فقط کالاهای دارای برنامه تامین
فقط کالاهای تخفیف دار
برندها
فروشندگان
مرتب سازی بر اساس :
ارزان ترین ها
گرانترین ها
جدیدترین ها
پربازدیدترین ها
بیشترین درصد تخفیف
416 کالا
مخلوط بال و بازو ساده رزا 400 گرمی
مخلوط بال و بازو ساده رزا 400 گرمی
shopping-cart
31,200
7.7%
هر بسته 28,800 تومان
بال ساده مرغ رزا 400 گرمی
بال ساده مرغ رزا 400 گرمی
shopping-cart
34,000
7.1%
هر بسته 31,600 تومان
بازو مرغ رویال طعم 700 گرمی
بازو مرغ رویال طعم 700 گرمی
shopping-cart
49,700
8.5%
هر بسته 45,500 تومان
بال و بازو مرغ ساده رویال طعم 700 گرمی
بال و بازو مرغ ساده رویال طعم 700 گرمی
shopping-cart
54,600
7.7%
هر بسته 50,400 تومان
مغز ران بدون پوست مرغ رزا 500 گرمی
مغز ران بدون پوست مرغ رزا 500 گرمی
shopping-cart
56,500
5.3%
هر بسته 53,500 تومان
جوجه کباب ساده رزا 400 گرمی
جوجه کباب ساده رزا 400 گرمی
shopping-cart
57,600
4.2%
هر بسته 55,200 تومان
بال مرغ ساده رویال طعم 700 گرمی
بال مرغ ساده رویال طعم 700 گرمی
shopping-cart
59,500
7.1%
هر بسته 55,300 تومان
سینه بدون پوست و بدون بازو مرغ رزا 500 گرمی
سینه بدون پوست و بدون بازو مرغ رزا 500 گرمی
shopping-cart
59,000
5.1%
هر بسته 56,000 تومان
بازو مرغ ساده رزا 900 گرمی
بازو مرغ ساده رزا 900 گرمی
shopping-cart
63,900
8.5%
هر بسته 58,500 تومان
بازوی ساده مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی
بازوی ساده مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی
shopping-cart
63,900
8.5%
هر بسته 58,500 تومان
بازو مرغ ساده روناک پروتئین 900 گرمی
بازو مرغ ساده روناک پروتئین 900 گرمی
shopping-cart
63,900
8.5%
هر بسته 58,500 تومان
بال و بازوی زعفرانی رزا 900 گرمی
بال و بازوی زعفرانی رزا 900 گرمی
shopping-cart
66,339
8.1%
هر بسته 60,939 تومان
بازو کبابی مرغ زعفرانی مهیا پروتئین 900 گرمی
بازو کبابی مرغ زعفرانی مهیا پروتئین 900 گرمی
shopping-cart
67,090
8%
هر بسته 61,690 تومان
بال مرغ ساده رالاگ 900 گرمی
بال مرغ ساده رالاگ 900 گرمی
shopping-cart
76,500
15%
هر بسته 65,025 تومان
بال مرغ ساده روناک پروتئین 900 گرمی
بال مرغ ساده روناک پروتئین 900 گرمی
shopping-cart
76,500
7.1%
هر بسته 71,100 تومان
بال مرغ ساده رزا 900 گرمی
بال مرغ ساده رزا 900 گرمی
shopping-cart
76,500
7.1%
هر بسته 71,100 تومان
بال مرغ ساده مهیا پروتئین 900 گرمی
بال مرغ ساده مهیا پروتئین 900 گرمی
shopping-cart
76,500
7.1%
هر بسته 71,100 تومان
بال کبابی مرغ زعفرانی مهیا پروتئین 900 گرمی
بال کبابی مرغ زعفرانی مهیا پروتئین 900 گرمی
shopping-cart
80,320
6.7%
هر بسته 74,920 تومان
بال مرغ زعفرانی رزا 900 گرمی
بال مرغ زعفرانی رزا 900 گرمی
shopping-cart
80,325
6.7%
هر بسته 74,925 تومان
ران مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 900 گرمی
ران مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 900 گرمی
shopping-cart
94,500
5.7%
هر بسته 89,100 تومان
ران مرغ بدون پوست رویال طعم 900 گرمی
ران مرغ بدون پوست رویال طعم 900 گرمی
shopping-cart
94,500
5.7%
هر بسته 89,100 تومان
ران مرغ بدون پوست رزا 900 گرمی
ران مرغ بدون پوست رزا 900 گرمی
shopping-cart
94,500
5.7%
هر بسته 89,100 تومان
مغر ران مرغ بدون پوست رویال طعم 900 گرمی
مغر ران مرغ بدون پوست رویال طعم 900 گرمی
shopping-cart
101,700
5.3%
هر بسته 96,300 تومان
مغز ران مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی
مغز ران مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی
shopping-cart
101,700
5.3%
هر بسته 96,300 تومان
مغز ران مرغ رزا 900 گرمی
مغز ران مرغ رزا 900 گرمی
shopping-cart
101,700
5.3%
هر بسته 96,300 تومان
فیله سینه مرغ رویال طعم 700 گرمی
فیله سینه مرغ رویال طعم 700 گرمی
shopping-cart
100,800
4.2%
هر بسته 96,600 تومان
سینه مرغ بدون پوست رویال طعم 900 گرمی
سینه مرغ بدون پوست رویال طعم 900 گرمی
shopping-cart
106,200
5.1%
هر بسته 100,800 تومان
سینه مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 900 گرمی
سینه مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 900 گرمی
shopping-cart
106,200
5.1%
هر بسته 100,800 تومان
سینه مرغ بدون پوست رزا 900 گرمی
سینه مرغ بدون پوست رزا 900 گرمی
shopping-cart
106,200
5.1%
هر بسته 100,800 تومان
ساق مرغ بدون پوست رزا 900 گرمی
ساق مرغ بدون پوست رزا 900 گرمی
shopping-cart
111,600
4.8%
هر بسته 106,200 تومان
ساق ران مرغ بدون پوست رویال طعم 900 گرمی
ساق ران مرغ بدون پوست رویال طعم 900 گرمی
shopping-cart
111,600
4.8%
هر بسته 106,200 تومان
ساق مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 900 گرمی
ساق مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 900 گرمی
shopping-cart
111,600
4.8%
هر بسته 106,200 تومان
جوجه کباب بی استخوان ساده روناک پروتئین 900 گرمی
جوجه کباب بی استخوان ساده روناک پروتئین 900 گرمی
shopping-cart
129,600
4.2%
هر بسته 124,200 تومان
شنیسل بی آرد رزا 900 گرمی
شنیسل بی آرد رزا 900 گرمی
shopping-cart
129,600
4.2%
هر بسته 124,200 تومان
جوجه کباب ران مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی
جوجه کباب ران مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی
shopping-cart
129,600
4.2%
هر بسته 124,200 تومان
شنیسل بی آرد مهیا پروتئین 900 گرمی
شنیسل بی آرد مهیا پروتئین 900 گرمی
shopping-cart
129,600
4.2%
هر بسته 124,200 تومان
سینه مرغ بدون استخوان مهیا پروتئین 900 گرمی
سینه مرغ بدون استخوان مهیا پروتئین 900 گرمی
shopping-cart
129,600
4.2%
هر بسته 124,200 تومان
جوجه کباب ساده رزا 900 گرمی
جوجه کباب ساده رزا 900 گرمی
shopping-cart
129,600
4.2%
هر بسته 124,200 تومان
جوجه سینه بدون استخوان ساده مهیا پروتئین 900 گرمی
جوجه سینه بدون استخوان ساده مهیا پروتئین 900 گرمی
shopping-cart
129,600
4.2%
هر بسته 124,200 تومان
شنیسل سینه مرغ بدون آرد رویال طعم 900 گرمی
شنیسل سینه مرغ بدون آرد رویال طعم 900 گرمی
shopping-cart
129,600
4.2%
هر بسته 124,200 تومان
جوجه کباب ران مرغ زعفرانی مهیا پروتئین 900 گرمی
جوجه کباب ران مرغ زعفرانی مهیا پروتئین 900 گرمی
shopping-cart
136,080
4%
هر بسته 130,680 تومان
جوجه کباب زعفرانی رزا 900 گرمی
جوجه کباب زعفرانی رزا 900 گرمی
shopping-cart
136,080
4%
هر بسته 130,680 تومان
جوجه کباب ران زعفرانی رزا 900 گرمی
جوجه کباب ران زعفرانی رزا 900 گرمی
shopping-cart
136,080
4%
هر بسته 130,680 تومان
فیله مرغ رزا 900 گرمی
فیله مرغ رزا 900 گرمی
shopping-cart
142,200
3.8%
هر بسته 136,800 تومان
فیله مرغ روناک پروتئین 900 گرمی
فیله مرغ روناک پروتئین 900 گرمی
shopping-cart
142,200
3.8%
هر بسته 136,800 تومان
فیله مرغ ساده رویال طعم 900 گرمی
فیله مرغ ساده رویال طعم 900 گرمی
shopping-cart
142,200
3.8%
هر بسته 136,800 تومان

معرفی گوشت مرغ + هرآن‌چه باید دربارهٔ خرید این محصول بدانید

در بازار گوشت سفید ایران، صف خرید مرغ شلوغ‌تر از سایر محصولات پروتئینی است. این نوع گوشت هم قیمت پایین‌تری دارد و هم سالم‌تر است. به همین دلیل هم بسیاری از خانوارها، از طریق آن نیاز خود به پروتئین را رفع می‌کنند.

چرا باید گوشت مرغ را در سبد خرید خود قرار دهید؟

جایی برای شک در محبوبیت این فرآوردهٔ پروتئینی وجود ندارد؛ اما چرا این نوع گوشت به چنین میزانی از اهمیت رسید؟

 • قیمت مرغ: نسبت به انواع گوشت قرمز، مرغ قیمت بسیار کم‌تری دارد.
 • کلسترول پایین‌تر: در قیاس با گوسفند و گاو، گوشت مرغ کلسترول و چربی پایین‌تری دارد.
 • تسریع ساخت عضلات: به همین دلیل است که ورزشکاران، به سراغ خرید این محصول می‌آیند؛ به ویژه خرید سینه مرغ که چربی بسیار پایینی دارد.
 • تقویت سیستم ایمنی: این فرآوردهٔ پروتئینی سرشار از انواع ویتامین‌ها نیز هست. از این رو استفاده از آن به تقویت بدن کمک می‌کند.

انواع گوشت مرغ

جدا از فروش کامل این نوع گوشت، آن را به صورت فرآوری‌شده نیز عرضه می‌کنند. در نتیجه می‌توانید بنا بر سلیقه و نیاز خود، بخش‌های مختلفی از آن را تهیه کنید که شامل این فهرست است:

 • گردن مرغ: باپوست و بدون‌پوست
 • بازو مرغ: بازوی بدون‌پوست، پوست‌دار و طعم‌دار شده
 • بال مرغ: بال کبابی، زعفرانی، پوست کنده‌شده و باپوست
 • ران مرغ: ران پوست‌دار و بی‌پوست
 • مغز ران مرغ
 • سینه مرغ: سینه مرغ بدون استخوان و بی‌پوست
 • فیله مرغ

نکات مهم در خرید اینترنتی مرغ

فرقی نمی‌کند که به صورت آنلاین در حال خرید این نوع گوشت هستید یا حضوری. به‌هرحال لازم است پیش از انتخاب یک محصول، به برخی نکات توجه کنید:

 • برند تولید‌کننده: حتما محصولات شرکتی را تهیه کنید که معتبر است؛ زیرا این دسته اجناس از کیفیت بالایی برخوردارند.
 • تاریخ تولید: حواستان باشد گوشتی را بخرید که تازه و سالم باشد.
 • کیفیت بسته‌بندی: باتوجه به نوع عرضه‌ٔ این محصول در بازارهای آنلاین، بسته‌بندی اهمیتی دو چندان پیدا می‌کند. یک بسته‌بندی خوب از ورود آلودگی به گوشت جلوگیری خواهد کرد. همچنین کیفیت و تازگی آن را نیز نگه می‌دارد.

خرید آنلاین گوشت مرغ از به‌روز مارت

با استفاده از بازار آنلاین به‌ روزمارت، می‌توانید به مجموعه‌ای متنوع از محصولات و برندها دسترسی پیدا کنید. در این فروشگاه اینترنتی بهترین تولیدکنندگان فرآورده‌های پروتئینی حضور دارند.

شما می‌توانید بین محصولات موجود دست به مقایسه بزنید و آنچه می‌خواهید را به سادگی بیابید. در به‌روزمارت جدا از تنوع، کیفیت نیز اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل هم تنها برندهای معتبر در آن حضور دارند. تمامی محصولات موجود نیز به صورت تازه در فروشگاه قرار می‌گیرند.

همچنین می‌توانید در این‌جا انواع محصولات از ران و بال مرغ گرفته تا فیله و شنیسل آن را پیدا کنید؛ حتی بسته‌های طعم‌دارشدهٔ جوجه کباب را نیز خواهید دید.

مزیت مهم دیگر به‌روز مارت، قیمت مرغ آن است. این بازار آنلاین، محصولات خود را با نازل‌ترین قیمت ممکن عرضه می‌کند. حتی گاهی شاهد تخفیف روی محصولات هم خواهید بود.

برای رسیدن به نتیجهٔ مطلوب نیز می‌توانید بین موارد مختلف مقایسه کنید. برای مثال با جستجوی قیمت سینه مرغ بسته بندی، به گزینه‌های مختلفی خواهید رسید. شما امکان آن را دارید که نتایج را طوری تنظیم کنید، تا ارزان‌ترین موارد در بالای فهرست قرار بگیرند. این‌گونه به یک خرید لذت‌بخش و مقرون‌به‌صرفه دسترسی پیدا می‌کنید.

البته مهم‌ترین نکته‌ای که در رابطه با این فروشگاه آنلاین وجود دارد، نحوهٔ ارسال محصولات است. تمامی ساکنان شهر تهران می‌توانند از ارسال رایگان درب منزل بهره‌مند شوند. همچنین این کار توسط ماشین‌های یخچال‌ دار انجام می‌گیرد. از این رو تمامی خریدها تازه و باکیفیت به دست شما می‌رسند.

دانلود اپلیکیشن
دانلود اپلیکیشن
راه های ارتباطی
96647 - ۰۲۱
info [at] Beroozmart [dot] com

به‌روز مارت

به‌روز‌ مارت بازار آنلاین محصولات تند‌مصرف (موادغذایی تازه، شوینده، بهداشتی و ...) می‌باشد که این امکان را به مصرف کننده می‌دهد تا بتواند انواع محصولات تازه را با حق انتخاب در تنوع بسیار بالا، به‌روزترین تاریخ تولید و مناسبترین قیمت، مستقیما از تولیدکننده با ارسال رایگان خریداری نماید. حوزه فعالیت مجموعه به‌روز‌ مارت شامل محصولات پروتئینی، لبنیات، میوه و تره بار، شوینده و بهداشتی، سوپرمارکتی، عطاری، محصولات ارگانیک، کالاهای اساسی، نان و شیرینی‌جات و ... است.به روزمارت با شعار "با برنامه خرید کنید" سعی در بالا بردن کیفیت خرید مشتریان خود دارد، تا با یک برنامه‌ریزی بتوانند تازه‌ترین محصولات را با تخفیف‌های همیشگی و با حمل در دمای مناسب تهیه نمایند و بصورت رایگان درب واحد منزل خود تحویل بگیرند.

©1399- بازار آنلاین به‌روز مارت - کليه حقوق اين وب سايت متعلق به شرکت به‌روز فن آور بین الملل (سهامی خاص) می‌باشد