هر توری 69,186 تومان
سوسیس ماندا آندره 500 گرمی
سوسیس ماندا آندره 500 گرمی
shopping-cart
91,269
22%
هر بسته 71,190 تومان
سوسیس آلمانی ویژه 40% گوشت قرمز دارا پروتئین
سوسیس آلمانی ویژه 40% گوشت قرمز دارا پروتئین
shopping-cart
91,300
22%
هر کیلو گرم 71,214 تومان
هات داگ باربیکیو 70% گوشت قرمز آندره 300 گرمی
هات داگ باربیکیو 70% گوشت قرمز آندره 300 گرمی
shopping-cart
97,588
22%
هر بسته 76,118 تومان
هات داگ چیکو 90% گوشت مرغ آندره 300 گرمی
هات داگ چیکو 90% گوشت مرغ آندره 300 گرمی
shopping-cart
98,290
22%
هر بسته 76,666 تومان
هات داگ ساده 55% گوشت قرمز هایزم
هات داگ ساده 55% گوشت قرمز هایزم
shopping-cart
104,400
22%
هر کیلو گرم 81,432 تومان
کوکتل شکاری 80% گوشت قرمز آندره 400 گرمی
کوکتل شکاری 80% گوشت قرمز آندره 400 گرمی
shopping-cart
106,995
22%
هر بسته 83,456 تومان
کوکتل ممتاز ویژه 70% گوشت قرمز آندره 500 گرمی
کوکتل ممتاز ویژه 70% گوشت قرمز آندره 500 گرمی
shopping-cart
111,348
22%
هر بسته 86,852 تومان
هات داگ فرانکفورتر 70% گوشت قرمز آندره 400 گرمی
هات داگ فرانکفورتر 70% گوشت قرمز آندره 400 گرمی
shopping-cart
114,437
22%
هر بسته 89,261 تومان

سوسیس یکی از پرمصرف‌ترین فرآورده‌های گوشتی است که علاوه بر طعم و مزه‌ی عالی، ارزش غذایی بالایی داشته و بسیار مغذی است. این فرآورده‌ی گوشتی با استفاده از انواع گوشت قرمز و سفید همراه با ادویه‌جات و سبزیجات تهیه شده و در دسته‌ی غذاهای نیمه آماده قرار دارد. از انواع سوسیس می‌توان به کوکتل، آلمانی، سوسیس دودی، بلغاری، فرانکفورتر، سوسیس کبابی، شکاری، چوریتسو، جالاپنو، کابانوسی و سوسیس با پنیر اشاره کرد که برای تهیه انواع غذاهای فست‌فودی نظیر سوسیس بندری، انواع ساندویچ، پیتزا و انواع خوراک‌های ترکیبی کاربرد دارد. این محصولات برای افرادی که فرصت کمی برای آشپزی دارند، گزینه‌ی مناسبی است. اگر سوسیس با استفاده از مواد اولیه مرغوب و استاندارد تهیه شود، منبع خوبی از پروتئین و مواد مغذی به شمار می‌رود و می‌تواند انرژی بدن برای انجام فعالیت‌های روزانه را تامین کند. در ادامه با انواع سوسیس و کاربرد آن‌ها در غذاها آشنا می‌شویم:

انواع سوسیس

سوسیس فرانکفورتر

این سوسیس از ترکیب 70 درصد گوشت قرمز با روغن مایع، گلوتن، نشاسته، نمک و ادویه‌جات تهیه می‌شود و به دلیل درصد بالای گوشت، در دسته‌ی سوسیس‌های مرغوب به شمار می‌رود. فرانکفورتر، سوسیسی چرب با عطر و طعم بی‌نظیر است و معمولاً به‌صورت سرخ شده، گریل و یا روی زغال طبخ می‌شود. از آن می‌توان در تهیه‌ی انواع پیتزا سوسیس، سالاد و ساندویچ استفاده کرد. در ادامه با طرز تهیه‌ی پیتزا سوسیس آشنا می‌شویم:

طرز تهیه پیتزا سوسیس و قارچ

 • نان آماده‌ی پیتزا: یک عدد
 • سوسیس فرانکفورتر: دو عدد
 • قارچ: به مقدار دلخواه
 • فلفل دلمه‌ای کوچک: یک عدد
 • پنیر پیتزا: 250 گرم
 • رب گوجه‌فرنگی: دو قاشق
 • سیر: یک حبه
 • زیتون بدون هسته: 20 گرم
 • نمک، فلفل، آویشن: به مقدار لازم
 • روغن: به مقدار لازم برای سرخ کردن

طرز تهیه:

سوسیس‌ها را حلقه‌ای خُرد کرده و در مقداری روغن سرخ کنید. در ظرفی مجزا سیر را رنده کرده و با کمی روغن تفت دهید. سپس رب گوجه‌فرنگی و ادویه‌ها را به سیر اضافه کرده و تفت دهید. زمانی که رب تغییر رنگ داد و سرخ شد، سس شما آماده است و می‌توانید آن را از روی حرارت بردارید. در این مرحله، نان پیتزا را در سینی فر قرار دهید و سس گوجه‌ی آماده شده را روی آن پخش کنید. سپس مقداری پنیر پیتزا روی نان ریخته و سوسیس‌های سرخ شده را بچینید. قارچ‌ و زیتون را خیلی نازک و حلقه‌ای برش بزنید و روی سوسیس‌ها بچینید. فلفل دلمه‌ای را نگینی خُرد کرده و به آن اضافه کنید. سپس یک لایه پنیر پیتزا روی مواد ریخته و کمی آویشن روی آن بریزید. پیتزا را به مدت 20 دقیقه در فر با دمای 180 درجه سانتی‌گراد قرار دهید تا آماده شود. این پیتزا را می‌توانید در مایکروفر، توستر و روی گاز هم طبخ کنید. برای تهیه‌ی پیتزا می‌توانید از مواد اولیه دلخواه خود استفاده کنید و مطابق با سلیقه‌تان به آن گوشت چرخ‌کرده یا مرغ خُرد شده، ذرت، گوجه‌فرنگی، کالباس و... را اضافه کنید و از طعم آن لذت ببرید.

سوسیس آلمانی

سوسیس آلمانی یکی دیگر از انواع سوسیس است که با گوشت قرمز تهیه می‌شود. میزان گوشت این سوسیس بین 40 تا 70 درصد متغیر است و از آن برای تهیه سوسیس بندری، سوسیس تخم‌مرغ و ساندویچ استفاده می‌شود. این سوسیس خوشمزه را می‌توانید در روغن سرخ کنید و همراه با کاهو، گوجه و خیارشور در نان باگت گذاشته و یک ساندویچ لذیذ تهیه کنید. خرید سوسیس آلمانی از بازار آنلاین به روز مارت به‌صورت اینترنتی امکان‌پذیر است. قیمت سوسیس آلمانی در این فروشگاه اینترنتی بسیار مناسب بوده و به دلیل حذف واسطه‌ها، شما می‌توانید محصولات پروتئینی تازه و با جدیدترین تاریخ تولید را با تخفیف‌های ویژه و زیر قیمت بازار تهیه کنید.

سوسیس بلغاری

این سوسیس اولین بار در کشور بلغارستان و مطابق با سلیقه و ذائقه‌ی مردم این کشور به‌صورت سالامی تهیه و تولید ‌شد. سالامی نوعی فرآورده‌ی گوشتی است که گوشت را تخمیر و با جریان هوا خشک می‌کنند. این ماده‌ی غذایی ماندگاری بالایی داشته و می‌توان آن را برای مدت طولانی در دمای محیط نگهداری کرد. سوسیس بلغاری گوشت قرمز، بلغاری مرغ و بلغاری مخلوط از انواع این سوسیس هستند. برای تهیه‌ی آن با توجه به نوعش از 50 تا 80 درصد گوشت استفاده می‌شود. از بلغاری برای تهیه‌ی خوراک بلغاری، ساندویچ بلغاری، خوراک سوسیس و انواع غذاهای فست‌فودی استفاده می‌شود.

سوسیس کراکف

کراکف سوسیسی با گوشت قرمز 50 تا 70 درصد است که در دو نوع پنیری و ساده تولید می‌شود. در کراکف پنیری، بافت سوسیس دارای مقداری پنیر پیتزا است. این سوسیس به دلیل عطر و طعم ویژه‌اش بسیار پرطرفدار بوده و با استفاده از آن می‌توان انواع خوراک‌ها، ساندویچ و پیتزا را تهیه کرد و یا آن را به‌صورت بخارپز یا سرخ شده در کنار غذاها سرو نمود. برای اطلاع از قیمت سوسیس کراکف و خرید آن، می‌توانید به بازار آنلاین به روز مارت مراجعه کنید. در این فروشگاه اینترنتی، مواد غذایی برند‌های معتبر با قیمت‌های مناسب و تخفیف‌های ویژه برای شما ارائه داده شده است.

سوسیس کوکتل

کوکتل یکی از مشهورترین انواع سوسیس است که با استفاده از گوشت قرمز و سفید تهیه می‌شود و میزان گوشت به کار رفته در آن از 50 تا بیش از 80 درصد متغیر است. سوسیس کوکتل مرغ، کوکتل ویژه دودی، کوکتل دودی، کوکتل پنیری، کوکتل گوشت قرمز از انواع این سوسیس هستند. ابعاد کوکتل در مقایسه با سایر سوسیس‌ها، کوچک و حجیم‌تر است و برای تهیه‌ی غذاهای خوشمزه‌ای نظیر پیتزا، ساندویچ، سوسیس سیب‌زمینی و به عنوان فینگرفود و دورچین غذاها کاربرد دارد. کوکتل را می‌توان به‌صورت گریل، کبابی و یا سرخ شده طبخ کرد و همراه با سس‌های متفاوت، سالاد کاهو و سیب‌زمینی سرخ‌شده سرو کرد. برای خرید کوکتل پنیری و سایر محصولات پروتئینی تنها کافیست به دسته‌بندی پروتئینی بازار آنلاین به روز مارت مراجعه کرده و سفارشتان را ثبت کنید. پس از ثبت سفارش، محصولات پروتئینی تازه و با کیفیت درب منزل به شما تحویل داده می‌شود.

سوسیس شکاری

سوسیس شکاری یکی از بهترین و مرغوب‌ترین نوع سوسیس است که بیش از 97 درصد آن از گوشت خالص گوساله تشکیل شده است. برای تهیه‌ی آن گوشت را با روغن نباتی، نمک تصفیه شده، آرد گندم، سیر، ادویه‌های طبیعی و یخ ترکیب می‌کنند. این سوسیس بسیار خوشمزه را می‌توان به‌صورت حلقه‌ای همراه با کمی ادویه و پنیر چدار روی ذغال کباب کرد و همراه با سیب‌زمینی تنوری سرو کرد. از آن برای تهیه‌ی انواع پیتزا و ساندویچ نیز استفاده می‌شود. برای خرید سوسیس شکاری برندهای معتبر و نام‌آشنا به بازار آنلاین به روز مارت مراجعه کنید. در دسته‌بندی پروتئینی این سایت، کلیه محصولات با تازه‌ترین تاریخ تولید و مناسب‌ترین قیمت برای شما ارائه داده شده است.

هات‌داگ

هات‌داگ از پرطرفدارترین و خوشمزه‌ترین نوع سوسیس است که اغلب از گوشت قرمز تولید می‌شود. نوع دیگر این سوسیس را با استفاده از گوشت مرغ تهیه می‌کنند که آن نیز بسیار محبوب است. هات‌داگ با گوشت 50 تا 80 درصد تهیه شده و در انواع مختلف ساده و هات‌داگ پنیری تولید می‌شود. این نوع سوسیس معمولاً به‌صورت سرخ شده یا کبابی مصرف می‌گردد. ساندویچ هات‌داگ از معروف‌ترین ساندویچ‌های تهیه شده از سوسیس است که محبوبیت جهانی دارد و در منوی گرم تمام فست‌فودها قرار دارد. شما می‌توانید برای اطلاع از قیمت سوسیس هات‌داگ و خرید آن به دسته‌بندی پروتئینی بازار آنلاین به روز مارت مراجعه کنید.

سوسیس چوریتسو

سوسیس چوریتسو به‌شکل حلزونی و با رنگ قرمز تیره تولید می‌شود و یکی از مشهورترین و پرطرفدارترین سوسیس‌ها در دنیا است. در اغلب کشورها چوریتسو را با استفاده از گوشت خوک تهیه می‌کنند و در کشورهای اسلامی به دلیل ممنوعیت استفاده از گوشت خوک، از گوشت گوساله استفاده می‌شود. این سوسیس از 80 تا 90 درصد گوشت گوساله‌ی خالص و به روش‌های تخمیری، خشک یا دودی کردن، تهیه شده و معمولاً از روده‌ی حیوانات برای پوشش روی آن استفاده می‌شود. از آن برای پخت انواع پیتزا و خوراک استفاده می‌شود و نیاز به سرخ کردن ندارد. برای خرید چوریتسو می‌توانید به بازار آنلاین به روز مارت مراجعه کنید و این سوسیس لذیذ را با قیمت استثنایی سفارش دهید.

کالری سوسیس

هر 100 گرم سوسیس خام به‌طور متوسط 254 کیلوکالری دارد؛ اما نوع پخت آن می‌تواند میزان کالری و چربی‌اش را تغییر ‌دهد. در کل سوسیس و فرآورده‌های گوشتی میزان کالری بالایی داشته و افرادی که رژیم غذایی لاغری را دنبال می‌کنند، بهتر است بعد از مصرف آن ورزش و فعالیت بدنی بیشتری انجام دهند تا کالری اضافی را بسوزانند.

طرز تهیه سوسیس خانگی

مواد لازم برای تهیه سوسیس خانگی

 • گوشت ران گوساله یا فیله مرغ: 600 گرم
 • سیر: دو حبه
 • پودر نشاسته ذرت: سه قاشق غذاخوری
 • آرد سفید: دو قاشق غذاخوری
 • آب پنیر یا شیر خشک: سه قاشق غذاخوری
 • تخم‌مرغ: یک عدد
 • سس کچاپ: یک قاشق غذاخوری
 • آب یخ: ¾ پیمانه
 • روغن مایع: نصف پیمانه
 • کاور سوسیس: دو متر

 ادویه‌جات:

 • پودر فلفل پاپریکا: دو قاشق مرباخوری
 • نمک: یک قاشق مرباخوری
 • پودر پیاز: یک قاشق مرباخوری
 • پودر سیر: یک قاشق مرباخوری
 • پودر زنجبیل: ½ قاشق مرباخوری
 • دارچین: ½ قاشق مرباخوری
 • آویشن: ½ قاشق مرباخوری
 • پودر جوز هندی: ½ قاشق چای‌خوری
 • پودر هل: ½ قاشق چای‌خوری
 • پودر تخم گیشنیز: یک قاشق چای‌خوری
 • پودر میخک: ½ قاشق چای‌خوری
 • پودر فلفل قرمز: به مقدار دلخواه

طرز تهیه سوسیس:

برای تهیه سوسیس خانگی، ابتدا گوشت را سه مرتبه با استفاده از ریزترین درجه چرخ گوشت، چرخ کنید. سپس در ظرفی در بسته ریخته و به مدت چهار ساعت در یخچال قرار دهید تا خنک شود. بعد از آن، گوشت را در دستگاه غذاساز یا میکسر بریزید و با یک عدد تخم‌مرغ که در یخچال بوده و هم دمای گوشت است، سیر رنده شده و روغن مایع میکس کنید تا مواد یک‌دست شوند. سپس آرد سفید، شیر خشک، پودر نشاسته ذرت و ادویه‌ها را با هم مخلوط کرده، همراه با نصف لیوان آب یخ به گوشت اضافه و به مدت سه دقیقه میکس کنید. مایه‌ی به دست آمده باید صاف و یک‌دست با غلظت مناسب باشد. اگر مواد خیلی سفت بود مجدداً مقداری آب یخ به آن اضافه کنید. در مرحله‌ی بعدی مواد را در قیف ریخته و با استفاده از ماسوره در کاور مخصوص سوسیس بریزید. مواد را به خوبی در کاور هواگیری کرده و دو سرش را محکم با نخ ببندید. سپس آن را به قسمت‌های مساوی تقسیم کنید و با استفاده از نخ یا بست هر قسمت را ببندید. سوسیس‌های پیچیده شده در کاور را در آب جوش قرار داده و اجازه دهید سوسیس روی حرارت ملایم بپزد. بعد از گذشت 45 دقیقه آن را از آب جوش خارج کرده و بلافاصله در آب سرد قرار دهید. با این کار سوسیس به سرعت خنک شده و خودش را می‌گیرد. سپس آن‌ها را به مدت یک روز در یخچال قرار دهید تا کاملاً سفت شده و طعم مواد به خُرد هم برود. با این روش می‌توانید انواع سوسیس‌ها را در منزل تهیه کنید. این سوسیس‌های خانگی را می‎توانید به مدت یک ماه در فریزر نگهداری کنید و از آن برای تهیه‌ی سوسیس بندری، سوسیس تخم‌مرغ، پیتزا، کوکو و سایر غذاهای خوشمزه‌ی فست فودی استفاده کنید. در ادامه با طرز تهیه‌ی سوسیس‌ پنیردار آشنا می‌شویم:

طرز تهیه کوکتل پنیری

طرز تهیه‌ی کوکتل پنیری با سوسیس‌های دیگر مشابه است و تنها تفاوت آن حجم سوسیس و پنیر به کار رفته در ترکیبات آن است. برای تهیه‌ی کوکتل پنیری، گوشت و ادویه‌جات را ورز داده و روی سلفون پهن کنید. پنیر رنده شده را روی آن بریزید و مواد را به‌صورتی که پنیر پیتزا در وسط سوسیس قرار بگیرد، رول کنید. سپس دورش را با سلفون بپیچید و دو سر آن را با نخ محکم ببندید. بعد سوسیس را به وسیله‌ی نخ به قسمت‌های کوچک تقسیم کرده و ببندید. سوسیس‌ها را به مدت یک ساعت در آب جوش قرار دهید تا بپزد. سپس به مدت یک روز در یخچال قرار دهید تا آماده‌ی مصرف شود. کوکتل پنیری را می‌توانید به صورت سرخ شده و کبابی طبخ کنید و یا آن را حلقه‌ای برش بزنید و برای تهیه‌ی پیتزا و ساندویچ استفاده کنید.

فواید سوسیس

سوسیس از پرمصرف‌ترین فرآورده‌های گوشتی است که علاوه بر طعم و مزه‎ی عالی، بسیار مغذی بوده و در ترکیبات آن‌ها از پروتئین حیوانی و مقادیر معین شده‌ای پروتئین گیاهی نظیر سویا، آرد گندم و گلوتن به کار رفته است. پروتئین گیاهی موجود در سوسیس، ارزش غذایی‌ بالایی داشته و برای سلامت بدن مفید است. گوشت و فرآورده‌های آن از منابع پرارزش برای تامین پروتئین و انرژی روزانه بدن هستند و غذاهای تهیه شده از آن‌ها بسیار محبوب و پرطرفدار است.

مضرات سوسیس

مصرف سوسیس سرخ کرده علاوه بر اینکه بسیار لذیذ و خوشمزه است، چربی و کالری زیادی به بدن می‌رساند. برای سوزاندن انرژی اضافی و کنترل وزن بدن به شما توصیه می‌کنیم به طور منظم ورزش کنید. مصرف سوسیس و فست فودهای چرب سبب افزایش فشار خون شده و تنگ شدن عروق می‌‌شود. با مصرف ویتامین Cمانند آب پرتقال طبیعی، می‌توانید تا حد زیادی اثر آن را خنثی کنید. همچنین ویتامین C آنتی‌اکسیدانی قوی است که می‌تواند احتمال ابتلا به بیماری‌های مزمن را کاهش دهد. می‌توانید سوسیس را همراه با سبزیجاتی مانند گوجه‌فرنگی، پیاز یا قارچ طبخ کنید تا میزان کالری آن کاهش پیدا کرده و غذایی سالم‌تر داشته باشید. افرادی که بیماران قلبی یا فشارخون دارند، می‌توانند از فرآورده‌های پروتئینی ارگانیک که میزان چربی کمتری دارد و از مواد اولیه ارگانیک تهیه شده است، استفاده کنند.

طبع سوسیس در طب سنتی

سوسیس در طب سنتی از غذاهای گرم محسوب می‌شود. در مجموع، غذاهای فرآوری شده که با استفاده از گوشت و انواع ادویه‌جات تهیه می‌شود، طبع گرمی دارند. این غذاها موجب افزایش سروتونین در مغز و جلوگیری از افسردگی شده و فعالیت قلب و خونرسانی به مغز را افزایش می‌دهند. همچنین باعث آرامش ذهن و افزایش تمرکز می‌شوند.

طرز تهیه سوسیس بندری

سوسیس بندری از غذاهای پرطرفدار جنوبی است که طعم تند و تیزی دارد. این غذا را از ترکیب سوسیس با پیاز، سیب‌زمینی، رب گوجه‌فرنگی و انواع ادویه‌ها تهیه می‌کنند. سوسیس بندری را می‌توان به عنوان پیش غذا در دورهمی‌ها و مهمانی‌های دوستانه سرو کرد و یا برای وعده‌ی شام تهیه نمود. در ادامه با طرز تهیه‌ی آن آشنا می‌شویم:

مواد لازم برای تهیه سوسیس بندری

 • سوسیس: 400 گرم
 • سیب‌زمینی: سه عدد
 • پیاز متوسط: سه عدد
 • رب گوجه فرنگی: سه قاشق غذاخوری
 • روغن: به میزان لازم
 • نمک، فلفل قرمز، زردچوبه: به میزان لازم
 • ادویه کاری: یک قاشق مرباخوری
 • روغن: به میزان لازم برای سرخ کردن

طرز تهیه:

ابتدا سیب‌زمینی‌ها را نگینی خرد کرده و در تابه روغن سرخ کنید. سپس آن‌ها را از تابه خارج کرده و سوسیس‌ها را به‌صورت حلقه‌ای خُرد کرده و در روغن سرخ کنید. بعد از سرخ شدن سوسیس، آن‌ها را روی دستمال آشپزخانه یا کاغذ روغنی بریزید تا روغن اضافه‌شان گرفته شود. در مرحله‌ی بعد پیازها را خلالی کرده و در روغن بریزید تا سرخ و طلایی شود. زردچوبه و رب گوجه‌فرنگی را به آن اضافه کرده و تفت دهید تا خامی رب گرفته شود. سپس سیب‌زمینی‌ها را همراه با نمک، فلفل قرمز و پودر کاری به پیاز اضافه کنید و تفت دهید. در آخر سوسیس‌های سرخ شده را به مواد اضافه کرده و به مدت 10 دقیقه تفت دهید. این غذا را می‌توانید همراه با سالاد کاهو و نان سرو کنید.

خرید اینترنتی سوسیس

شما می‌توانید برای خرید سوسیس  به دسته‌بندی پروتئینی بازار آنلاین به روز مارت مراجعه کرده و خرید آنلاین سوسیس را امتحان کنید. در این بخش از سایت، می‌توانید قیمت سوسیس برند‌های مختلف را مقایسه کرده و علاوه بر آن، ترکیبات، وزن و نوع سوسیس، مدت ماندگاری، نوع بسته‌بندی، شرایط نگهداری، مجوز و استانداردها و شماره پروانه ساخت محصولات را مشاهده کنید. سپس محصول مورد نظرتان را انتخاب کرده و سفارش دهید.

دانلود اپلیکیشن
دانلود اپلیکیشن
راه های ارتباطی
96647 - ۰۲۱
info [at] Beroozmart [dot] com

به‌روز مارت

به‌روز‌ مارت بازار آنلاین محصولات تند‌مصرف (موادغذایی تازه، شوینده، بهداشتی و ...) می‌باشد که این امکان را به مصرف کننده می‌دهد تا بتواند انواع محصولات تازه را با حق انتخاب در تنوع بسیار بالا، به‌روزترین تاریخ تولید و مناسبترین قیمت، مستقیما از تولیدکننده با ارسال رایگان خریداری نماید. حوزه فعالیت مجموعه به‌روز‌ مارت شامل محصولات پروتئینی، لبنیات، میوه و تره بار، شوینده و بهداشتی، سوپرمارکتی، عطاری، محصولات ارگانیک، کالاهای اساسی، نان و شیرینی‌جات و ... است.به روزمارت با شعار "با برنامه خرید کنید" سعی در بالا بردن کیفیت خرید مشتریان خود دارد، تا با یک برنامه‌ریزی بتوانند تازه‌ترین محصولات را با تخفیف‌های همیشگی و با حمل در دمای مناسب تهیه نمایند و بصورت رایگان درب واحد منزل خود تحویل بگیرند.

©1399- بازار آنلاین به‌روز مارت - کليه حقوق اين وب سايت متعلق به شرکت به‌روز فن آور بین الملل (سهامی خاص) می‌باشد